Bekendmaking vacature halftijds psycholoog binnen afdeling A

advertisement
MEDISCH PEDAGOGISCH INTERNAAT / SEMI–INTERNAAT
KONINKLIJK ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM SINT-GREGORIUS
BROEDERS VAN LIEFDE
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
Tel. 09 210 00 00 • Fax 09 210 01 00 • IBAN BE84 4469 5035 9159 • BIC KREDBEBB
E-mail [email protected] • Site www.sint-gregorius.be
Bekendmaking vacature halftijds psycholoog binnen afdeling A
1. Algemene omschrijving:
Voor de begeleiding van kinderen en jongeren met een auditieve handicap zijn we op zoek
naar een psycholoog of orthopedagoog
Het betreft een contract van 4 maand 20u/week .
Het betalingsbarema is licentiaat
De groep bestaat uit jongeren ( ½ internaat / ½ semi-internaat) met een leeftijd tussen 12 en
20 jaar . Een aantal jongeren heeft een meervoudige handicap ( autisme,gedragsproblemen,
verstandelijke beperkingen,…).
Datum in dienstneming: dinsdag 26 april
Diploma: Bij voorkeur master in de pedagogische wetenschappen ( psycholoog /
orthopedagoog ), bachelor in de pedagogische wetenschappen komt eventueel ook in
aanmerking.
2. Taakomschrijving
1. Tijdens het schooljaar
- Begeleiden van voor- en naschoolse momenten ( leefgroepactiviteiten)
- Individuele begeleiding van enkele jongeren ( sociale vaardigheden, ondersteuning
ADL, …)
2. Tijdens schoolvakanties ( juli en augustus )
- Begeleiding van de aanwezige jongeren in de vakantiewerking ( activiteiten ADL,
ontspannende activiteiten,…)
3. Profiel
3.1 Op het vlak van deskundigheid worden volgende vaardigheden verwacht
- Kunnen communiceren met personen met een auditieve handicap.
( Nederlands met gebaren , gebarentaal , vingerspelling , spreken/spraakafzien ).
- Methodisch, planmatig en doelgericht kunnen werken ( bvb. Individuele begeleiding op het
vlak van zelfredzaamheid of sociale redzaamheid ).
- Kennis computerprogramma’s Word en Exel, verslaggeving ….
- Vaardigheden om ontspannende en vormende activiteiten aan te bieden.
- Groepen kunnen leiden : een goed evenwicht tussen structureren en ruimte geven;op een
gepaste manier kunnen en durven optreden om grenzen te trekken .
- In een team kunnen werken, thema’s vanuit verschillende perspectieven kunnen benaderen
De instelling behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde • Stropstraat 119 – 9000 Gent
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
3.2 Persoonlijkheid
Van de kandidaten wordt verwacht dat ze beschikken over volgende attitudes:
- Pedagogisch optimisme, doorzettingsvermogen
- Respect voor de cliënt en zijn/haar ruime context
- Zin voor vorming
- Kunnen omgaan met feed-back ( geven en krijgen ).
- Flexibiliteit in de teamwerking ( in overleg met collega’s en diensthoofd )
3.3 Levensbeschouwing
- We vragen dat elke werknemer respect heeft voor de katholieke overtuiging van de
voorziening, haar medewerkers, de bewoners met een beperking en hun familieleden.
- Kandidaten dienen de Missie.van de Broeders van Liefde te onderschrijven;
4. Procedure
- Kandidaten sturen voor 8 april een sollicitatiebrief met C.V aan pedagogisch directeur
Koen Vander Beken.
- Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met de
afdelingscoördinator.
- Eén kandidaat wordt doorgestuurd voor een gesprek met de algemene directeur en
pedagogisch directeur .
- Voor alle informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Geert Dobbelaere
( groepchef afdeling A tel: 09/2010.00.00 )
Download
Random flashcards
Create flashcards