Dwnl werkblad

advertisement
Naam : ………………………………………………………… Nr. : ……… Klas : …………Datum : …………………
ONDERWATERWERELD
Website :
http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/00012conderwaterwereld
Opdracht 1 : Zoek de antwoorden op de volgende vragen
Klik op de link “planten en dieren”
Vraag 1 : De waterdieren op deze pagina zijn onderverdeeld in drie groepen. Som
ze op :
-
………………………………………………………
-
………………………………………………………
-
………………………………………………………
Vraag 2 : Waarom zijn waterplanten zo belangrijk voor het natuurlijk evenwicht
in de zee ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klik op de link “oceanen”
Vraag 3 : Hoe heet de grootste oceaan ? (let op voor de juiste schrijfwijze !)
………………………………………………………………………………
Vraag 4 : Hoe lang kan de Blauwe Vinvis zijn ? ………………………………………………………
Klik op de link “dolfinarium”
Vraag 5 : Over welk dier vertel ik ? Zijn vacht wordt een maal per jaar
vervangen. Voedsel spoort hij op door met zijn snorharen op de bodem te voelen.
Dit dier is een ………………………………………………………
Werkblad ICT
C. Jansen (Ict-coördinator)
Pagina 1/3
Naam : ………………………………………………………… Nr. : ……… Klas : …………Datum : …………………
Werkblad ICT
C. Jansen (Ict-coördinator)
Pagina 2/3
Naam : ………………………………………………………… Nr. : ……… Klas : …………Datum : …………………
Klik op de link “titanic”
Vraag 6 : Vertel kort in eigen woorden wat de “Titanic” met de
onderwaterwereld te maken heeft.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 7 : Hoeveel mensen kwamen er ongeveer om bij de ramp met de Titanic ?
……………………………………………………………………………
Opdracht 2 : Kan jij goede vragen verzinnen ?
Verzin nu zelf twee vragen, waarvan het antwoord op deze website te vinden is.
Geef telkens de naam van de link als “tip”.
1. Link ……………………………………………………………………………
Vraag : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Link ……………………………………………………………………………
Vraag : ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Werkblad ICT
C. Jansen (Ict-coördinator)
Pagina 3/3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards