Tanden en kiezen

advertisement
TTaannddeenn eenn KKiieezzeenn
Naam leerling
_____________________________________________________
: 5
_____________________________________________________
Groep
Onderwerp
webwandeling

:
w
ww
ww
w..bbeeeellddbbaannkk..sscchhoooollttvv..nnll
: Tanden en kiezen
_____________________________________________________
Computer-opdracht

Ga naar http://beeldbank.schooltv.nl/index.jsp

Klik op voor primair onderwijs en klik dan op kies dit onderwerp. Klik dan op
het eerste plaatje en start de clip.

Schrijf-opdracht
Wat doen de snijtanden, de hoektanden en de kiezen?
Snijtanden:_________________________________________________________________
hoektanden:________________________________________________________________
kiezen:____________________________________________________________________

Lees-opdracht
Klik op 3 bovenaan en klik dan op cliptekst. Daarna lees je ook het stukje dat staat
bij info. Hoe zorg je ervoor dat je zo min mogelijk gaatjes krijgt?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Doe-opdracht
Vul de goede namen op de stippellijntjes in.

Computer-opdracht

Ga naar
http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/00012etandarts/index.htm

Klik op poetsen

Schrijf-opdracht
Wat doet een plakverklikker?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Lees-opdracht
Lees het stukje Alle plekjes poetsen. Welke plekjes moet je vooral niet vergeten?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Doe-opdracht
Zet de plaatjes in de goede volgorde.
_________________________________________________________________
___________________________
Antwoordenblad voor de leerkracht
Antwoorden http://beeldbank.schooltv.nl/index.jsp:
Schrijf-opdracht: Snijtanden snijden, Hoektanden scheuren en Kiezen malen.
Lees-opdracht: 1. Eet liever in één keer een heleboel snoep dan steeds weer een snoepje.
2. Poets na het snoepen je tanden. 3. Snoep in plaats van een snoepje ook eens iets anders.
Doe-opdracht:
2
3
1
1= hoektand
2= kies
3= snijtand
Antwoorden http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/00012etandarts/index.htm:
Schrijf-opdracht: Het is een roze tabletje die je kunt slikken om te kijken of je wel goed gepoetst
hebt. Als je tanden roze worden dan zit er nog tandplak op je tanden.
Lees-opdracht: de randjes langs het tandvlees en de lastige plekjes achter in je mond.
Doe-opdracht:
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards