Pierre Cuypers heeft uw hulp nodig!

advertisement
De Cuyperscode
Instructie
Startscherm
Klik op start
Eerste keer inloggen
Wachtwoord opgeven
Go!
Klik op Help
Hoofdscherm
Toelichting hoofdscherm
Inhoudsopgave
Muziek
Antwoordveld
Beeldbalk
Sleutelbeelden
Vraagscherm
Verhaalscherm
Hoe werkt de beeldbalk
Klik op het pijltje
Portretgalerij met
hoofdkarakters
van het spel
Klik om verder te
gaan
Klik op de
woorden voor
informatie
Klik om terug te
gaan
Lees eerst het verhaal
Lees dan de vraag!
Klik op de sleutelbeelden
Klik op het eerste sleutelbeeld
Eerste sleutelbeeld
Boekenplankje
Donker/licht
Contrast
Klik op het boekenplankje
Doorgelinkt naar de index
Toelichting index
Hoe terug?
Index afsluiten
Klik op het sleutelbeeld
Terug in het spel
En zo verder …
Bekijk ook de instructie …
… voor het forum: 
Zoek nu de amuse …
En vind je eerste paaseitje!
Vragen? Bezoek ons 
http://forum.res-nova.nl/fora/
www.cuyperscode.nl
Vind jij de oplossing?
XIIXMMVII
Download