PowerPoint-presentatie - ICT

advertisement
metromodel:
middelen – tools - werkvormen
KL
 1
2
3
4
5
6
Lezen eerste leerjaar (De Groote Magali en Maesele Effie)
in overleg met:
(LEER-) ACTIVITEITEN
Station
Technisch
lezen
Station
Schrijven
Station
Begrijpend
lezen
Station
Leesplezier
ICT-ZONES
(en mediadoelen)
v of f ?
ik oefen
(1.7, 1.8, 2.15)
bekijk
het filmpje
ik leer zelfstandig
(1.7, 1.8, 2.14, 2.15, 3.1,
3.3, 3.7)
ik maak, geef vorm
(1.6, 3.2, 1.7, 1.8, 1.10,
1.14, 2.2, 2.8, 3.3)
ik zoek en verwerk
(1.4, 1.7, 1.8, 3.3)
ik stel voor
(1.7, 1.8, 3.3)
ik communiceer
(1.3, 1.7, 1.8, 2.11, 2.12,
3.3)
Duo-lezen
• lees om beurt een woord
• controleer elkaar
• klik op de op jouw kleur
Scan je koffer
• klik op de 3 luidsprekers en luister
• scan de koffer
• lees het woord
• klik op de juiste luidspreker
• klik op de koffer
voorlezen
• kies onder jouw niveau een leuk verhaal
• oefen de woorden en het verhaal
• lees het verhaal voor aan 2 vrienden uit de klas
• klik op het boek
maak een foto van 2 woorden
• de pop
• de bal
• de stoel
• de trap
• het bord
• de jas
• de kast
• bruin
• rood
• rond
• vier
typ het woord bij jouw foto
• open het klasmapje
• klik 2 keer op jouw naam
• typ het woord onder jouw foto’s
• sla je bestand op
is het nu v of f ?
• bekijk de tekening
• luister naar het woord
• sleep de v of de f in de bak
• klik op
de tekening
begrijpend lezen
• druk het werkblad af
• ga naar de printer
• maak de oefening
• klik op het blad
kies een boek
• maak in PAINT een tekening over het verhaal
• klik op het logo op het beginscherm
luisteren naar een boek
• kies een luisterboek
• stop de CD in de CD-speler
• druk op play
• veel luisterplezier!
Download