CV - Baanbrekende 50 plussers

advertisement
Adres: Rietkerkweg 290 , 3066 VJ Rotterdam , Geb.datum 24 mei 1956
Mobiel: 06 28 79 21 46, E-mail: [email protected], LinkedIn Ronald van Willigen
Ronald van Willigen
Leider, ondernemend, betrokken, creatief, leergierig, betrouwbaar
Profielschets
Ik ben een positief ingestelde manager met leidinggevende en organisatorische kwaliteiten en
een behoorlijke dosis interpersoonlijke sensitiviteit met een gezonde hoeveelheid humor. Bezit
HBO werk- en denkniveau. Volledig klantgericht werken met sterke focus op bedrijfsresultaten
in complexe en concurrerende markten. De laatste jaren heb ik leiding gegeven aan
verschillende Klant contact centers die onderhevig waren aan veranderingen van intern gericht
naar extern/klantgericht, processen verbetert aangepast en geïmplementeerd in de organisatie
tevens aanpassingen in de werkinstructies.
Specialismen
Managementervaring op hoger management niveau in grote organisaties en afdelingen, coach,
People manager, Hands on, pragmatisch, resultaatgericht, efficiënt, ambitieus,
resultaatgericht, praktisch, optimist, integer, motiverend en zeer flexibel. Ik beweeg mij
gemakkelijk in de diverse lagen van een organisatie.
Werkervaring
April 2015 – heden Tentamen Coördinator Hoge School Rotterdam
In de rol van Coördinator ben ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke compleetheid van de
tentamens mede het juiste verloop van de tentamens en aansturing van de 70 surveillanten dit
erop toe zien dat het tentamen rustig en ordelijk verlopen.
Verantwoordelijkheden:
o Tentamens controleren op volledigheid, aflaten drukken;
o Lokalen en surveillant(en) toewijzen voor de tentamen studenten;
o Aansturen bewaken van de werkzaamheden van de 70 surveillanten;
o Controle op de uitvoering van de werkzaamheden van de surveillanten;
o Beoordelen van de surveillant, indien nodig corrigeren;
o Alle voorkomende administratieve werkzaamheden t.b.v. de tentamens;
o Tentamens controleren op volledigheid en gereed maken voor uitreiking aan de
betreffende docent.
o Tentamens veilig opbergen in de daarvoor bestemde kluizen.
o Bewaken dat er geen onbevoegde toegang hebben tot de afdeling ter voorkoming van
fraude.
Mei 2012 – heden Nationale Politie Eenheid Rotterdam
Als vrijwillig ambtenaar van politie verricht ik ondersteunende taken voor Team Vrijwilligers en
Volontairs. De werkzaamheden zijn o.a. het aanpassen van de processen voor het controleren
van de uitgezette medewerkers bij diverse afdelingen binnen de Nationale politie in de eenheid
Rotterdam. Bezoeken van uitgeleende preventie medewerkers, bespreken of de nieuwe
processen werken, tegengekomen problemen bespreken met de opdrachtgever.
Verantwoordelijkheden:
o Logistieke zaken, aanpassen en ontwikkelen van diverse processen en implementeren
in de organisatie;
o Aansturen verschillende medewerkers m.b.t. archivering, voorraadbeheer;
o Wagenpark beheer, rapporteren, aanvraag tankpassen, parkeervergunningen en
parkeerontheffingen bij Gemeente Rotterdam;
o Preventiemedewerkers bezoeken op de werkplekken en bespreken waar zij tegen aan
lopen en kijken hoe wij deze kunnen oplossen of voorkomen;
1
o
o
Alle voorkomende administratieve en technische werkzaamheden/aanpassingen;
Onderzoek naar heling in de praktijk. Zoals te koop aangeboden gestolen goederen op
internet, indien nodig actie uitzetten.
November 2009 – oktober 2011 KPN W&O Manager Firewall Beheer
Als manager heb ik de opdracht gehad om twee afdelingen samen te voegen en de
samenwerking binnen de afdeling te optimaliseren.
Verantwoordelijkheden:
o Personele bezetting twee teamleiders en indirect aan tien technici;
o Aansturing Klantcontact centrum incl. procesverbeteringen ontwikkelen en doorvoeren;
o Werkzaamheden en deel van de medewerkers outsourcen naar een ander bedrijf;
o Sturen op kwaliteit en kwantiteit. Financiën (OPEX en CAPEX), budget
verantwoordelijk;
o Klanttevredenheid vergroten en verbeteren;
o Voorraadbeheer, logistiek;
o Klantcontact vooral de grotere klanten
Speerpunten: Leiding gegeven aan de veranderingen van mijn team/afdeling van intern
gericht naar extern/klantgericht. Splitsing aanbrengen tussen klant- en bedrijfs-firewalls.
De Klant firewalls inclusief het gehele proces bij een extern bedrijf ondergebracht en geborgd
dat de bestaande klanten hier niets van merkten.
Februari 2007 –november 2009 KPN W&O Manager Toegangsbeheer Klantcontactcentra
Verantwoordelijkheden:
Leiding gegeven aan:
o één interim manager facilitaire service dienst met twaalf medewerkers en direct aan
vijftien medewerkers Toegangsverlening, uitgifte Company cards met autorisatie. Voor
de gehele toegangsverlening in Nederland voor 30.000 interne en externe
medewerkers in technische en administratieve gebouwen. (Company Card)
o het Callcenter van de facilitaire dienst en Callcenter toegangsverlening
o Financiën (OPEX en CAPEX) extra controles in laten bouwen om betalingen beter te
monitoren
o Processen geoptimaliseerd zowel intern als bij het externe bedrijf die de compagnie
Card voor ons maakte, werkinstructies aangepast of gemaakt voor het verkrijgen van

ISO certificaat

SOX certificering
Speerpunten: Leiding gegeven aan een afdeling waar de verstand houdingen niet goed was
en waar de collegiale verhoudingen volledig weg waren, processen geoptimaliseerd en
geïmplementeerd. Binnen een half jaar was alles weer op orde. De procesgang in de gehele
keten geborgd. Ziekteverzuim teruggebracht van 10,8% naar 1,3% door coachen
medewerkers. Telefonische klant bereikbaarheid van 72% naar 96% gebracht door aanpassing
processen. ISO en SOX certificaten zijn ruimschoots gehaald.
Januari 2006 - februari 2007 KPN Entercom Manager Facturering/Credit manager
Verantwoordelijkheden:
o Leiding gegeven aan negen medewerkers facturisten en incasso medewerkers;
o Sturen op kwaliteit en kwantiteit;
o Financiën (OPEX en CAPEX);
o Facturatie achterstanden oplossen en innen (1.4 Milo);
o Coachen van de medewerkers, ontwikkelgesprekken voeren en beoordelingen maken;
o Het verkrijgen van het ISO-certificaat en SOX-certificering;
o Processenverbeteringen aanbrengen in de organisatie t.b.v. facturatie zowel intern en
extern.
Speerpunten: De facturatie achterstanden zijn naar tevredenheid van de opdrachtgever
gedaald naar 0,3 Milo. Ziekteverzuim teruggebracht van 9,8% naar 4,3%. ISO en SOX
certificaten zijn ruimschoots gehaald.
Mei 2005 – december 2006 KPN Projectleider bij Cash&Creditmanagement
Verantwoordelijkheden:
o Operationele en bedrijfsmatige ondersteuning van het facturatie- en inningsproces;
o Analyseren van verschillende planning tools;
o Adviseren van het management hoe facturatie- en innigs achterstanden te voorkomen;
2
Adres: Rietkerkweg 290 , 3066 VJ Rotterdam , Geb.datum 24 mei 1956
Mobiel: 06 28 79 21 46, E-mail: [email protected], LinkedIn Ronald van Willigen
o Maken van diverse rapportages;
o Centraliseren van dertien facturatie afdelingen naar één centrale afdeling.
Juni 2004 –april 2005 KPN Entercom Operationeel Controller
Verantwoordelijkheden:
o Inzichtelijk maken van facturatie- en innigs- achterstanden;
o Oplossen ingewikkelde disputen (aansturing van medewerkers en management);
o Procesaanpassingen maken om het inningsproces te verbeteren;
o Diverse financiële rapportages vooral voortgangsrapportages.
Juli 2003 - mei 2004 KPN Senior projectleider bij Operational Excellence
Verantwoordelijkheden:
o Ontwikkeling en implementeren van Vedior De Lage Landen Lease processen;
o Proces aanpassingen bij Sales om extra werkzaamheden bij debiteuren beheer te
voorkomen (clean order proces implementeren);
o Een hogere klanttevredenheid creëren.
April 2001 – juni 2003 KPN Manager projectteam
Verantwoordelijkheden:
o Leiding gegeven aan tien projectleiders en tien administratieve medewerkers;
o Sturen op kwaliteit en kwantiteit;
o Factureringswerkvoorraad van €100 Milo terug gebracht tot €20 Milo;
o Coachen en stimuleren van de medewerkers;
o Nieuwe processen/werkwijze implementeren bij verschillende keten afdelingen.
Februari 2000 - maart 2001 KPN manager Bliksemteam
Verantwoordelijkheden:
o Leiding gegeven aan 35 professionals;
o Sturen op kwaliteit en kwantiteit;
o Proces aanpassingen maken om facturatie beter te laten verlopen;
o Maken van een communicatieplan voor management en medewerkers over de nieuwe
manier van factureren naar de klanten en het maken van handleidingen.
Maart 1999 - februari 2000 KPN Junior Projectleider Implementatie:
Verantwoordelijkheden:
o Implementatie van veranderingen in de bedrijfsvoering op het gebied van processen,
systemen, organisatie en administratieve organisatie.
o Opstellen van projectdefinitie / Plan van Aanpak t.b.v. conversie naar elektronische
klant informatie systeem en zorgen voor communicatie over de veranderingen naar
betrokken medewerkers en management;
o Sturen op kwaliteit en kwantiteit;
o Verbetervoorstellen maken voor werkveld eigenaren;
o Maken van probleemanalyses.
September 1973- maart 1999 Binnen PTT
Diverse functies bekleed, zoals:
Applicatie specialist, van verschillende geautomatiseerde klantsystemen.
Applicatiebeheerder, van Kabel registratie systeem, op Grootschalige Basis Kaarten
Nederland
Manager Conversie, handmatig systeem overzetten naar geautomatiseerd systeem
Medewerker regio bureau, verantwoordelijk voor de juiste ligging van de telefoonkabels
Medewerker Tekenkamer, systematisch alle telefoonkabel vermelden op tekeningen voor
overleg met grondeigenaren, aannemers, gemeentes, waterschappen, Kadaster
3
Diploma’s en certificaten
1986
1974
1973
MAVO D-niveau aan de Chr. Avondscholengemeenschap, te Rotterdam
Bedrijfsopleiding telecommunicatietechniek, te Rotterdam
4e Technische School, te Rotterdam
Certificaten:
2015 Levensreddend handelen , ACM opleiding te Rotterdam
2015 BVH, Basis Voorziening Handhaving, Nationale Politie Eenheid Rotterdam
2010 vergaande kennis van verbeterprocessen (Lean Six sigma, TQM)
2010 Cursus Microsoft Visio van Computer Train te Utrecht
2009 Communicatie cursus Van Harte en Lingsma, te Hoenderloo
2008 Opleiding Enneagramen van TopScore, te Utrecht
2001 ARBONED Basisopleiding Bedrijfshulp verlener, te Den Haag
2000 NLP Certified Practitioner of de Art and Science of Communication skills poleaxing bij
Clair Training & Consult, te Boskoop
1999 Cursus praktisch leidinggeven Van Harte en Lingsma, te Hoenderloo
Nevenactiviteiten:
2015 Weerbaarheid training Nationale Politie Eenheid Rotterdam , te Vught
2014 Spotters training Nationale Politie Eenheid Rotterdam, te Rotterdam
2013 Weerbaarheid training Politie Rotterdam Rijnmond, te Rotterdam
Overige vaardigheden
Nederlands:
Engels:
Duits:
Mondeling
goed
redelijk
redelijk
Schriftelijk
goed
redelijk
redelijk
Computervaardigheden:
Goed met de computer/computerprogramma’s:
Excel, Word, outlook, PowerPoint, Acces, enz.
Overige vaardigheden:
Begeleiding en opleidingen geven, ontwerpen documenten incl.
beveiliging van document, klusser (breedste vorm).
Overige informatie
Koken op redelijk niveau, certificaat 1e graad Reiki, certificaat Initiatieven ontwikkeling,
Promotie materiaal maken voor Politie Rotterdam en Lockexpert (alles voor uw veiligheid)
Referenties op aanvraag beschikbaar
4
Download