Bewust Ondernemen en de `M` van Maatschappij

advertisement
Bewust Ondernemen en de ‘M’ van Maatschappij
Waar we het in onze vorige publicatie hadden over Bewust Ondernemen en de „M‟ van Mens, gaan
we het nu in op de tweede „M‟, die van Maatschappij. In twee volgende publicaties behandelen we
vervolgens de „M‟ van Milieu en die van – ook niet onbelangrijk - Marge.
In onze vorige column stelden we dat de individu de belangrijkste rol speelt in het proces naar een
betere samenleving. Die samenleving is echter, naast het milieu, een belangrijke reden voor
Bewust Ondernemen; we dienen onze aarde een betere planeet te maken voor iedereen die hierop
leeft. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt o.a. bij ondernemers, medewerkers, opdrachtgevers,
leveranciers en consumenten van een organisatie.
Op onze planeet, die we met zijn allen moeten delen, heerst schaarste in vele grondstoffen. Het is
zelfs zo erg dat we, als we doorgaan met consumeren zoals we nu doen, we in het jaar 2040 twee
planeten nodig hebben om te kunnen voldoen in onze behoeften. We hebben het dan over onze
ecologische voetprint. Dit is de “hoeveelheid aarde” die we aan grondstoffen en energie nodig
hebben per persoon. U zult begrijpen dat onze westerse ecologische voetprint aanzienlijk groter is
dan die van bewoners in ontwikkelingslanden.
Om dit probleem op te lossen kunnen we bijvoorbeeld iets doen aan het voorkomen van weggooien
van voedsel. Enkel door de Nederlandse verspilling jaarlijks terug te dringen kan het
voedselprobleem voor Ethiopië (>85 miljoen inwoners) worden opgelost. Op wereldschaal kan het
tegengaan van voedselverspilling ervoor zorgen dat de meer dan 1 miljard ondervoede mensen op
onze aarde te eten hebben. Hiermee is het wereldvoedselprobleem dan ook theoretisch opgelost.
Omdat bovenstaande vooralsnog een utopie is wordt er druk gezocht naar alternatieve
grondstoffen om onze aarde te ontzien. Zo kan bijvoorbeeld een groenwiersoort uit de zee,
genaamd zeesla, verzuring van het water als gevolg van de klimaatverandering tegengaan. Een
„zeetuin‟ van zeesla van 180.000 km² is bovendien genoeg om de totale wereldbevolking van
belangrijke eiwitten te voorzien. Een ander voorbeeld is termietenpap. Volgens studenten aan de
Universiteit van Wageningen is dit de oplossing voor het wereldvoedselprobleem. Termieten
bevatten veel eiwitten en in combinatie met sorghum, een tropische graansoort die groeit in droge
omstandigheden, kan dit een oplossing zijn tegen wereldwijde ondervoeding.
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat we op andere manieren dienen te kijken naar onze
voedselconsumptie. Hiervoor is een verandering van onze maatschappelijke waarden nodig.
Immers het eten van bijvoorbeeld snacks vervaardigd van meeldauwwormen zal in Nederland niet
zomaar worden geaccepteerd. Hiervoor dienen materialisme en zelfbelang af te nemen en worden
vervangen door nieuwe ideeën zoals solidariteit.
Kloosterhuis Adviseurs kan u helpen met Bewust Ondernemen onder andere met behulp van onze
Duurzaamheidanalyse. Tijdens deze analyse voeren wij een nulmeting uit en dragen wij u een
verbeterplan aan. In dit verbeterplan wijzen wij u op kosten die u kunt verlagen en omzet die u
kunt verhogen zonder daarbij de Mens, het Milieu, uw Marge en de Maatschappij uit het oog te
verliezen.
Indien u meer informatie wil over onze visie op Bewust Ondernemen en de Duurzaamheidanalyse
kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of via 088 789 789 8.
Verdere informatie vind u ook op onze website www.kloosterhuis.nl.
K LO OST ERHUIS A DVISE U RS – V OO R PROFE SSIO NA LS IN HO RE CA, CA TERI NG, Z O RG EN F OO DRETA IL
Postbus 11120 - 5200 EC ’s-Hertogenbosch - T 088 789 789 8 - M 06 53 18 50 75 - [email protected]
www.kloosterhuis.nl - KvK nr 17261830 - BTW nr NL0663.51.121.B04 - Bank 13.16.16.633
Download