Eigen soort eerst !?

advertisement
Eigen soort eerst !?
Frans Stafleu
Ethiek Instituut
Universiteit Utrecht
Inleiding
Verschillende dieren
verschillende waardes
• Proefdieren
– Dier als instrument
– Welzijn (ongerief)
• Landbouwhuisdier
– Functioneel gedetermineerd
– Goede zorg
• Gezelschapsdier
– Individu
– Intrinsieke waarde
Welzijn en intrinsieke waarde
• Welzijn
– Heeft een dier er last van?
– Krachtig argument
– Helder/meetbaar
• Intrinsieke waarde
– Twee betekenissen:
• Dier telt moreel gezien mee
• Dier heeft eigen waarde
– Vager
Derde waarde: loyaliteit
• Menselijke loyaliteit
• Frans de Waal: loyaliteit groot goed
• Ethische Onderbouwing?
– Mensen zijn onderling afhankelijk
• Zorg voor elkaar
• Eigen soort eerst
– Maar wel proportioneel!
Conclusie
• Verschillende rollen, verschillende
waarden
• Menselijke loyaliteit verklaart en
rechtvaardigt
• Interspecifieke rechtvaardigheid,
proportioneel
• Veel moet nog doordacht worden!
Download