hartonderzoek in rust en met inspanning (myocardscintigrafie)

advertisement
HARTONDERZOEK IN RUST EN MET
INSPANNING
(MYOCARDSCINTIGRAFIE)
FRANCISCUS VLIETLAND
Inleiding
Dit onderzoek geeft informatie over de doorbloeding van de
hartspier in rust en tijdens inspanning. Eventuele infarcten of
gebieden met ischemie (zuurstoftekort) kunnen hiermee
worden opgespoord. Zo kan worden beoordeeld of de
kransslagaders het hart nog goed van bloed voorzien. In
tegenstelling tot de catheterisatie, waarbij de nadruk ligt op het
afbeelden van de kransslagaders, wordt bij dit onderzoek de
hartspier zelf in beeld gebracht. Dit vertelt iets over de functie
van hart en kransslagaders.
Het onderzoek wordt ondermeer aangevraagd bij mensen met
angia pectoris (pijn op de borst) of voorafgaand aan operaties,
om de conditie van het hart in te schatten. Bij mensen die een
hartinfarct hebben doorgemaakt kan de schade aan het hart
worden afgebeeld.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op twee verschillende dagen en
bestaat uit een inspanningsgedeelte (meestal de 1e dag) en een
rustgedeelte (meestal de 2e dag). Per dag bent u 2 à 3 uur
bezig waarvan het grootste gedeelte wachttijd is.
Straling
Bij dit onderzoek wordt een kleine hoeveelheid radioactieve
vloeistof ingespoten. Daarbij treden geen bijverschijnselen
zoals misselijkheid of huidreacties op. Ook patiënten die
overgevoelig zijn voor jodium ondervinden hier geen hinder
van.
De hoeveelheid radioactiviteit die u krijgt toegediend wordt tot
een minimum beperkt. Door na het onderzoek meer te drinken
en plassen helpt u ook de stof sneller uit het lichaam te
verwijderen. De stralingsrisico’s zijn daardoor verwaarloosbaar.
Kleine kinderen zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen.
Het is daarom beter om direct contact met zwangere vrouwen
en kleine kinderen te vermijden. Dit geldt de gehele dag van
het onderzoek, na injectie van de radioactieve vloeistof. Met
direct contact bedoelen we: langer dan een half uur naast
elkaar zitten of liggen. We verzoeken u daarom ook geen
kinderen mee te nemen met het onderzoek. Ook zwangere
vrouwen moeten de afdeling nucleaire geneeskunde mijden.
Zwangerschap of borstvoeding
Indien u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker
weet, neemt u dan van tevoren telefonisch contact op met onze
afdeling. Het is namelijk niet verstandig de ongeboren baby aan
deze straling bloot te stellen. Het onderzoek wordt dan
uitgesteld. Het onderzoek vindt vervolgens plaats binnen tien
dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verzet zo nodig uw
afspraak.
Geeft u borstvoeding, dan is het belangrijk dit de 24 uren na
afloop van het onderzoek niet te doen. Daarna kunt u het
gewoon hervatten.
De gammacamera
De scan wordt uitgevoerd met een gammacamera. Deze
camera vangt de straling op die de ingespoten radioactieve stof
uitzendt. Binnenin deze camera wordt de straling in licht
omgezet. Deze informatie vormt zo binnen een aantal minuten
een afbeelding, die digitaal wordt opgeslagen.
Voorbereiding
Dag 1, onderzoek in rust:
De nacht voor het onderzoek na 24.00 uur mag
u niets eten en drinken.
Op de ochtend van het onderzoek mag u wel een licht
ontbijt gebruiken. U mag ook koffie of thee drinken.
Dag 2, onderzoek met inspanning:
De dag voor het onderzoek mag u beslist geen
koffie, thee, cola, energiedrank, chocolade en
andere cafeïne bevattende voedingsmiddelen
gebruiken. Doet u dit wel dan is de test mogelijk
onbetrouwbaar.
De nacht voor het onderzoek na 24.00 uur mag
u niets eten en drinken.
Op de ochtend van het onderzoek mag u wel een licht
ontbijt gebruiken (geen koffie en/of thee,
energiedranken en andere cafeïne bevattende
voeding).
Voor beide dagen geldt:
 Medicijngebruik: Medicijngebruik: gebruikt u medicijnen, dan
moet u hiermee gewoon doorgaan, tenzij uw behandelend
arts uitdrukkelijk heeft gezegd hiermee te stoppen.
 Kleding: voor het maken van de scan dient u alle kleding
boven het middel uit te doen en kettingen af te doen. Voor
de inspanningstest is het goed gemakkelijk zittenden kleding
aan te trekken of mee te nemen.
 Bodylotion: wilt u de dag van de inspanningstest geen
bodylotion gebruiken, dit bemoeilijkt het aansluiten van de
electroden voor de ECG registratie.
Uw afspraak
Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de afdeling
radiologie/nucleair op de begane grond. U neemt plaats in de
wachtkamer Een medewerker van de afdeling haalt u op. Moet
u ook bloed laten prikken, dan kunt u dat het beste laten doen
vóór het onderzoek.
De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en is beperkt
houdbaar. Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, wilt u
dan minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of
verzetten, anders zijn wij genoodzaakt het onderzoek in
rekening te brengen.
Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak
door bij de Inschrijfbalie op de begane grond.
Bij eerste aanmelding en wijziging van uw gegevens dient u
ook u burgerservicenummer (BSN) te laten registreren.
Het onderzoek
Dag 1: Rust
De eerste dag vindt het rustonderzoek plaats. Op de
afspraaktijd krijgt u een injectie met een radioactieve vloeistof.
U hoeft niet te fietsen. Vervolgens kunt u de afdeling en het
ziekenhuis verlaten. Na minimaal een uur worden opnamen
gemaakt gedurende ongeveer 20 minuten. Ook nu vragen wij u
voor de opnamen te eten en te drinken. Dit kunt u zelf
meenemen of kopen in de ziekenhuis winkel.
Dag 2: Inspanning (fietstest)
De medisch nucleair werkers voeren samen met de nucleair
geneeskundige het onderzoek uit. Allereerst wordt een infuus
ingebracht. Op de borst worden elektroden aangebracht en u
wordt aangesloten op een ECG-monitor om de hartslag
zichtbaar te maken. De inspanning verricht u op een
hometrainer. Dit duurt 5 tot 10 minuten, afhankelijk van uw
conditie. Tijdens het fietsen beoordeelt een arts regelmatig uw
hartslag en wordt uw bloeddruk gemeten.
Bij maximale inspanning krijgt u, via het infuus, de radioactieve
vloeistof ingespoten. U merkt hier niets van. U moet daarna
nog een minuut doorfietsen. Vervolgens wordt het infuus
verwijderd en is de inspanning afgerond.
De medisch nucleair werker vertelt u hoe laat u terug moet
komen voor het maken van de opnamen. Rekent u op minimaal
een uur tussentijd.
Belangrijk is dat u tussen het inspuiten van de radioactieve stof
en de opnamen eet en drinkt. U kunt zelf iets meenemen of
kopen in de ziekenhuis winkel.
De scan duurt ongeveer een half uur. Daarbij draait een
camera om u heen. Bij het onderzoek wordt ook een CT scan
gemaakt. Na de scans is het onderzoek volledig afgerond en
kan u het ziekenhuis verlaten.
De uitslag
De nucleair geneeskundige beoordeelt het onderzoek. Uw
behandelend arts krijgt een verslag en bespreekt de uitslag met
u tijdens uw volgende afspraak.
Vragen?
Het kan zijn dat u na het lezen van deze folder nog vragen
heeft. U kunt ons dan gerust bellen: Maandag t/m vrijdag
tussen 08.00 uur en 16.00 uur via 010 – 893 0000.
April 2017
Download