Wedstrijd `bouwplan planetaire telescoop`.

advertisement
Wedstrijd 'bouwplan planetaire telescoop'.
1. Doel
Doel van de wedstrijd is: ontwerp een telescoop die is geoptimaliseerd voor het waarnemen
van maan en planeten. Dus nog niet bouwen, alleen ontwerpen. Degene die volgens een jury
het beste ontwerp maakt, ontvangt van ondergetekende gratis een zeer goede 205 mm f/7.2
hoofdspiegel plus 33 mm vangspiegel, eveneens van zeer goede kwaliteit (zie punt 8 voor
verdere gegevens). Deze set is in elk geval zeer geschikt voor visueel waarnemen, maar
uiteraard mag er ook mee gefotografeerd worden. En er deepsky mee waarnemen is natuurlijk
ook niet verboden. Maar het doel is: optimaliseren voor maan en planeten.
Er wordt bij de beoordeling gelet op:
2. Functionaliteit
Aan onderstaande functionele eisen hoort iedereen aandacht te besteden in het ontwerp.
Uitgangspunt hiervoor is, dat het bij kritisch waarnemen van details vooral gaat om contrast.
Om contrastverlies te beperken is het niet voldoende om alleen op de kwaliteit van de optiek te
vertrouwen Goede optiek geeft in potentie goed contrast, maar er zijn heel veel andere zaken
die proberen het contrast omlaag te halen. Een aantal daarvan kun je bij de bouw van de
telescoop heel goed in positieve zin beinvloeden. Maak in het plan duidelijk hoe je dat gaat
doen. Het gaat dan om de volgende zaken:
a) De ophanging van hoofd- en vangspiegel: hoe zorg je dat die zodanig is, dat de spiegels
spanningsvrij blijven?
b) Hoe – en waarvan - maak je de spider? Een dikke spider heeft best aardig wat invloed op de
Stehlratio in geval van een kleine vangspiegel in een 200 mm telescoop. Een 16% obstructie
verlaagt de Strehlratio met ongeveer 5%, een 1.5 mm dikke spider nog eens met 3.3% extra, om
een voorbeeld te noemen.
c) Temperatuursverschillen: hoe zorg je voor goede, snelle afkoeling van de spiegel, ook
gedurende de tijd dat de omgevingstemperatuur nog dalende is?
d) (Hoe) houd je lichaamswarmte uit de lichtweg?
e) Hoe bouw je het collimatiesysteem om de zaak optimaal te collimeren?
f) Hoe houd je stroolicht buiten je beeldveld (baffeling)?
3. Originaliteit
De functionaliteit is het belangrijkst, maar ook de mate van originaliteit zal in de beoordeling
worden meegenomen.
4. Vormgeving van het bouwplan
Het belangrijkst is, dat de jury het plan goed kan beoordelen. Een goede en gedetailleerde
beschrijving is daarom net zo welkom als een (CAD) tekening. Geef naast de hierboven al
genoemde punten ook aan welke materialen (hout carbon, aluminium), welke focuser, etc. je
voor de telescoop gaat gebruiken, voor de verschillende onderdelen.
5. Lezing
De winnaar verplicht zich een lezing te houden op de ATM-dag in Gent, over zijn te bouwen
telescoop. In Gent zal dan ook de spiegelset worden uitgereikt.
6. Bouwen en waarneemverslag
Na de ATM-dag gaat de telescoop gebouwd worden door de winnaar en zijn we zeer
geinteresseerd in een waarneemverslag.
7. Deadline
Deadline voor het inleveren van bouwplannen is 1 oktober 2014, per email (zie onder) aan
ondergetekende. Ik zal ze dan aan de jury doorsturen ter beoordeling.
8. Gegevens van de spiegelset
Hoofdspiegel: borosilicaat, dikte 33 mm, diameter 208.7 mm, optische diameter 205 mm,
brandpuntsafstand 1477 mm (kan nog iets wijzigen, wordt doorgegeven zo gauw ik hem af
heb), gewicht 2.4 kilo, kwaliteit nog niet bekend.
Vangspiegel: kwarts, diameter (korte as) 33 mm, dikte 7.6 mm, gewicht 26 gram, kwaliteit
maximaal 1/10 lamda wavefront volgens opgave fabrikant (Protostar)
9. Bekendmaking uitslag
Zo gauw de uitslag bekend is wordt aan de deelnemers doorgegeven of zij wel of niet gewonnen
hebben. Buiten de jury zal dus alleen de winnaar op dat moment weten dat hij gewonnen heeft.
Het is de bedoeling dat de naam van de winnaar verder geheim blijft tot bekendmaking op de
ATM-dag.
Jan van Gastel
email: [email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards