Grote zorgen rond een cliënt? Homerun

advertisement
Grote zorgen rond
een cliënt?
Homerun
Forensische Zorg
biedt hulp
www.humanitas-dmh.nl
Homerun Forensische Zorg (FZ)
biedt hulp
Homerun begeleidt via trajectcoördinatie mensen met een licht verstandelijke beperking.
Cliënten van Homerun FZ hebben altijd een justitiële zorgtitel. Homerun FZ is de
verbindende factor in de hulpverlening. Samen met de cliënt, de reclasseringswerker en
andere betrokken instanties zet Homerun FZ een traject uit.
Wat doet Homerun FZ?
Intensieve samenwerking met cliënt,
reclasseringsorganisaties (3RO) en
andere betrokken instanties.
Vanuit de 3RO voert de
reclasseringswerker regie op
het recidivegevaar, Homerun FZ voert
regie op de zorginhoud.
Recidivevermindering vanuit
beschermende en criminogene
factoren.
Vergroten van de maatschappelijke
veiligheid.
Homerun FZ maakt gebruik van de
expertise van verschillende instanties.
Homerun maakt gebruik van de
mogelijkheden in de naaste omgeving
van de cliënten.
Homerun FZ kan gebruik maken van
verschillende diensten en specialisten
van Humanitas DMH.
Wij werken met gespecialiseerde en
ervaren medewerkers.
Homerun FZ locaties
Arrondissement Haaglanden
Arrondissement Gelderland
Arrondissement Overijssel
Arrondissement Groningen
Wij ondersteunen waar nodig om
te zorgen dat jij, vanuit eigen
mogelijkheden, mee kunt doen.
We doen dit oprecht.
In contact van mens tot mens.
Met passie en lef.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Contact
Voor meer informatie kunt u kijken op
onze website of contact opnemen met het
Centraal Cliëntservice Bureau.
Telefoon: 030 6005170
E-mail: [email protected]
Website: www.humanitas-dmh.nl
Download