Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven

advertisement
BERICHT
KPMG: “Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven”
Nederland is van de volwassen markten in Europa het meest aantrekkelijk om een
onderneming te vestigen. Buitenlandse bedrijven zijn in ons land aanzienlijk goedkoper uit
dan in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië. En ook Japan, Australië, Canada en de
Verenigde Staten moeten Nederland voor laten gaan. Dat blijkt uit onderzoek dat KPMG
iedere twee jaar verricht naar de bedrijfskosten in de Verenigde Staten, Japan, Australië,
Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland en Mexico. De onderzochte
landen zijn qua kosten vergeleken met de Verenigde Staten. In het onderzoek zijn 27
soorten kosten in ogenschouw genomen waarmee ondernemingen in de bedrijfsvoering te
maken krijgen, zoals de kosten van huisvesting, arbeid, transport, gas, elektriciteit en de
fiscale kosten. Van de tien onderzochte landen is Mexico het goedkoopst. Het land is 22,5%
goedkoper dan de Verenigde Staten. Mexico wordt gevolgd door Canada (14,6%) en
Nederland (12,3%).
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat vergeleken met 2014 alle onderzochte landen
goedkoper zijn geworden dan de Verenigde Staten “De forse waardestijging van de dollar
vorig jaar heeft wereldwijd grote gevolgen gehad voor het zaken doen”, constateert Edwin
Herrie, partner bij KPMG Financial Services. “Het concurrentievermogen van de Verenigde
Staten is hierdoor aanzienlijk verminderd en in dollars gemeten zijn de kosten van het
zakendoen in alle andere landen flink naar beneden gegaan. Dat betekent dat de Verenigde
Staten van de onderzochte landen nu de duurste locatie is om je als onderneming te
vestigen.
De belangrijkste kostenpost blijven de loonkosten”, Herrie: “Voor bedrijven in de
productiesector bedragen de loonkosten 40 tot 57% van de totale kosten. In de
dienstverlenende sector varieert dit percentage van 72 tot 86%. De totale loonkosten zijn
het laagst in Mexico, gevolgd door Canada, Italië en Nederland. Daarnaast vormen de
kosten voor grond en gebouwen een belangrijke factor. De kantoorkosten voor
productiebedrijven variëren van 2 tot 5% en zijn het laagst in Canada, gevolgd door
Frankrijk en Mexico. Voor niet-productiebedrijven lopen de kosten uiteen van 4 tot 15%,
met Duitsland, Mexico en Canada als goedkoopste landen. Kosten voor nutsvoorzieningen
maken nog eens tot 7% van de locatiegevoelige bedrijfskosten uit. Elektriciteit is het
goedkoopst in Canada, Nederland en Mexico. Mexico, de Verenigde Staten en Canada
bieden de laagste aardgaskosten.”
KPMG heeft zowel gekeken naar de kosten die een ondernemer moet maken bij het
opstarten van zijn bedrijf als naar de operationele kosten over een periode van 10 jaar.
“Nederland heeft zijn hoge klassering met name te danken aan de homogene
kostenstructuur”, zegt Elbert Waller van fiscaal adviseur KPMG Meijburg & Co. Dat betekent
dat de kosten overal in ons land op hetzelfde niveau liggen, ongeacht stad of regio. Alleen
de kosten van huisvesting verschillen in Nederland per stad. Vergeleken met de andere
landen is Nederland met name relatief voordelig als het gaat om de belastingen op zakelijk
onroerend goed, het tarief voor elektriciteit en de vennootschapsbelasting. Qua
bedrijfsactiviteit is Nederland met name aantrekkelijk voor bedrijven die actief zijn op het
gebied van research & development. Dit wordt vooral ingegeven door het feit dat
Nederland via fiscale faciliteiten de werkgeverskosten voor werknemers die zich in
Nederland met R&D bezighouden, vermindert. Dat Nederland goed scoort in de
kostenvergelijking is een belangrijk signaal naar buitenlandse bedrijven die juist in deze tijd
het accent leggen op kosten als selectiecriterium bij hun locatiekeuze.”
Einde bericht
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards