visieontwikkeling

advertisement
Versie 1.0
Datum laatste bewerking: 02-12-2016
Werkwijze - hoe te komen tot een heldere visie?
Succesvolle bedrijven hebben een duidelijk beeld voor ogen waar ze in de toekomst willen staan en
verbinden hun doelen daaraan. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is een visie absoluut niet
alleen voor grote bedrijven weggelegd. Sterker nog, dat duidelijke doel voor ogen vormt juíst een
instrument om het eigen bedrijf vanuit focus te blijven ontwikkelen. Bij het opstellen van een visie zijn de
volgende stappen belangrijk:
Wie betrek je bij visieontwikkeling?
Betrek medewerkers uit je organisatie of vriendenkring, of denk aan kennisexperts of partners. Door het
samen vormen van een visie organiseer je betrokkenheid en begrip voor de keuzes die je maakt in het
proces. Zorg dat de onderstaande factoren binnen de groep vertegenwoordigd zijn:
o
o
o
o
o
o
o
Draagvlak - Betrek mensen die kunnen helpen de visie succesvol uit te voeren.
Out-of-the-box denkers - zorg dat mensen meedoen die buiten bestaande kaders kunnen
denken.
Tijd - Zorg dat je team tijd heeft om de visie te ontwikkelen en om te zetten in praktijk.
Tegendraads – zorg in de groep voor een paar onafhankelijke denkers die kritisch durven te zijn.
Enthousiasme - Zorg dat het team het visietraject niet ziet als last, maar als kans.
Ambitie - kies energieke mensen die de schouders onder verandering durven steken.
Multidisciplinair - kies mensen die elkaar aanvullen. Dit zorgt voor diversiteit en verschillende
invalshoeken tijdens het traject.
Tot slot: de meest succesvolle visies worden gedeeld door iedereen in de organisatie. Binnen je bedrijf
zit veel meer kennis van de toekomst en de organisatie dan je denkt. Gebruik dit.
Stap 1: verken ontwikkelingen in de buitenwereld
Veel bedrijven kijken voor de bedrijfsvoering alleen naar de korte termijn. Dat is eigenlijk vreemd. De
grootste uitdagingen en kansen liggen juist op de middellange termijn, in trends die nu al deels zijn
waar te nemen. Onderzoek de belangrijkste trends en ontwikkelingen die de komende jaren gaan
doorwerken op jouw organisatie. Kijk gedurende je verkenning zorgvuldig welke dilemma's, trends voor
jouw bedrijf gelden. Wil je bijvoorbeeld in een globaliserende wereld nog steeds zelf produceren, of
kun je goedkoper importeren uit Azië?
Stap 2: verken de gevolgen van keuzes
Het kiezen voor een bepaalde, krachtige richting betekent dat je tegen dilemma's aanloopt. Het
uitwerken van verschillende doelscenario's over waar je heen wilt, helpt om te verkennen hoe
jouw organisatie er dan uitziet en ook welke wenselijke en onwenselijke effecten dat geeft.
Een lokale bank die graag vanuit een persoonlijke benadering wilde werken, stelde zich twee scenario'
voor. In het ene scenario zouden zij kiezen voor een efficiënte bank waarin ze met behulp van ICT en
data, mensen zo effectief en gedetailleerd mogelijk kunnen helpen. In het andere scenario zouden zij
kiezen voor een duurder face-to-face contact met behoud van fysieke locaties. De doelscenario's
werden verwerkt in levendige beelden en onderzocht tot in detail op wenselijkheid en voor-en
nadelen.
Stap 3: Kies wat je niet meer doet
Doelscenario's geven naast wenselijke ambities ook inzicht in wat je het minst aantrekkelijk vindt.
Gebruik dat. Visies worden pas krachtig als je kiest voor wat je niet meer wilt doen. Dit is het moeilijkste
onderdeel van visievorming, maar geeft jouw organisatie een duidelijke koers en geeft de ruimte alle
activiteiten daarop te richten.
Stap 4: En nu samenvatten op A4
De meest succesvolle visiedocumenten zijn kort van stof en inspirerend, zonder moeilijke woorden of
vakjargon. Gebruik vooral ook beelden. Denk in metaforen; op welke manier spreek jij anderen aan
met jouw toekomstbeeld? Een visie is geslaagd als je hem, eenmaal gehoord, niet meer kan vergeten.
Schets dus een ambitieus en inspirerend beeld op één A4!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards