De Japanse duizendknoop

advertisement
Japanse duizenknoop—een woekerplant
Help ons ze uit te roeien!
De Fallopia Japonica komt uit Oost-Azië en is in de 19e
eeuw ingevoerd als sierplant. Geleidelijk heeft de plant zich
op alle mogelijke terreinen gevestigd met een voorkeur
voor omgewoelde en omgeploegde aarde, open plekken,
bermen, en zelfs tuinen van particulieren.
Verspreiding
De plant heeft enorme wortelstokken die tot 10 m lang kunnen worden tot op 15 m diepte.
Zo kan de duizenknoop zich erg snel verspreiden en enorme voedselvoorraden opbouwen. De
duizendknoop plant zich alleen op vegetatieve wijze voort: via stekken, stukjes wortelstok en
stengels. Deze soort wordt vooral verspreid door besmette aarde en stukjes van de plant te
verspreiden. 10 gram wortelstok in de aarde is al genoeg om deze plant zich opnieuw te laten ontwikkelen!
Hoe herkennen?
De Japanse duizendknoop is een grote winterharde plant die tot 3,5 m hoog kan worden, met
groene stengels met rode puntjes die hol zijn, 2 tot 4 centimeter in diameter en met ovale
bladeren. Van augustus tot oktober bloeien witte bloemen in trossen en vormt de plant een
dicht en ondoordringbaar struikgewas.
Een bedreiging voor het milieu en voor de biodiversiteit
De duizendknoop is een sterke concurrent voor de inheemse flora en kan bijna alle andere
soorten verdringen door de giftige stoffen die ze afscheidt, door het hoge groeiritme en door
de overvloedige bladgroei die een schaduw werpt waarin andere soorten niet kunnen overleven. De andere planten verdwijnen, maar ook dieren (vogels, kleine zoogdieren) hebben het
moeilijk in de buurt van de duizendknoop.
Info: Milieudienst van de gemeente Ukkel, Auguste Dansestraat 27 -tel: 02/348.66.19.— [email protected]
Japanse duizendknoop—een woekerplant
Help ons ze uit te roeien!
De initiatieven van de gemeentediensten
De gemeentelijke Milieudienst en de Groendienst werken nauw samen om de plaatsen in
kaart te brengen waar de Japanse duizendknoop voorkomt en ze nemen maatregelen om deze
plant uit te roeien. Dit is een werk van lange adem: soms duurt het verscheidene jaren
voordat deze plant van een terrein verdwijnt!
Hoe de duizenknoop bestrijden?
Maaien is efficiënt maar moet jarenlang verschillende keren per jaar volgehouden worden
(zodra de planten 50 cm hoog worden of vroeger). Het plantenafval moet ter plaatse achtergelaten worden om te vermijden dat de plant zich kan verspreiden.
De duizenknoop kan ook uitgetrokken worden, waarbij ook zoveel mogelijk uit de grond moet
worden getrokken. Dit kan vooral doeltreffend zijn waar de duizendknoop pas verschenen is,
bijvoorbeeld door stukjes wortelstokken in aangevoerde aarde.
Bebossen met inheemse soorten rond de zones waar de duizendknoop voorkomt kan helpen
om de verspreiding tegen te gaan, maar ook hier moet minstens een vijftal jaar lang erg regelmatig gemaaid worden (een tot drie keer per jaar) totdat de planten voldoende hoog zijn
geworden.
U kunt ons helpen!
Als u de Japanse duizendknoop aantreft, kunt u ons helpen om
hem te bestrijden!
Hoe? Erg gemakkelijk:
 Door de planten en de stekken met de hand uit te trekken. Dit
moet regelmatig gebeuren, het hele jaar door, en ook zoveel
mogelijk wortelen moeten uitgetrokken worden.
 De planten en de wortels moeten zorgvuldig ter plaatse gelaten worden, in compacte
hoopjes, zodat de plant niet verder kan verspreiden.
 Hoe vaker de duizendknoop wordt uitgetrokken, hoe sneller de plant zal verdwijnen!
Onkruidverdelgers hebben geen nut: de plant houdt zijn reserves in zijn wortelstelsel en de
onkruidverdelgers hebben alleen een uitwerking op het bovengrondse deel...
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Info: Milieudienst van de gemeente Ukkel, Auguste Dansestraat 27 -tel: 02/348.66.19.— [email protected]
Download