Programma`s BSc opleidingen Informatica: 1e jaar

advertisement
Onderwijs- en examenregeling FWN
Deel I Bacheloropleiding
Bijlage 1b
Programma’s BSc opleidingen Informatica:
Onderstaande tabellen geven de programma’s weer van de monodisciplinaire opleiding zowel
als van de major-minor combinaties. Tevens is het mogelijk om gelijktijdig twee propedeuses te
volgen. In geval van zo’n dubbele propedeuse studie geldt het curriculum voor het 1e jaar
conform de kolom waarboven beide opleidingsnamen staan vermeld.
Bij de omschrijving van de programma’s van dubbele opleidingen en major/minor combinaties
worden soms vakken genoemd met dezelfde naam als bij de monodisciplinaire opleiding, maar
met een geringer aantal ECTS. In zo’n geval is de omvang van dat vak gereduceerd in
overeenstemming met de reductie in ECTS.
1e jaar
Programmeermethoden
Digitale Technieken
Fundamentele Informatica I
Wiskundige Structuren
Caleidoscoop
Continue Wiskunde
Studievaardigheden
Beeldverwerking
Algoritmiek
Databases
Logica
Webtechnologie
Analyse 1
Lineaire Algebra 1
Inleiding Astrofysica
Optica
Wiskunde jaar 1 BSc Inf+Wsk
Sterrenkunde jaar 1 BSc Inf+Stk
Natuurkunde jaar 1 BSc Inf+Ntk
100
200
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100
Inf
ECTS
7
7
6
Inf+Wsk
ECTS
7
7
Inf+Stk
ECTS
7
7
6
Inf+Ntk
ECTS
7
7
6
7
7
5
7
7
5
7
7
5
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
4
6
7
7
5
5
5
3
4
4
Voor het vak “Wiskunde jaar 1 BSc Inf+Wsk” wordt een vrijstelling verleend indien de vakken
Wiskundige structuren (6 ECTS), Analyse 2 (6 ECTS), Kansrekening en Statistiek 1 (6 ECTS) en
Algebra 1 (6 ECTS) met goed gevolg zijn afgerond. Bij de dubbele opleiding Informatica en Wiskunde
wordt voor het vak Wiskundige Structuren (6 ECTS) een vrijstelling verleend indien het vak
Studievaardigheden (4 ECTS, opleiding informatica) en het mondeling tentamen Wiskundige Structuren
(2 ECTS, opleiding wiskunde) met goed gevolg is afgelegd.
Voor het vak “Sterrenkunde jaar 1 BSc Inf+Stk” wordt een vrijstelling verleend indien de vakken Analyse
2 (6 ECTS), Optica (5 ECTS), Klassieke Mechanica 1 (7 ECTS), Elektromagnetisme 1 (6 ECTS),
Kaleidoscoop (1 ECTS), Natuurkundig Practicum 1 (4 ECTS), Sterrenkundig Practicum 1 (3 ECTS) en
Presenteren en Communiceren 1a (2 ECTS) met goed gevolg zijn afgerond.
Voor het vak “Natuurkunde jaar 1 BSc Inf+Ntk” wordt een vrijstelling verleend indien de vakken Analyse
2 (6 ECTS), Klassieke Mechanica 1 (7 ECTS), Elektromagnetisme 1 (6 ECTS), Kaleidoscoop (1 ECTS),
Natuurkundig Practicum 1 (4 ECTS) en Presenteren en Communiceren 1a (2 ECTS) met goed gevolg
zijn afgerond.
Informatica
2e jaar
Requirements Engineering
200
14
ECTS
6
Onderwijs- en examenregeling FWN
Deel I Bacheloropleiding
Bijlage 1b
Concepten van Programmeertalen
Computerarchitectuur
Datastructuren
Fundamentele Informatica II
Complexiteit
Software Engineering
Programmeren en Correctheid
Formele Talen en Automaten
Operating Systems
200
300
200
200
100
200
200
200
100
6
8
6
5
5
7
6
5
6
3e jaar
Compilerconstructie
Theorie van Concurrency
Interfaces
Netwerken
Kunstmatige Intelligentie
Data Mining
Bachelorproject
Keuzevak 1 Informatica
Keuzevak 2 Informatica
300
300
300
300
200
200
400
300
300
7
5
7
7
6
5
11
6
6
Major Informatica/minor Bedrijfswetenschappen
1e jaar
Informaticavakken
Programmeermethoden
Digitale Technieken
Fundamentele Informatica I
Studievaardigheden
Algoritmiek
Databases
Logica
100
200
100
100
200
200
100
Bedrijfswetenschappenvakken:
Inleiding Bedrijfswetenschappen
Inleiding Economie
Management acounting & control
2e jaar
Informatica:
Concepten van Programmeertalen
Computerarchitectuur
Datastructuren
Fundamentele Informatica II
Software Engineering
Formele Talen en Automaten
Operating Systems
5
5
7
200
300
200
200
200
200
100
Bedrijfswetenschappen:
Recht en bedrijfsethiek
Strategisch en marketing management
Financiering
3e jaar
Informatica:
Interfaces
Netwerken
Kunstmatige Intelligentie
Bachelorproject
ECTS
7
7
6
4
7
7
5
ECTS
6
8
6
5
7
5
6
5
9
5
300
300
200
400
15
7
7
6
11
Onderwijs- en examenregeling FWN
Keuzevak 1 Informatica
Keuzevak 2 Informatica
Deel I Bacheloropleiding
Bijlage 1b
300
300
Bedrijfswetenschappen:
Organisatie en leiding
Externe berichtgeving
6
6
10
5
Major Informatica/minor Psychologie
1e jaar
Informaticavakken
Programmeermethoden
Digitale Technieken
Fundamentele Informatica I
Studievaardigheden
Algoritmiek
Databases
Logica
100
200
100
100
200
200
100
Psychologievakken:
Inleiding Methoden en Technieken
Inleiding in de Psychologie
Cognitieve en Biopsychologie
2e jaar
Informatica:
Concepten van Programmeertalen
Computerarchitectuur
Datastructuren
Fundamentele Informatica II
Software Engineering
Formele Talen en Automaten
Operating Systems
ECTS
7
7
6
4
7
7
5
3
7
7
200
300
200
200
200
200
100
ECTS
6
8
6
5
7
5
6
Psychologie, drie van de volgende vakken:
Psychologie van het leren en leerproblemen
Sociale psychologie van groepen
Sociale psychologie van organisaties
Leren en geheugen: cognitie, neuropsychologie, praktijk
Perceptie en actie: cognitie, neuropsychologie, praktijk
6
6
6
6
6
3e jaar
Informatica:
Interfaces
Netwerken
Kunstmatige Intelligentie
Bachelorproject
Keuzevak 1 Informatica
Keuzevak 2 Informatica
7
7
6
11
6
6
300
300
200
400
300
300
Psychologie, twee van de volgende vakken:
Sociale cognitie
Human resources management
Experimentele cognitieve psychologie
Cognitieve neuropsychologie
Toegepaste cognitieve psychologie
Cognitief-intellectuele en taalontwikkeling
16
Onderwijs- en examenregeling FWN
Deel I Bacheloropleiding
Bijlage 1b
De precieze inhoud van deze psychologievakken en de ECTS punten worden in het najaar 2003
vastgesteld.
Major Informatica/minor Taalwetenschap
1e jaar
Informaticavakken:
Programmeermethoden
Digitale Technieken
Fundamentele Informatica I
Studievaardigheden
Algoritmiek
Databases
Logica
100
200
100
100
200
200
100
Taalwetenschapvakken:
Syntaxis I
Syntaxis II
Fonetiek I / Semantiek I
Semantiek II
2e jaar
Informaticavakken:
Concepten van Programmeertalen
Computerarchitectuur
Datastructuren
Fundamentele Informatica II
Software Engineering
Formele Talen en Automaten
Operating Systems
ECTS
5
4
4
4
200
300
200
200
200
200
100
Taalwetenschapvakken:
Fonologie I
Fonologie II
Practicum analyse, registratie en
(re)synthese van spraak
Fonetiek II
3e jaar
Informaticavakken:
Interfaces
Netwerken
Kunstmatige Intelligentie
Bachelorproject
Keuzevak 1 Informatica
Keuzevak 2 Informatica
ECTS
7
7
6
4
7
7
5
ECTS
6
8
6
5
7
5
6
ECTS
4
4
5
4
300
300
200
400
300
300
Taalwetenschapvakken:
Natuurlijke taalverwerking
Werkgroep: Structuur Niet Westerse Talen
Psycholinguïstiek/Taalverwerving
ECTS
7
7
6
11
6
5
ECTS
6
8
4
Keuzevakken informatica
In het derde studiejaar worden twee keuzevakken gekozen. Naast specialisatievakken van het huidige
doctoraalprogramma Informatica mag men de volgende vakken als keuzevakken beschouwen:
Wiskunde, Informatica en Samenleving I, Wiskunde, Informatica en Samenleving II, Levend Heelal,
Leren en Communiceren I, Cases uit het Bedrijfsleven, De geschiedenis van de Natuurwetenschappen,
Foundations of the Multidisciplinary Life Sciences.
17
Download