Berekening van het aantal planten per perceel

advertisement
Berekening van het aantal planten per perceel
Hoe bereken je hoeveel planten er op een teeltbed passen?
Allereerst moet je het perceel kennen om te weten welk deel van het perceel beplant kan worden en welk deel wegvalt
door paden, bedden etc. Het percentage dat wel benut kan worden voor planten heet de ruimtebenutting.
De ruimtebenutting bereken je als volgt:
ruimtebenutting = bedbreedte / (bedbreedte + padbreedte)
Vervolgens moet je de plantafstand van planten tot elkaar kennen. Dan kun je berekenen hoeveel planten er op een
perceel passen op basis van hun onderlinge plantafstand.
aantal planten per perceel = (oppervlakte/plantafstand) x ruimtebenutting
Een voorbeeld:
Teeltbeschrijving:
Eénjarige coniferen of sierheesterteelt in 1,5 liter pot.
Oppervlakte in m2 : 100
Plantafstand in cm: 25 x 20
Ruimtebenutting 75%
Berekening:
(oppervlakte/plantafstand) x ruimtebenutting
Denk er om: de plantafstand staat in cm2, de oppervlakte in m2. Reken eerst de oppervlakte om naar cm2, 100 m2 =
1.000.000 cm2
Dan is de berekening: 1.000.000/25x20 x 0,75 = 1500
Download