WOOD SOS - WoodLover

advertisement
-
DI
*
SCAN
E *
TÉ
AV
U R Z
D U
A
E
R AT I O N
M
A
I T
D
ÉT
U R A B I L
É
CHIM
* S
P IMPR
DIE
D
CT S
E
LI
-
E
T
N
ITE I
UTE PÉ
V I SCHE KW
AL
HA
NA
A
*
I T
* QU
NTI* A
I
U R A B I L
M
I
O N
GIC
D
NEREND
EG
U R Z
A
D U
A
F
S
-
-
I-IN
M
E LW E R E
É
NT
*
A
N
*
CTE
ND
SE
N
SCA NDI
N
WOOD SOS
Productomschrijving
WOOD SOS zorgt voor een optimale biologische, preventieve en curatieve bescherming van alle houtsoorten.
WOOD SOS voorkomt en behandelt de aantasting van het hout door diverse soorten insecten, zwammen,
houtrot, schimmels en blauwvorming.
WOOD SOS is geschikt voor behandeling van alle schrijnwerk, balken, vloeren, trappen, meubelen, …
WOOD SOS is kleurloos en wijzigt de oorspronkelijke kleur van het hout bijna niet.
WOOD SOS is gemakkelijk toe te passen op ontbloot hout met de borstel of het lage druk pistool.
WOOD SOS verhindert aantasting van het hout door insecten en verdrijft hun larven.
WOOD SOS is een kleurloze houtbescherming die aantasting door insecten en schimmels voorkomt, maar ook
geschikt is voor de behandeling van reeds aangetast hout.
• Behandelt hout tegen schimmels en insecten Voorkomt houtrot.
• Binnen - buiten.
Gebruiksaanwijzing
Toepassing
Platte borstel met Orelvezels. Kan ook toegepast worden met het lage druk pistool of door injectie.
Verdunning
Niet verdunnen.
Droogtijd
bij 20 °C en 60 % R.V.: overschilderbaar: 24 u. Behandeld hout mag na 8 dagen geschilderd, gevernist of
geboend worden.
Verpakking
25 L, 5 L, 2,5 L en 0,75 L.
Rendement
± 4 m²/L, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout. Voor een grotere doeltreffendheid moeten de
oppervlakte en boorgaten maximaal verzadigd worden.
Reiniging van het materieel
Onmiddellijk na gebruik met white spirit.
Advies voor het opslaan
Droog bewaren. Na gebruik de bus goed sluiten.
Voorzorgen
Tijdens het besproeien, een veiligheidsmasker met filter dragen en spuitkoppen gebruiken die geen
nevelvoming veroorzaken. Drenking in een bak van ruwe plaat: afsluiten na gebruik. Lokalen goed verluchten
tot totale uitwaseming van de solventen.
Voorbereiding ondergrond
Het hout moet droog (max. 25 % houtvochtigheid), zuiver, absorberend en stofvrij zijn. Boorgaten en hun
omgeving grondig stofzuigen. De aangetaste delen verwijderen en de weerstand van het hout nagaan,
stofvrij maken. Tweemaal behandelen (tot verzadiging).
Aanbevelingen
WOOD SOS is een kleurloos beschermingsproduct voor hout. Het werkt zowel preventief als sanerend tegen
blauwvorming, insecten, zwammen, houtrot en schimmels.
WOOD SOS wordt gebruikt voor gebinten, plankenvloeren, schrijnwerk, houtsnijwerk en andere kunstvoorwerpen. Hout dat reeds aangetast is kan met WOOD SOS van de volledige vernieling gered worden.
In normale omstandigheden en volgens onze voorschriften toegepast, levert WOOD SOS geen gevaar op voor
mensen en huisdieren. Het gaat echter om een insectendodend en zwammenwerend product dat giftige
bestanddelen bevat. Men zal het dus toepassen mits volgende voorzorgen te nemen: de producten buiten
het bereik van kinderen bewaren. Vermijd spatten in de ogen en op de huid, draag beschermingshandschoenen. Zorgvuldig de handen wassen met zeep voor elke maaltijd en na het werk. Niet roken tijdens het werk en
geen open vlam gebruiken in het lokaal. Bewoonde lokalen, schuren, stallingen en opslagplaatsen vooraf
ontruimen. Tijdens en na de behandeling goed verluchten. Electrische installaties en andere voorwer-pen die
gevoelig zijn aan oplosmiddelen, afschermen. Vermijd spatten op planten, stenen en beton. Voedingswaren
en voeder mogen niet met behandeld hout in aanraking komen. Ingebruikname van de lokalen slechts na
volledige droging en voldoende verluchting. Het product niet gebruiken in serren, bloembakken, pikeerkisten
en bijenkorven. Giftig voor vissen: aquariums afdekken. Beletten dat huisdieren langdurig in aanraking komen
met behandeld hout. Het product steeds in zijn oorspronkelijke verpakking bewaren, lege verpakkingen
dadelijk vernietigen. Er op letten dat het product niet in aanraking komt met grondwater. Lees aandachtig de
richtlijnen vermeld op de verpakking.
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer: 070/245.245.
Kenmerken
Dichtheid: 0,82 ± 0,02.
Vlampunt: Flitspunt>60 °C.
Toelatingsnummer: 4191B.
Bevat: 0,2 % Permethrine (CAS 52645-53-1) en 1,5 % Propiconazole (CAS 60207-90-1).
Datum van de bijwerking
September 2013.
Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien
0800 24 445
w w w. w o o d lo v e r. b e
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
[email protected]
www.durieucoatings.com
Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84
De hierbij vermelde informatie is louter ter informatie en verbindt de fabrikant tot geen enkele verantwoordelijkheid, vermits de producten niet onder zijn controle worden aangebracht.
Behandeling tegen insecten, schimmels en houtrot
Download