CV Auke Huisman

advertisement
CURRICULUM VITAE
Auke Huisman
Met een bestuurskundige opleiding en een carrière in de ICT industrie richtte
Auke in 1999 HumanIS Interimmanagement op. Hij is gevestigd als
zelfstandig interimmanager.
Hij functioneert op z’n best als crisismanager van programma’s en
organisaties. Dit in bijzonder lastige en uitdagende omstandigheden op het
grensvlak van markt en organisatie. Hierbij zijn doelstellingen veelal onhelder
en de kans op slagen onbekend. Hij brengt orde in chaos en efficiëntie in
organisaties.
Een diplomatiek leider met visie, durf en kracht, en steeds bezig met waar
het echt om gaat. Een praktische strateeg en motivator, gecommitteerd aan
het resultaat.
Interimmanagement (relevante voorbeelden)
augustus 2008 – heden
programmamanagement
ALL IP (Glasvezel
network / multiplay)
KPN IT NL
Vanuit de KPN IT NL programmadirectie verantwoordelijk.voor de
implementatie van de ALL IP ‘leverstraat’. Een complexe straat van software
systemen die de levering van gebundelde telecomdiensten (TV, Internet en
telefonie) over glasvezel tot in het woonhuis mogelijk maakt.
mei 2007 – mei 2008
Interim manager
Wholesale Broadband
Access
KPN
KPN levert DSL verbindingen in de wholesale markt (Tiscali, Tele2, XS4All,
etc…). Het order- en activatieproces van deze verbindingen loopt via de WBA
leverstraat, een complex geheel van softwaresystemen en bijbehorende
ondersteunende diensten binnen KPN. Auke Huisman is aangesteld als
crisismanager om een ernstige vertraging in de ombouw van deze ‘leverstraat’
te herstellen. Aspecten als outsourcing, internationale partijen (Israel, India,
etc..), grote commerciele belangen spelen een rol.
maart 2006 – april 2007
Interim manager
Service Delivery
Alcatel-Lucent
Auke Huisman is aangesteld als eindverantwoordelijk manager voor de “OSP
Prepaid” beheer en ontwikkelorganisatie binnen Alcatel-Lucent. Deze afdeling
‘insourced’ voor KPN Mobile de ‘Billing’ en overige mobiele applicaties van al
haar Pre-paid klanten (4 miljoen mobiele bellers, waaronder Hi-prepaid). Het is
de spilfunctie tussen de klant KPN en Alcatel-Lucent. Naast het beheer
worden in de ontwikkelorganisatie nieuwe services (MobielThuis) en
klantprodukten (bel-bundels) ontwikkeld. Naast de dagelijkse leiding van deze
oursource business is Auke verantwoordelijk voor de implementatie van een
verbeterplan. Het hoofddoel van dit plan is tweeledig:
1. Versnellen van de Time To Market van nieuwe diensten (MobielThuis) en
commerciële aanbiedingen door KPN Mobile Sales & Marketing (denk aan
speciale valentijns- en kerstacties voor mobiele pre-paid klanten)
2. De beschikbaarheid van het systeem vergroten (het uitvallen van de billing
functie en aanverwante functionaliteiten heeft grote gevolgen voor de
Cash Flow van deze dienst)
augustus 2005 – februari 2006
HUMANIS Interimmanagement Wilhelminapark 1 7316 BR Apeldoorn Tel. 06-22604455
1/8
CURRICULUM VITAE
Auke Huisman
Adviseur
HQ Adidas-Salomon AG
Adidas heeft recent Reebok overgenomen. In het kader van deze overname
worden de hoofdsystemen van Adidas onder de loep genomen, met als
hoofddoel een keurmerk “Fit for the future” en “Fit for outsourcing”. Ik geef
leiding aan een team van Cap Gemini in Duitsland dat een audit verricht op het
Product Lifecycle System (MatrixOne/Oracle) van Adidas. Het kernsysteem
van Adidas waarin alle ‘Footwear’ produkten van concept tot ontwikkeling en
distributie worden gemanaged.
HUMANIS Interimmanagement Wilhelminapark 1 7316 BR Apeldoorn Tel. 06-22604455
2/8
CURRICULUM VITAE
Auke Huisman
mei 2004 - juli 2005
Auditor en
Projectmanager 'Buiten
Beter'
Provincie Gelderland
Ingeschakeld om een audit te verrichten op een vastgelopen project. 'Buiten
Beter' is het project dat het handhavingsniveau van milieudelictopsporing dient
te vergroten. De Provincie Gelderland was voornemens 150 Bevoegde
Opsporingsambtenaren (BOA’s) bij diverse overheidsinstanties (Politie,
waterschap, rijkswaterstaat, etc.) te voorzien van een mobiel
communicatiesysteem waarmee milieudelicten in het veld direct kunnen
worden vastgelegd op een Handcomputer en doorgezonden via GPRS naar
het bevoegd gezag. Het beoogde systeem bevat veel nieuwe componenten
zoals GPRS communicatie, PocketPC, GPS locatiebepalen, digitale
camerafunctie en telefonie etc... Het ambitieniveau lag hoog, en het project is
gestrand in een niet werkende oplossing. Alle betrokken partijen waaronder
Politie, waterschappen, natuurmonumenten, gemeenten op de veluwe,
etc..drongen aan op het vlot trekken van het project dit onder grote politieke
druk. Reeds eerder heeft het NOS-journaal een uitgebreide reportage gewijd
aan de kick-off van het project. De audit heeft geresulteerd in een advies
waarin aangedrongen wordt op een andere systeemarchitectuur en
projectaanpak met een betere betrokkenheid van de diverse BOA’s.
Vervolgens aangesteld om het voorgestelde advies in de reeds eerder
uitgevoerde audit ten uitvoering te brengen. Het betrof de eerste fase van het
project, de ontwerpfase en de uitbesteding van de ontwikkeling aan een derde
partij en de invoering. Het systeem is inmiddels geaccepteerd door de diverse
bevoegde gezagen en in gebruik genomen.
Oktober 2002 – Oktober 2003
Director a.i.
Casema Telecom
Casema NV
Aangesteld als director ad interim voor NV Casema Telecom, 100% dochter
van France Telecom.
Casema Telecom, levert met 80 medewerkers een breed portfolio aan telecom
en kabeldiensten in de groot zakelijke markt, waaronder rijksoverheid, groot
industrieën, 2000 scholen (kennisnet) en telecom operators (Dutchtone, KPN
mobile etc..), Het portfolio voorziet in Radio/TV (digitaal), Leased Lines en
Voicediensten (ISDN30 en 0800/0900 services), omzet 40 miljoen euro
De interimopdracht omvat het organiseren van een bedrijfsonderdeel (Casema
Telecom) die qua structuur en bemensing zelfstandig succesvol kan opereren,
haar gestelde doelen kan voorspellen en halen, en in staat is zichzelf te
verbeteren, dit met het oogmerk op een eventuele verkoop. De Financiele
EOY 2002 targets zijn gehaald, en het proces van koers zetten en
structurering van de organisatie ligt op schema.
Met 30 jaar ervaring en circa 1,35 miljoen huishoudens als klant behoort
Casema bij de top 3 toonaangevende Nederlandse kabelexploitanten. Naast
kabeltelevisie is Casema actief op het gebied van digitale interactieve televisie
en Internet (Wanadoo) & Telefonie
Mei 2002 – Oktober 2002
Adviseur
Analyse, ontwerp en deels implementatie van een nieuwe sales-organisatie
City Promotions
Geographics, Deventer
HUMANIS Interimmanagement Wilhelminapark 1 7316 BR Apeldoorn Tel. 06-22604455
3/8
CURRICULUM VITAE
Auke Huisman
Maart 2001 – Mei 2002
Director Internet &
Telefonie a.i.
Casema NV
www.casema.nl
www.wanadoo.nl
Eindverantwoordelijk voor de Business Line Internet & Telefonie.
Een situatie van minimale groei en negatief marktimago is omgebogen. Het
resultaat is dat Casema met het product Wanadoo Cable (internet via de
kabel) de snelst groeiende internetservice provider is geworden van
Nederland. Het totale klantenbestand is gegroeid met 100% (50.000 klanten)
in de laatste 3 kwartalen van 2001. De jaardoelstellingen (groei
internetklanten, EBITDA en klanttevredenheid) zijn gehaald. De koers voor
Casema in termen van winstgevendheid, imago en marktpositionering is weer
hervonden.
Enkele kenmerken van de functie: P&L eindverantwoordelijk, directe
aansturing van Marketing/Communicatie en Sales, Produktmanagement,
Customer Care, Service en installatie, en Network operations, herstructurering
business line, Markt-en produkt herpositionering, Groeidoelstelling 40.000
klanten extra EOY 2001 (van 60K -> 100K), strategie lange termijn, etc..
September 2000 – februari 2001
Program Director a.i.
Implementatie
Autobytel NL
Autobytel Europe Holding
www.autobytel.nl)
Autobytel.com (www.autobytel.com) is operationeel geworden in 1995 in
Amerika en in 1999 bereikte het een aantal van een half miljoen verkochte
auto’s via het E-business netwerk met 6000 aangesloten dealers.
Autobytel.Europe Holdings B.V. is het Europese hoofdkantoor.
De introductie van Autobytel.nl was reeds 4 maal uitgesteld en 1 jaar
vertraagd. Ik ben verzocht om vanuit de Europese holding de
verantwoordelijkheid te nemen voor een laatste poging om dit E-business
initiatief voor Nederland succesvol te maken.
Een situatie van onzekerheid, geen focus, geen duidelijke organisatiestructuur
is omgebogen naar een situatie waarin door een internationaal team van
(business) ontwikkelaars, de directie van ABT nl en de Nederlandse markt
voorzien is van een automotive portaal geschoeid op het business model van
Autobytel. Het vertrouwen van de Nederlandse aandeelhouders (Pon Holding,
Telegraaf en Achmea), de aangesloten 130 dealers en de financiële partners
(Postbank en Centraal Beheer) is wederom hersteld in deze startup.
De organisatie en de introductie van het webportaal (www.autobytel.nl) was
gereed op 31 januari 2001, tijdig voor de Auto Rai in februari 2001.
HUMANIS Interimmanagement Wilhelminapark 1 7316 BR Apeldoorn Tel. 06-22604455
4/8
CURRICULUM VITAE
Auke Huisman
Januari 2000 – September 2000
Program Director a.i.
Landelijke
Introductie/launch
ADSL / Mxstream
Cisco Systems / KPN
www.cisco.nl
www.mxstream.nl
www.kpn.com
Mxstream/ADSL is de netwerkdienst die KPN per 1 augustus 2000 aan de
Nederlandse markt aanbiedt. Het is het antwoord van KPN op snelle
broadband internet faciliteiten zoals kabelmaatschappijen die in een snel
groeiende markt aanbieden. Cisco is de hoofdleverancier en integrator voor dit
state of the art ADSL/IP netwerk, orderwaarde > 100 miljoen dollar.
Cisco en KPN kwamen begin dit jaar in de problemen door het plotseling
uitvallen van de programdirector die vanuit Cisco het project voor
Mxstream/ADSL leidde. Auke Huisman is benaderd door de directie van Cisco
Europa om deze functie ad-interim te vervullen bij Cisco Systems.
Geconfronteerd met een uitloop van 2 maanden en een zeer ambitieus
uitrolschema is hij en zijn team er in geslaagd alles volgens contract en
planning aan KPN te leveren en te integreren. KPN kon op basis van dit
resultaat de dienst succesvol introduceren per 1 augustus 2000.
Al met al een complexe uitdaging die naar grote tevredenheid van Auke’s
opdrachtgever de directie van Cisco Systems Europe en KPN is uitgevoerd.
1999 – 2000
ICT manager a.i.
Vedior Nederland NV
www.vedior.nl
De afdeling ICT van Vedior Nederland NV (40 eigen medewerkers, >70 extern)
beheert de ICT infrastructuur en alle informatiesystemen van Vedior NL. De
afdeling borgt onder andere alle geautomatiseerde administratieve processen,
zoals verloning aan 43.000 medewerkers (vast en uitzendkrachten) en
facturatie aan klanten (inleners), jaaromzet in Nederland 1,2 miljard gulden.
Begin 1999 is Auke aangesteld als interim ICT Manager. Zijn opdracht is de
businesscontinuïteit van Vedior veiligstellen tot in het nieuwe Millennium en
daarna, hij heeft mede de ICT afdeling en projectenportefeuille
geherstructureerd en aangestuurd.
Onder zijn leiding zijn een vijftal programma's succesvol gerealiseerd:
1. Coördinatie en sturing van een reorganisatie van de ICT afdeling;
2. Vervanging huidige ICT infrastructuu ter voorbereiding op Eurofocus. De
volgende eigenschappen kenmerken dit ingrijpende programma;
Projectorganisatie 40 - 150 medewerkers, 10 onderaannemers (KPN,
EDS, Siemens, etc...), WAN, LAN, opleiding van 2000 eindgebruikers,
vervanging bekabeling in alle 381 kantoren, installatie 1625 Pc's, 390
servers, Windows NT, Novell, Groupwise en Office, etc..;
3. Millennium bestendig maken kernapplicaties. De 4 kernsystemen van
Vedior zijn versneld millenniumproof gemaakt;
4. Coördinatie en sturing over alle millenniumprojecten bij Vedior NL;
5. Integratie van Eurofocus in de bestaande ICT infrastructuur. Het huidige
frontoffice systeem wordt vervangen door een centrale web-based
applicatie. De conversie van data (uitzendkrachten en inleners) naar dit
nieuwe systeem, realisatie van een interface met het backofficesysteem en
het beheer van de nieuwe applicatie zijn kenmerken van dit project.
De beginstatus van onzekerheid is onder leiding van Auke omgebogen naar
een beheersbare programmasturing dat vertrouwen schept bij directie,
management en medewerkers. In zijn functie rapporteert hij aan de directie van
Vedior Nederland en de CIO van Vedior Holding NV.
HUMANIS Interimmanagement Wilhelminapark 1 7316 BR Apeldoorn Tel. 06-22604455
5/8
CURRICULUM VITAE
Auke Huisman
1998 – 1999
ICT manager a.i.
Business Support Desk
(5 Call Centers)
KPN Telecom
www.kpn.com
De Business Support Desk is de klantingang (Call Center/Helpdesk) van KPN
Telecom voor haar top 700 klanten (Defensie, Shell, KLM, AEX, etc...). 200
Medewerkers voeren de regie over het Incidentenmanagement en
problemmanagement m.b.t. de Telecom rand - en infrastructuur voor deze
klanten gedurende 24 uur, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar. Auke is
aangesteld als ad-interim ICT manager binnen het managementteam van de
BSD. Op basis van zijn inzichten in klantloyaliteit en de toepassing van (Call
center) ICT technologieën is hem gevraagd de huidige koers van het ICT
beleid om te vormen naar een toekomst beleid en uitvoering. De opdracht is
succesvol uitgevoerd.
Onder zijn aansturing en leiding zijn de volgende resultaten behaald:
 Uitfasering Servicemanagement systeem Servasure;
 Herinrichting van de BSD organisatie en ICT infrastructuur op basis van
nieuw Service management systeem, M&M007;
 Vervaardiging Business Informatie Plan (BIP).
 Start van enkele gedefinieerde projecten uit het BIP; Contactmanagement
system, CTI koppeling, E-mail communicatie channel, Self-serve Website.
1998
ICT manager
2 Call Centers
KLM (ETS)
In 1997 tekenden KLM (Euro Telenet Services) en CMG een contract voor de
ontwikkeling, implementatie en beheer van een virtueel Call Center voor KLM
(Amsterdam 800 werkplekken en Norwich, UK, 400 werkplekken). Auke werd
aangesteld als ICT manager om het uitbestede beheer (door CMG uitgevoerd)
van de twee Call Centers op te zetten. Onder zijn verantwoordelijkheid werd
binnen 7 maanden tijd een geheel nieuwe EDP afdeling opgezet. Met 40
mensen sterk en 5 gecontracteerde onderaannemers was deze afdeling in
staat om het beheer en de nieuwe ontwikkelingen van 2 fysieke call centers
succesvol uit te voeren.
1997
Bid manager
I&AT, TU Customer
Services
PTT Telecom
PTT Telecom I&AT heeft Auke als bidmanager en beoogd projectmanager
voor het project FIT (Field Information Terminal) ingeschakeld. Auke was
eindverantwoordelijk voor het vervaardigen van een offerte aan PTT Telecom
Marketing Verkoop Nederland (MVN). Het Bidteam bestond uit 12
medewerkers van I&AT en haar onderaannemers CMG, Hi-spex engineering
en Interchange. Het project is uiteindelijk niet gegund aan I&AT, maar aan
SIMAC.
PTT Telecom I&AT heeft een offerte uitgebracht voor een totaaloplossing voor
het project Field Information Terminal Project van PTT Telecom MVN. Het
voorzag in een oplossing die 2 tot 4 duizend "field engineers" van Telecom
voorziet van een mobiel datacom systeem (laptop, GSM, printer) met behulp
waarvan werkorders kunnen worden gepresenteerd en verwerkt. Serviceorders (M&M007 en Servasure) en installatie orders (AWO) worden middels de
FIT server en GSM naar de Information terminals van de field engineers geleid.
De totale orderwaarde bedroeg tussen de 20 en 30 miljoen.
HUMANIS Interimmanagement Wilhelminapark 1 7316 BR Apeldoorn Tel. 06-22604455
6/8
CURRICULUM VITAE
Auke Huisman
1997
Interim manager
DeltaNet
Unisource Business
Networks
Unisource Business Networks beheert o.a. het interne telefonienetwerk van
KPN. Bij deze Voicedienst DeltaNet (20.000 interne telefonie-aansluitingen) is
een reorganisatie doorgevoerd. Auke was als lid van een tweekoppig interimmanagementteam verantwoordelijk voor de aanzet en doorvoering van deze
reorganisatie waarbij de samenvoeging van de UBN-helpdesk (Unisource) en
de Business Support Desk (PTT Telecom) het uitgangspunt was.
De strategie tot verbetering is doorgevoerd door middel van een reorganisatie
van verschillende netwerkdienstonderdelen tot één Cluster, inclusief
benoeming van een clustermanager. De totale voicedienst bestond uit 83
FTE's. De hoofdelementen van deze, met succes, doorgevoerde reorganisatie
waren:
 Samenbrengen van twee verschillende bedrijfsculturen;
 Procesredesign, fysieke herlocatie van de medewerkers en;
 Optimalisatie van de informatievoorziening.
Het servicelevel van de DeltaNet afdeling is meetbaar toegenomen, al tijdens
het proces van reorganisatie en daarna. Dit tot grote tevredenheid van de klant
KPN maar natuurlijk ook de DeltaNet medewerkers zelf
1995 – 1996
Interim manager
SysteemontwikkelingsAfdeling
VBA: Bloemenveiling
Aalsmeer
Auke is als Interim projectmanager Systeemontwikkeling werkzaam geweest
bij de Bloemenveiling te Aalsmeer. In deze functie ondersteunde hij de
manager Systeembouw en Telecommunicatie (Afdeling met 45 medewerkers).
In deze functie was hij ondermeer verantwoordelijk voor vier (systeem)
ontwikkelings projecten:




Implementatie van applicaties t.b.v. een bedrijfstelecommunicatienetwerk
gebaseerd op de MD110 PABX van Ericsson. Het betrof een vervanging
van de oude analoge centrale door een digitaal communicatienetwerk met
7000 aansluitingen, geleverd door PTT Telecom. (fl 10M, 55
medewerkers);
Een verkoopinformatiesysteem voor het BemiddelingsBureau van de
Veiling (60 werkplekken);
Een informatiedienst die met behulp van Videotext prijsinformatie
betreffende geveilde partijen aan kwekers verstrekt;
Invoering Client / Server Applicatiebeheer.
1995
Projectmanager DeciBel;
Landelijke systemen
I&AT, project DeciBel
PTT Telecom
PTT Telecom heeft door middel van haar project DeciBel het nummerplan
geüniformeerd naar 10 cijfers en doorgevoerd in haar eigen infrastructuur en
bij al haar klanten. Auke is als projectmanager vanuit de
automatiseringsafdeling van Telecom (I&AT) verantwoordelijk geweest voor de
aanpassing (omnummering) van alle zogenaamde landelijke
informatiesystemen. Samen met zijn team van 5 consultants voerden zij de
regie over de detectie, impactanalyse en aanpassingen in software en
databases van circa 160 informatiesystemen.
Op 10 oktober 1995 verliep de introductie van het nieuwe nummerplan
nagenoeg vlekkeloos. De landelijke informatiesystemen ondersteunden de
bedrijfsprocessen van PTT Telecom vanaf 10-10-1995 geheel tiencijferig.
HUMANIS Interimmanagement Wilhelminapark 1 7316 BR Apeldoorn Tel. 06-22604455
7/8
CURRICULUM VITAE
Auke Huisman
Werkervaring (samenvatting)
Dec 1999 – heden
Humanis Interimmanagement
1. Directeur / eigenaar
Sept 1998
Qolor BV IT managers
1. Principal Consultant / Interim manager
1998
CMG Call Centers BV
1. Accountmanager / Teammanager
1994 - 1997
CMG Telecommunicaties & Utilities BV
1. Management Consultant
1988 - 1993
Bull Nederland N.V. Systeemhuis
1. Accountmanager
2. Projectmanager
3. Systeemontwerper
4. Software Engineer
1987-1988
Thorbecke Academie
1. Student assistent / Netwerkwerkbeheerder
1986
Moret & Limperg
1. Assistent accountant
PERSOONLIJKE
GEGEVENS
A. Huisman
Wilhelminapark 1
7316 BR Apeldoorn
OPLEIDING
 Thorbecke Academie, Nederlandse Academie voor Overheidsmanagement
 Rijksuniversiteit Groningen, Propaedeuse Rechtsgeleerdheid,
 Gomarus College Groningen, Atheneum
geboren: 1966
web: www.humanis.nl
HUMANIS Interimmanagement Wilhelminapark 1 7316 BR Apeldoorn Tel. 06-22604455
8/8
Download