wetenschap en techniek wetenschap en techniek

advertisement
Thema-doe-dag
Woensdag 10 november 2010
09.30 - 15.00 uur
wetenschap en techniek
r o n d o m d e s c h i j f va n v i j f
Thema-doe-dag
Woensdag 10 november 2010
’t Veerhuis te Nieuwegein
wetenschap en techniek
r o n d o m d e s c h i j f va n v i j f
Over de wetenschap & techniek achter ons dagelijks eten en drinken
Over de wetenschap & techniek
achter ons dagelijks eten en drinken
VONK is er trots op haar elfde conferentie te mogen aankondigen
welke gaat plaatsvinden op woensdag 10 november 2010 onder de titel:
Thema-doe-dag
wetenschap en techniek
r o n d o m d e s c h i j f va n v i j f
Het dagprogramma is geschikt voor leerkrachten samen met hun techniekcoördinatoren en management/
directie, maar ook voor andere belangstellenden. Wij
verzorgen een passend aanbod voor u vanuit de 5
Wetenschap en Technieksystemen achter ons dagelijks eten en drinken.
1. Natuurkundige systemen. Een voorbeeld: Hoe
kunnen ze in een dicht blikje doperwtjes kijken of
het wel voldoende gevuld is?
2. Levende systemen. Een voorbeeld: Wat kun je
allemaal in een kas aan de omstandigheden veranderen om een zo goed mogelijke opbrengst van
doperwtjes te krijgen.
3. Aarde en ruimte systemen. Een voorbeeld: Eten
en drinken astronauten volgens de schijf? Hoe
drinken astronauten in de ruimte? Denk maar eens
aan kapitein Haddock in Kuifje naar de maan!
4. Techniek systemen. Een voorbeeld: Voor een
nieuw product moet een nieuwe verpakking worden
ontwikkeld: welk materiaal gebruiken we, welke
vorm, hoe zorgen we er voor dat het product vers
blijft, de smaak niet afneemt, geen smaak van de
verpakking aanneemt? Dat de verpakking makkelijk
te openen is, dat het niet te duur wordt et cetera.
5. Mathematische systemen. Een voorbeeld: Bij het
pasteuriseren van doperwtjes wordt in een grafiek
bijgehouden hoe de temperatuur in de ketel verloopt. Op die manier kan de operateur kijken of het
proces goed verlopen is.
Wat mag je verwachten?
Op deze thema-DOE-dag kunt u vooral zelf actief onderzoeken, experimenteren, ontwerpen, ervaren & ontdekken. Uiteraard ontvangt u als alle voorgaande jaren
het nieuwe boek van de Stichting Kinderen Lezen
Techniek met een lesbrief dat ook dit jaar weer wordt
uitgegeven door Uitgeverij Zwijsen. Dit jaar staat het
boek in het teken van levensmiddelentechnologie en
duurzame voeding.
A. Talenttafels en leermiddelenmarkt
Talenttafels
Deelname is geschikt voor alle leerkrachten primair
onderwijs, of je nu wel of geen ervaring hebt met
Wetenschap en Techniek en in het speciaal of regulier
onderwijs werkzaam bent. We zorgen voor een ruim
en evenwichtig aanbod van praktische talenttafels
die vanuit de praktijk zijn ontwikkeld. De talenttafels
worden verzorgd door deskundigen die je van informatie, tal van lesvoorbeelden en een helpende hand
voorzien. Naast de diversiteit in onderwerpen zijn de
verschillende talenttafels gericht op onder-, middenen bovenbouw. Aan het eind van deze dag zult u dan
ook boordevol inspiratie/motivatie en ideeën zitten om
in uw klas met Wetenschap en Techniek verder aan de
slag te gaan.
Leermiddelenmarkt
Binnen de uitgebreide leermiddelenmarkt vragen wij
de aanbieders u bepaalde producten uit hun assortiment te laten ervaren. Dus niet alleen kijken en luisteren, maar er actief mee aan het werk gaan.
B. Lezingen
Voor diegenen die op zoek zijn naar meer verdieping,
bieden wij interessante lezingen aan, verzorgd door
enthousiaste sprekers.
Welke keuzemogelijkheden heeft u?
U heeft 3 keuzemogelijkheden:
A. U kiest alleen de Talenttafelrondes en/of de
leermiddelenmarkt (Mogelijkheid A) omdat u
vooral praktisch wilt bezig zijn.
B. U kiest voor de lezingen (Mogelijkheid B)
omdat u op zoek bent naar meer verdieping
en u neemt nog een kijkje op de leermiddelenmarkt.
C. U kiest voor beide (Combinatie A en B).
Door bijvoorbeeld te starten met een lezing,
vervolgens een bezoek te brengen aan de
leermiddelenmarkt en daarna gaat u actief
aan de slag met een talenttafel.
PROGRAMMASUGGESTIES
09.15 – 09.45 uur
Ontvangst
09.45 – 10.15 uur
Opening
Mogelijkheid A
10.15 – 11.15 uur
11.30 – 12.30 uur
Mogelijkheid B
Talenttafelronde 1 of Bezoek
leermiddelenmarkt
Talenttafelronde 2 of Bezoek
leermiddelenmarkt
13.00 – 14.00 uur
Lunchpauze
14.00 – 15.00 uur
Talenttafelronde 3 of Bezoek
leermiddelenmarkt
VONK
VONK is de vereniging van en voor leerkrachten, die
Wetenschap en Techniek een volwaardige plaats in
het basis- en speciaal basisonderwijs willen geven.
Waarom? Omdat het ongekende mogelijkheden biedt
voor aantrekkelijk en realistisch onderwijs, waarbij de talenten van kinderen op een andere manier
geprikkeld worden. Meldt u zich daarom nu aan voor
de elfde thema-doe-dag De Schijf van Vijf: over de
Wetenschap & Techniek achter ons dagelijks eten en
drinken op woensdag 10 november 2010.
Aanmelden
Meld u aan via de website www.vonk-techniek.nl of door
het aanmeldingsformulier te retourneren aan VONK.
De deelnemerskosten zijn € 80,- voor leden en pabostudenten. Overige belangstellenden betalen € 100,-.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, ontvangt
10.15 - 10.45 uur
Lezingen
10.45 - 11.15 uur
Bezoek
leermiddelenmarkt
11.30 - 12.00 uur
Lezingen
12.00 – 12.30 uur
Bezoek
leermiddelenmarkt
14.00 – 14.30 uur
Lezingen
14.30 – 15.00 uur
Bezoek
leermiddelenmarkt
u per post de factuur op het door u aangegeven
factuuradres. Het toegangsbewijs (tevens uw badge)
sturen wij u samen, met een toelichting op uw persoonlijke programma, op 1 november toe op het door
u opgegeven correspondentieadres. Uw inschrijving is
pas definitief na ontvangst van uw betaling. Wilt u met
het gehele team deelnemen? Wij kunnen een beperkt
aantal teams toelaten. Neemt u daarvoor tijdig contact
op met het secretariaat.
VONK
Ank Fennis - Eikakkerhoeven 92 - 5242 KM Rosmalen
dinsdagochtend tussen 09.30 uur en 12.30 uur
Tel/Fax: 073 – 521 45 64 Mob. 06 - 29 105 177
E-mail: [email protected]
Deze conferentie wordt mede mogelijk
gemaakt door Techniek Coaches VBTA
van Bureau TOP en KPC Groep.
Download