werkblad 1: kruiswoordraadsel

advertisement
werkblad 1: kruiswoordraadsel
buiten
1
1
2
1. Een installatie waar huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd
2. Wij kunnen zonder problemen onder water ademen en hebben geen armen
en benen maar wel vinnen?? Rara wie zijn we?
3. Deze soort oever biedt heel wat mogelijkheden voor planten en dieren
4. Een eenvoudig kenmerk om de waterkwaliteit te onderzoeken
5. Eén van onze zintuigen waarmee we een indicatie kunnen geven over
de waterkwaliteit
6. Natuurlijke bocht van een waterloop
7. Dit gebeurt aan de bolle oever van een natuurlijke waterloop
8. De instantie die instaat voor de waterzuivering in Vlaanderen
9. Een door de mens gegraven en rechte waterloop
3
4
5
6
7
8
9
10. Een ander woord voor de hoeveelheid water in een waterloop of in een gebied
11. Iemand die invloed heeft op een waterloop en belang heeft bij integraal
11
waterbeheer
12. (Plaatselijke) planten en dieren
13. Dit kostbaar goed komt uit onze kraan
14. Een gratis alternatief voor leidingwater om wc’s door te
13
spoelen, voor de schoonmaak, de wasmachine,...
15. Landoppervlakte waarvan al het water afstroomt naar dezelfde waterloop
16. Dit gebeurt als er teveel water in de waterloop is
17. Dit gebeurt vaak met natuurlijke waterlopen zodat ze bevaarbaar worden/blijven,
maar het verhoogt de afvoersnelheid van water en vermindert de hoeveelheid water
die de waterloop kan bevatten
18. Dit gebeurt aan de holle oever van een natuurlijke waterloop
19. Hier stroomt de waterloop in de winter
20. In de zomer stroomt de waterloop in een ....…
10
12
14
15
16
17
18
Welk woord vind je verticaal?
19
.................................................................................................................................
20
Water4all
1ste graad - werkblad 1 - volg de weg van het water
1
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards