Nieuwsbrief najaar 2103

advertisement
Nieuwe woorden op je werk om te verbinden
Feedback en Meer
[email protected]
Een nieuw aanbod voor werknemers
Leer feedback geven op een manier die mensen verbindt en energie genereert!
Forward to a Friend
Een efficiënte training waarin je leert zorg te dragen voor wat er in jou leeft en er over
communiceren met respect voor de ander. Op de werkvloer resulteert dit in een
effectieve en meer duurzame samenwerking. Het verstevigt de individuele werknemer
binnen een (zelfsturend) team. Ook in het klantcontact zal het effect positief merkbaar
zijn.
De kennismakingsdag met open inschrijving vind 22 november 2013 plaats. Lees meer
Een nieuwe koers
Dit nieuwe aanbod kondigt een nieuwe koers van mijn bedrijf aan: interactief werken en
meer focus. Gespecialiseerd in zorg en welzijn ga ik me in het trainingsaanbod vooral
richten op mensen die met mensen werken. Daarbinnen resulteert de samenwerking
met Steunpunt Mantelzorg Arnhem op korte termijn in een vervolgaanbod.
Agenda
Workshopdag:
Ontmoet elkaar Anders, singles
28 sept en 1 nov basis Apeldoorn
Oefenavonden:
DoorGaande Groep singles
17 en 31 nov. Arnhem
Workshopdag:
Ontmoet elkaar Anders, verdieping1
26 okt singles Arnhem
Workshopdag:
Ontmoet elkaar Anders
Feedback en Meer
Mantelzorg
22 november Arnhem/Apeldoorn
Singles, Verdieping 1
Een intensieve verdiepingsdag voor singles
Voorstelling:
"Maar het voorbeeld wat je beschrijft is
die bekend zijn met de basisprincipes van
Improtheater voor de Leeuwen
10 november Elst
heel afstandelijk!" geeft een van de
Geweldloos Communiceren (NVC Marshall
deelnemers in de workshop aan
Rosenberg).
mantelzorgers me terug. "Hoe moet dat
Op deze dag onderzoeken we de dynamiek tussen
dan als ik bijna explodeer van frustratie!".
aantrekken en afstoten in verbindingen en het
Ik hoor dat zij zich zorgen maakt over het
omgaan met de pijn- en geluksmomenten die we
effect van de woorden die ze gaat
hierbij ervaren. Je verdiept en wordt vaardiger in
gebruiken als de emotie zo hoog oploopt
dat ze niet meer rationeel kan denken.
Hoor ook haar verlangen om voor de
verbinding tussen haarzelf en de ander
zorg te dragen en open en in contact te
willen blijven. Dit zo te benoemen stelt
haar gerust, ze voelt zich begrepen en het
maakt haar nog meer betrokken. Dit geeft
een beeld van wat empathisch luisteren
Ontmoet elkaar Anders
Singles basis
kan brengen. We praten verder met de
groep over 'hoe om te gaan met emoties
Vaak hoor ik van alleenstaande vrienden: "ik
die je kunnen overweldigen op een
moet altijd de deur uit of iemand opbellen als
moment dat je een verzoek wilt doen aan
ik even behoefte heb aan een luisterend oor of
een ander waar je grote waarde aan
het toepassen van de basisprincipes voor jezelf en
in het contact met de ander. Lees meer
warme omarming. Ik wordt gewoon moe van
hecht'.
steeds het initiatief nemen". Deze dag biedt
Zelf ben ik erg blij met de feedback i.v.v
gelegenheid tot delen over wat er werkelijk in
bovenstaande uitroep. Het geeft me
je leeft met andere singles. Op een manier die
letterlijk voeding terug over wat mijn
direct verbind, inzicht geeft en energie
woorden teweeg brengen bij de ander.
vrijmaakt. Je leert de basisprincipes van
Tegelijkertijd reikt het een concreet
Communiceren zonder Oordelen en past deze
handvat aan om aan te sluiten bij wat er in
toe. Lees meer.
de ander leeft en waar zij behoefte aan
heeft. I.s.m. het Steunpunt Mantelzorg
Arnhem organiseren we binnenkort een
vervolg.
De Quote
Inspiratie
om op door te denken: Elke nieuwsbrief een
nieuwe quote van Marshall Rosenberg om te
onderzoeken en over te delen. Deel met ons wat
het bij je oproept op de website!
We starten met misschien wel zijn meest
geciteerde quote:
Inzicht sessies
Individueel
Open kijken naar je dilemma, frustrerende
“Geweld is een tragische uiting van onvervulde
behoefte"
gedachten of een situatie waar je ontevreden
over bent? Reserveer een individuele sessie
Ik ben nieuwsgierig naar je reactie!
gericht op inzicht, verwerking en energie
vrijmaken. lees meer.
forward to a friend
Copyright © STILTS 2012 All rights reserved.
www.stilts.nl
Our mailing address is: [email protected]
Download