02-2015_CHG-MERIDIAN_Pressinformation JPK 2015_NL (DOC

advertisement
PERSBERICHT
CHG-MERIDIAN AG bevestigt recordresultaat
afgelopen jaar

Continuïteit: het volume nieuwe investeringen ligt ook in
2014 net boven een miljard euro

Spreiding: opbouw van het technologiegebied Healthcare
goed gestart

Strategie: Beslissingen in Noord-Europa, VS en Mexico
moeten voor meer groei zorgen
Datum: 13.02.2015
Rotterdam, 13 februari 2015
Ihr Ansprechpartner:
Dankzij een continue groei heeft financieel en technologiemanager CHG-MERIDIAN AG
(Weingarten,
Zuid-Duitsland)
in
het
afgelopen
bedrijfsjaar
het
volume
nieuwe
investeringen met 1,004 miljard euro stabiel weten te houden (2013: 1.006 miljard euro).
Winst heeft CHG-MERIDIAN, die wereldwijd aanwezig is in 23 landen en met 40
kantoren, ook kunnen maken, en wel met een surplus van 1,4 procent ten opzichte van
2013. Dit komt uit op 152 miljoen euro bruto (2013: 150 miljoen euro).
Matthias Steybe
Head of Communications
und Marketing
Franz-Beer-Straße 111
D-88250 Weingarten
Tel. +49 751 503-248
Fax. +49 751 503-7248
Mobil. +49 172 667-1341
E-Mail. [email protected]
Op de hoofdmarkt van Centraal-Europa (Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Zwitserland)
kon CHG-MERIDIAN bovendien nog een surplus van 2,2 procent in nieuwe investeringen
op 518 miljoen euro (2013: 507 miljoen euro) bijboeken. Een lichte teruggang in het
volume nieuwe investeringen was te zien in Oost-Europa, waar het bedrag uitkwam op 21
miljoen euro (2013: 27 miljoen euro). Ook in West-Europa daalde de inkomsten op 156
miljoen euro (2013: 180 miljoen euro). Het voorzichtig manouvreren op de Russische
markt is merkbaar in de cijfers. "Dat we bijna naadloos konden aansluiten op het
recordresultaat van 2013 bevestigt de ingeslagen koers waarmee we stap voor stap onze
marktpositie nog verder kunnen uitbouwen," zei bestuursvoorzitter Jürgen Mossakowski
op de persconferentie van de presentatie van de jaarcijfers van de niet-beursgenoteerde
vennootschap in Weingarten.
Technologiebereik Healthcare goed gestart
Een voorbeeld hiervan is het in 2013 opgerichte technologiebereik Healthcare: in 2014
beheerde CHG-MERIDIAN voor meer dan 30 miljoen euro aan investeringen in medische
apparatuur voor klanten in Europa en Noord-Amerika. In totaal verhandelt de
Internet: www.chg-meridian.com
Seite 2 von 4 ·
onderneming IT-, industriële en Healthcare technologieën ter waarde van 4,2 miljard euro voor klanten in 23
landen. Het aandeel investeringen in medische apparaten moet in de komende jaren duidelijk uitgebreid
«EFax»
worden.
Betreff: Microsoft Software
Strategische beslissingen moeten voor meer groei zorgen
Ook voor de recentste internationale uitbreiding naar Noord-Europa belooft Mossakowski extra groei: CHGMERIDIAN heeft in het derde kwartaal van 2014 de ACENTO-groep met hoofdkantoor in Noorwegen
overgenomen. ACENTO is een van de grootste financiële dienstverleners op het gebied van IT, industriële
technologie en medische techniek in Noord-Europa. De onderneming beheert technologie-investeringen
voor zijn klanten van meer dan 167 miljoen euro. In het afgelopen bedrijfsjaar kon de groep, die voortaan
als regio Noord-Europa op de balans van CHG-MERIDIAN wordt aangeduid, met een volume aan nieuwe
investeringen ter hoogte van ruim 22 miljoen euro een positieve bijdrage leveren aan de jaarrekening.
De onderneming verwacht ook meer en belangrijke groei in de regio Amerika's, waar naast de VS ook
Mexico en Brazilië behoren. In 2014 bleef de dochteronderneming in de VS iets achter in de verwachtingen
en bereikte de hooggespannen doelen niet. "De VS, Mexico en Brazilië zijn voor ons strategisch belangrijke
markten, waarin we zeer veel groeimogelijkheden zien. We zullen onze schouders eronder moeten zetten.
En dat zullen we ook doen," aldus Mossakowski. Met een in het laatste kwartaal van 2014 voorgenomen,
lokale herstructurering van het management denkt CHG-MERIDIAN de weg voor verdere groei te hebben
geëffend.
Serviceparticipatie aan Abakus it AG verkocht
Sinds de eeuwwisseling heeft CHG-MERIDIAN zich van een klassieke Duitse financiële dienstverlener voor
de IT ontwikkeld tot een internationaal opererende technologiemanager met uitgebreide dienstverlening op
het gebied van productielevenscycli van hoogwaardig vermogen op het gebied van IT, medicijnen en
investeringen. Uit de begintijd stammen echter nog de aandelen in Abakus it AG (Waldburg, ZuidDuitsland). In 2014 werd dit bedrijfsonderdeel verkocht.
Het IT-ingeniersbureau Abakus it AG voorziet in oplossingen en prestaties voor de informatietechnologie en
blijft nog altijd een belangrijke partner. "We hebben onszelf en ons oplossingenportfolio intussen sterk
doorontwikkeld en bieden onze dienstverlening nationaal en internationaal met tal van partners aan," zei
Mossakowski. "Een directe participatie in een afzonderlijke dienstverlener is daarom niet meer doelmatig."
Over de koopprijs werden geen mededelingen gedaan. Aan het aantal medewerkers, noch aan de leiding
van Abakus it AG zal iets wijzigen.
Verdere versterking van de serviceorganisatie nagestreefd
De onderneming heeft ook in 2014 consequent geïnvesteerd in de opbouw en uitbreiding van een
serviceorganisatie. Ten eerste werden twee IT-oplossingsbereiken volledig herzien: het bereik Software
Solutions (SWS) en het bereik Employer Benefits Solutions (EBS). Van beide IT-oplossingsbereiken
verwacht de onderneming een nog dieper doordringen van dienstverlening in de levenscyclus van ITapparaten bij bestaande en nieuwe klanten.
Seite 3 von 4 ·
De uitbreiding van de eigen serviceorgansiatie werd in 2014 ook consequent doorgevoerd. Nieuwe
«EFax»
structuren, een verder uitbreiden van het bereik Service Delivery met regionale servicestructuren in
Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Zwitserland, maar ook een nieuwe kwalificatiestandaard voor
Betreff: Microsoft Software
servicemedewerkers naar internationaal geldende normen in projectmanagment stonden centraal in de
doorontwikkeling van de voor CHG-MERIDIAN strategisch centrale dienstverleningsorganisatie.
Veilige gegevensverwijdering en remarketing pieken
De professionele verwijdering van IT-apparatuur aan het einde van de gebruiksfase alsook de
voorbereiding en remarketing van tweedehands apparaten in het eigen technologie- en servicecentrum
nabij Frankfurt am Main (Duitsland) en in Skien (Noorwegen) hebben zich in 2014 uiterst positief
ontwikkeld: 456.000 apparaten (2013: 398.000) - ca. 15 procent meer dan het jaar ervoor - werden voor de
tweedehands markt voorbereid. Voor het eerst werden als extra prestatie voor klanten meer dan 100.000
IT-apparaten (2013: 87.000) aan een gecertificeerd, veilig gegevensverwijderingsproces onderworpen.
Meer informatie kunt u vinden onder:
www.chg-meridian.com
FINANCIËLE CIJFERS VAN DE CHG-MERIDIAN-GROEP - 2014 (31-12-2014)
In duiz. euro
Volume nieuwe investeringen groep
per regio:
Centraal-Europa (D, A, Tsj, Slo)
West-Europa
Zuid-Europa
Oost-Europa
Amerika's
Noord-Europa*
thuisland (Duitsland)
internationaal
Volume nieuwe investeringen met nieuwe
klanten
Bruto opbrengsten**/dekkingsbijdrage
groep
2014
1.004.494
2013
1.005.725
517.689
155.714
115.785
21.177
171.418
22.711
491.149
513.345
506.758
179.834
116.229
27.439
175.465
-480.743
524.982
299.243
362.089
151.928
149.834
* De regio Noord-Europa telt voor de eerste keer mee in de jaarrekening van CHG-MERIDIAN. CHG-MERIDIAN heeft in 2014 de ACENTO-groep (Noorwegen) overgenomen.
* *De bruto-opbrengsten komen overeen met de actuele waarde van alle nieuwe contracten plus de wederverkoop minus de directe aanschaffings- en financieringskosten.
CHG-MERIDIAN: de onderneming
CHG-MERIDIAN behoort tot de wereldwijd toonaangevende aanbieders van technologiemanagement op het gebied van IT &
telecommunicatie, industrie en gezondheidszorg en is daarbij volledig neutraal ten opzichte van producenten en banken. Met
rond de 850 medewerkers biedt CHG-MERIDIAN een allesomvattende service voor technologie-infrastructuur voor zijn klanten van consultancy en financiële en operationele services tot remarketingservices voor gebruikte apparatuur in onze eigen
technologie- en servicecentra in Duitsland en Noorwegen. CHG-MERIDIAN biedt efficiënte technologiemanagement aan grote
ondernemingen, het MKB en de overheidssector, bedient wereldwijd meer dan 10.000 klanten en investeert voor meer dan 4.2
miljard euro in technologie. Meer dan 1.600 van onze klanten maken bovendien nog gebruik van ons online Technologie- en
Servicemanagementsysteem TESMA© Online voor hun interne technologie-controlling en -management. De onderneming heeft
een mondiale aanwezigheid in 23 landen en bezit 40 kantoren, waarvan het hoofdkantoor zich in Weingarten, Zuid-Duitsland,
bevindt.
Seite 4 von 4 ·
Efficient Technology Management by CHG-MERIDIAN®
«EFax»
Betreff: Microsoft Software
Download