90% van ons DNA echt ongebruikt

advertisement
90% van ons DNA echt ongebruikt?
25-06-04
De Russische biofysicus en moleculair bioloog
Pjotr Garjajev en zijn collega's hebben
baanbrekend onderzoek verricht naar de meer
esoterische aard van DNA. Zij geloofden
gewoonweg niet dat 90% van onze DNA 'junk
DNA' is.
Uit het Duitse boek Vernetzte Intelligenz van Grazyna
Fosar en Franz Bludorf:
Het meest recente onderzoek verklaart fenomenen zoals helderziendheid,
intuïtie, spontane heling en heling op afstand, zelfheling, bevestigings- of
affirmatietechnieken, ongebruikelijke licht-aura's rond mensen (vooral
spirituele meesters), de invloed van gedachten op weerpatronen en nog
veel meer. De Russische wetenschappers kwamen er ook achter dat ons
DNA storende patronen in het vacuüm kan veroorzaken, waardoor ze
magnetische wormgaten voortbrengen! Wormgaten zijn de microscopische
equivalenten van de zogenaamde 'Einstein-Rosen' bruggen in de buurt
van zwarte gaten (achtergelaten door gedoofde sterren). Dit zijn
tunnelverbindingen tussen volledig verschillende gebieden in het heelal
waardoor de informatie buiten ruimte en tijd kan worden doorgegeven.
Het DNA trekt deze beetjes informatie aan en geeft deze aan ons
bewustzijn door.
Wat we hier zien is 'Hypercommunicatie', waar informatie
interdimensionaal wordt doorgegeven. Het is alsof het DNA opereert als
een 'Stargate' (sterrenpoort) tussen deze dimensie en andere dimensies.
In het boek staan verschillende verhalen hoe deze informatie via DNA
gedownload wordt.
De Italiaanse componist Giuseppe Tartini bijvoorbeeld, droomde op een
nacht dat de duivel aan zijn bed viool zat te spelen. De volgende ochtend
kon Tartini het stuk precies vanuit zijn geheugen opschrijven; hij noemde
het 'Trill Sonata van de Duivel'. Al jaren droomde een 42-jaar oude
verpleger van een situatie waarin hij aan een soort kennis CD-rom werd
vastgehaakt. De verifieerbare kennis van alle mogelijk denkbare gebieden
werd toen naar hem overgebracht en hij kon zich dit de volgende morgen
herinneren. Er was zo'n vloed aan informatie dat het leek of er een gehele
encyclopedie werd overgebracht die nacht. De meeste feiten betroffen
zaken buiten zijn persoonlijke database en er waren zelfs technische
details waar hij absoluut niets van wist.
Er werd ook vastgesteld hoe deze informatie kan worden doorgegeven
tussen individuen wiens DNA 'geactiveerd' is. Dit helpt te verklaren
waarom vele van de Helderziende Kinderen complexe concepten kunnen
uitwisselen met elkaar via een onzichtbaar web. Dit DNA communiceert
over enorme afstanden. Wij weten nu dat precies als via internet, DNA
zijn eigen informatie aan het netwerk kan voeden, data van het netwerk
kan ophalen en contact kan leggen met andere deelnemers van het
netwerk. Helen op afstand, telepathie of het op afstand waarnemen van
het welzijn van verwanten kan op deze manier worden verklaard.
Sommige dieren weten ook lang van tevoren wanneer hun baasjes van
plan zijn naar huis terug te keren. Dat kan opnieuw geïnterpreteerd en
verklaard worden met de concepten van groepsbewustzijn en
hypercommunicatie.
De Russische onderzoeker Dr.Vladimir Poponin zette DNA in een buis en
richtte er een laser door heen. Toen het DNA werd verwijderd, bleef het
laserlicht zelf spiraalsgewijs voortbewegen, zoals het zou doen door een
kristal. Dit effect wordt 'het Fantoomeffect van DNA' genoemd.
Men vermoedt dat energie van buiten ruimte en tijd nog door de
geactiveerde wormgaten vloeit nadat het DNA werd verwijderd. Het
neveneffect dat het vaakst optreedt bij hypercommunicatie en bij mensen
zijn onverklaarbare elektromagnetische velden in de buurt van de
betrokken personen. Elektronische apparaten zoals CD-spelers en
dergelijke, kunnen gestoord worden en gedurende uren ophouden met
functioneren. Als het elektromagnetische veld langzaam verdwijnt,
functioneren de apparaten weer normaal. Vele helers en helderzienden
kennen dit effect van hun werk.
Steeds meer kinderen worden geboren met deze verbazingwekkende
capaciteiten en het wordt overduidelijk dat dit te maken heeft met de
DNA-verandering. Dit is nog nooit voorgekomen op deze manier en veel
onderzoekers geloven dat ons DNA tegen het eind van 2012 volledig
functioneel zal worden [12 strengen DNA, red.]. Het is geen toeval dat
2012 het eind van de Maya-kalender is, het veronderstelde tijdstip van de
Galactische uitlijning is en de verschuiving van het Pisces-tijdperk (Vissentijdperk) naar het Aquarius-tijdperk (Waterman-tijdperk) [het volledig
eindigen van de invloed van het Vissen-tijdperk en het volledig tot bloei
komen van het Aquarius-tijdperk, red.]. Nieuw onderzoek toont aan dat er
nauw verband bestaat tussen DNA, de Zon en wat er in onze Melkweg
gebeurt.
Download