File

advertisement
stelsel
orgaan
weefsel
cel
MACROSCOPISCH
altijd = volgorde
normaal
functioneren
groeperen zich
werken samen
van cellen
met het blote oog
organisatieniveaus
noodzakelijk
SAMENHANG TUSSEN
ORGANISATIENIVEAUS
IN EEN ORGANISME
samenhang
VAN MACROSCOPISCHE
NAAR MICROSCOPISCHE
WAARNEMINGEN
meerdere weefsels
orgaan
of groep
met =
MICROSCOPISCH
dekglaasje
THEMA 5
ORGANISMEN
MICROSCOPISCH BEKEKEN
weefsel
geen bladgroenkorrels
geen grote vacuole
DIERLIJK
kleinste
voorwerplens
draaien
macroschroef
voorwerp
microschroef
HOE WERK JE MET
DE MICROSCOOP?
verschillen
licht moet er langs
onder doorheen
voorwerp
stappenplan
cellen
PLANTAARDIGE EN
DIERLIJKE CELLEN
HERKENNEN
dekt voorwerp af
stappenplan
CELLEN GROEPEREN
ZICH TOT WEEFSELS
PLANTAARDIG
onder voorwerp
heel dun
MICROPREPARAAT
MAKEN
bouwstenen organisme
celwand
steun
bescherming
cellen van
organisme
bouwstenen
voorwerpglas
WEEFSELS GROEPEREN
ZICH TOT EEN ORGAAN
verzameling
vorm
bouw
functie
microscoop
product
totale vergroting
boven gaatje
scherpstellen
vergroting ooglens
& voorwerplens
voorwerptafel
in beeld brengen
Download