WPF onderneming - Agentschap voor Natuur en Bos

advertisement
Werkpostfiche van een werkpost bij een onderneming
of een instelling Model A
Algemene gegevens van de stageplaats
Naam van de onderneming of instelling:
Werkdomein of specialiteit:
Naam van de verantwoordelijke:
Adres:
Tel.:
GSM:
E-mail:
Website:
Stageplaats voor (geef beroepsveld,studierichting of opleiding):
Benaming werkpost:
Typen van activiteiten van de werkpost:
1.
2.
3.
4.
Resultaat van de risicoanalyse
de risico’s zijn beperkt
de risico’s zijn belangrijk
Risico en hinder
vallen
vallende voorwerpen
heffen en tillen
lawaai
scherpe voorwerpen
machines
elektrische risico’s
vochtigheid
warmte (klimaat)
chemische agentia
biologische agentia
contact voedingswaren
Specifieke instructies en opleiding
alle taken toegelaten onder 18j.
onthaal en EHBO
Werkkledij en pers. beschermingsmiddelen; vul type in en maak keuze
stofjas:
selectie
werkpak:
werkhandschoenen :
selectie
veiligheidsschoenen:
helm:
selectie
veiligheidsbril:
gehoorbescherming:
selectie
selectie
Algemene maatregelen
Rookverbod:
nee
ja
Eetverbod tijdens werkzaamheden:
Bijzondere maatregelen
selectie
selectie
selectie
selectie
selectie
nee
ja
Medische maatregelen
Inenting-test:
tetanus
hepatitis B
tuberculose
andere:
Voorafgaande gezondheidsbeoordeling:
nee
ja
Risico bij zwangerschap:
nee
ja
Bijzonderheden:
De personen verklaren kennis genomen te hebben van deze informatie (naam, datum en handtekening):
Stagegever
Stagiair
Ouders (lln.<18j.)
………………….
……………………
………………………
V 03-2007
Pagina 1 van 1
www.coprant.be
Opgesteld in overleg en met akkoord van het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming
en de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
-> helpdeskstages
Download