artikel-studenten-presenteren-plan-tentoonstelling

advertisement
Artikel Wellant-intranet – 31 aug. 2016
Titel:
Start bouw reizende tentoonstelling ‘waterveiligheid en waterbewustzijn’door studenten
Watermanagement
Tekst:
Een elftal studenten van Wellantcollege uit Gorinchem heeft op maandag 29 augustus hun plan van
aanpak voor een reizende tentoonstelling over ‘waterbewustzijn en waterveiligheid’ gepresenteerd
aan burgemeester en wethouder.
Burgemeester Bram van Hemmen (Sliedrecht) en wethouder Jan Nathan Rozendaal (Papendrecht)
zijn lid van de gebiedsraad MIRT A5H*, waarin bestuurders uit de hele regio samenwerken om ook in
de toekomst beschermd te blijven tegen de gevaren van hoog water.
Vanuit deze gebiedsraad is het idee ontstaan om een reizende tentoonstelling te ontwerpen,
waarmee het waterbewustzijn van jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar wordt vergroot.
Studenten Watermanagement van Wellantcollege hebben de opdracht gekregen deze
tentoonstelling te realiseren.
De tentoonstelling wordt modulair gebouwd en bevat naast informatie ook een spelelement. Het
doel is om via kinderen ook ouders te bereiken om het waterbewustzijn te verhogen. Oplevering
vindt medio oktober plaats en de tentoonstelling zal worden gehouden op basis-, middelbare scholen
en evenementen.
Foto:
Vlnr: Melvin Rijnhout, Arie Zoeteman, Jan-Kees Versloot, Jeroen Sintemaartensdijk
Het plan werd in bijzijn van leden van de MIRTH, Waterschap Rivierenland, gemeenten Sliedrecht en
Papendrecht en lokale en regionale pers enthousiast ontvangen.
Foto:
RTV Rijnmond interviewt wethouder Jan Nathan Rozendaal
Deze samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers past volledig in de doelstellingen
die de PPS Waterroute nastreeft in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Studenten gaan als
projectteam aan de slag en doen op deze manier ervaring op die aansluit bij de praktijk.
*MIRT A5H (Meerjaren-programma Infrastructuur, Ruimte en Transport Alblasserwaard en Vijfherenlanden). Voor meer
informatie check: www.a5h.nl
Klik hier voor het volledige persbericht: http://www.078vandaag.nl/2016/08/30/studentenpresenteren-plan-waterveiligheid-en-waterbewustzijn/
Download