Publicaties - Faculteit Letteren

advertisement
Activiteitenverslag 2000
Dept. Klassieke Studies – Afdeling Oude Geschiedenis
Departementsactiviteiten (met medewerking van leden afd. Oude
Geschiedenis)
-
Wetenschapsweek: Latijn in Leuven. Een zoektocht langs Latijnse opschriften in
de Leuvense binnenstad georganiseerd in het kader van de wetenschapsweek,
Leuven, 23-27 oktober 2000. (Algemene coördinatie: T. VAN HOUDT;
medewerkers: D. SACRÉ, K. VAN DORPE, P. DE LEEMANS, T. OPSOMER,
E. KOSMETATOU, J. PAPY, J. DE LANDTSHEER).
-
Kortenberg, post-universitaire studiedagen (leden van het bestuurscomité: L. VAN
DER STOCKT, G. SCHEPENS, W. EVENEPOEL, T. VAN HOUDT):
-
61ste postuniversitaire studiedag In grammaticis veritas. Naar een vernieuwde
taaldidactiek Latijn en Grieks?, Leuven, 19 februari 2000.
-
62ste postuniversitaire studiedag 'Is de liefde dan geen pijl?' Eros in de GrieksRomeinse literatuur en cultuur, Leuven, 18 november 2000.
Voordrachten:
-
Prof. Dr. G. HÖLBL (Kunsthistorisches Museum Wien): Der römische Pharao:
Entstehung und Ideologie, 21 januari 2000 (i.s.m. Afdeling Oude Nabije Oosten).
-
Prof. Dr. C. BEARZOT (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano): Le
thème de l’oecuménisme dans la tradition athénienne, 6 april 2000.
-
Prof. Dr. V. NERI (Università degli Studi di Bologna): lezingenreeks Marginalen
in de Late Oudheid, 28 september – 31 oktober 2000 (i.s.m. Aggregatie Letteren:
Latijn & Grieks en Geschiedenis).
Buitenlandse bezoekers bij de onderzoeksgroep
-
Dr. P. VAN MINNEN (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen –
Rijksuniversiteit Groningen): 1 januari – 31 december 2000 als bijzonder
gastdocent en Research Fellow.
-
Dr. C. LADA (Universität Hamburg): 1 januari – 4 april 2000 als Junior Fellow
van het Onderzoeksfonds K.U. Leuven.
-
Prof. Dr. M. OSBORNE (Vice-Chancellor La Trobe University Melbourne): 3-5
februari 2000 voor bespreking publicaties en doctoraatsproefschrift S. G. BYRNE
over Romeins Athene.
-
Prof. Dr. C. BEARZOT (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano): 3-7
april 2000 voor studiebezoek.
-
Prof. dr. D.J. THOMPSON (University of Cambridge): 1-31 augustus 2000 als
Senior Fellow van het Onderzoeksfonds K.U. Leuven.
-
Prof. Dr. J. MANNING (Stanford University): 7-26 augustus 2000 voor
studiebezoek.
-
Drs. Th. CHRISTENSEN (University of Cambridge – Universiteit Kopenhagen):
14-26 augustus 2000 voor studiebezoek.
-
Prof. Dr. V. NERI (Università degli Studi di Bologna): 28 september – 31 oktober
2000 als bijzonder gastdocent (ERASMUS-uitwisseling).
In het raam van de akkoorden tussen de Universiteiten van
Warschau en Leuven ontving de Afdeling de volgende bezoekers:
-
‘Visiting Scholars’ in het raam van de bilaterale accoorden Leuven-Warschau
(promotor H. HAUBEN): Prof. Dr. A. LUKASZEWICZ (3-31 juli), Drs. R.
SUSKI (3 juli - 2 augustus), Dr. M. WECOWSKI (15 juki - 11 augustus), Drs. P.
WECOWSKI (15 juli - 11 augustus), Drs. J. URBANIK (1-31 augustus);
-
‘Visiting Scholar’ op eigen gelegenheid: Drs. T. MARKIEWICZ (1-27 augustus);
-
‘Fellow’ van het Onderzoeksfonds KULeuven (promotor W. CLARYSSE): Dr. T.
DERDA (17 september 2000 - 15 september 2001);
-
Bijzonder gastdocent KULeuven, houder van een beurs van de Poolse
Wetenschappelijke Stichting (promotor H. HAUBEN): Dr. P. JANISZEWSKI (16
oktober 2000 - 28 februari 2001).
Uitwisselingen:
-
SOCRATES/ERASMUS-programma Oude Geschiedenis van de Universiteiten
van Leuven, Bologna, Trier, Keulen, Göttingen, Thessaloniki en Cambridge.
Uitwisseling van studenten en docenten (Algemene coördinatie: L. MOOREN)
Colloquium:
De Afdeling organiseerde i.s.m. de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap
Maatschappij en Administratie in de Hellenistische en Romeinse Wereld, de
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en het
FWO-Vlaanderen, het internationaal colloquium Papyrus Collections World Wide op
9 en 10 maart 2000 te Brussel en te Leuven (coördinatoren: W. Clarysse, I.
UYTTERHOEVEN, H. VERRETH); 23 lezingen + 1 workshop.
Uitgave tijdschrift en reeks:
-
Ancient Society 30 (2000), 349 pp. (redactiecomité: G. SCHEPENS, W.
CLARYSSE, H. HAUBEN, L. MOOREN; redactiesecretaris: P. VAN DESSEL).
-
Studia Hellenistica 36: L. MOOREN (ed.), Politics, Administration and Society in
the Hellenistic and Roman World. Proceedings of the International Colloquium,
Bertinoro 19-24 July 1997, Leuven 2000, XXII + 514 pp. (hoofdredacteur: L.
MOOREN; redactiesecretaris: P. VAN DESSEL).
Lopende projecten:
-
Voortzetting van Jacoby's ‘Fragmente der Griechischen Historiker’ (Internationaal
onderzoeksproject geleid en gecoördineerd door G. SCHEPENS).
-
Historische topografie van het Fajoem in de Grieks-Romeinse tijd / Institutionele
geschiedenis van de Fajoem-oase in de Grieks-Romeinse periode (W.
CLARYSSE)
Willy Clarysse (ZAP)
Publicaties
-
-
-
-
Met H. WILLEMS (eds.): Les empereurs du Nil (tentoonstellingscatalogus)
(Leuven 2000).
Ptolémées et temples, in: D. VALBELLE-J. LECLANT, Le décret de Memphis.
Colloque de la Fondation Singer-Polignac à l'occasion de la célébration du
bicentenaire de la découverte de la Pierre de Rosette, Paris 1er juin 1999 (Paris
2000) pp. 41-65.
Met M. DEPAUW: Greek Registrations from Hawara, in: ZPE 131 (2000) pp.
125-128.
Met A. WOUTERS: Un exercice de syllabification chrétien, in: R. DE SMET-H.
MELAERTS-C. SAERENS (eds), Papyri in honorem Johannis Bingen
Octogenarii (P. Bingen) (Leuven 2000) pp. 85-93.
Met L. CRISCUOLO: A Ptolemaic Tax-Account from the Diopolites Mikros, in:
H. MELAERTS (ed.), Papyri in honorem J. Bingen octogenarii (Stud. Varia
Bruxellensia 5, Leuven 2000) pp.139-148.
Met H. VERRETH: Informatieve homepage op het Internet: Leuven Homepage of
Papyrus Collections World Wide (http://www.arts.kuleuven.ac.be/lhpc/).
Voordrachten:
-
-
Diverse rondleidingen op de tentoonstelling Keizers aan de Nijl te Tongeren
(studenten KF, OG en Archeologie, deelnemers internationaal CIPEG-congres,
collega's uit Keulen en Trier, Onderzoeksraad KULeuven, Educatieve Dienst
Koninklijke Musea Brussel, Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie)
Opening van de tentoonstelling Les Empereurs du Nil in Valenciennes (1 maart
2000) en Keizers aan de Nijl in Amsterdam (8 december 2000)
-
-
-
10-11 april, 17-18 april, 8-9 mei 2000: Sokrates-docentschap aan de universiteit
Trier. Seminar over Das ptolemäische Ägypten in der Krise (168-165 v. Chr.).
15 april 2000: lezing De Griekse succes-story (500 v.C. - 500 n.C.) op de
vergadering van de Koninklijke Vlaamse Academie van België, Klasse van de
Menswetenschappen
1 september 2000: Lezing op de VIIth International Summer School in
Papyrology, Syracuse 31 August - 4 September 2000: Greek-demotic Bilingual
Archives.
2-4 november, 16-18 november, 24-26 november 2000: Sokrates-docentschap aan
de universiteit Cambridge. Vier lezingen binnen het algemene thema Ptolemaic
Egypt, twee dagen supervisie.
Varia:
-
14 maart - 1 april 2000: archeologische survey in Hawara, Fajoem.
6 juni 2000: deelname aan de tweejaarlijkse bijeenkomst van de CNRS-groep
papyrologie EA 2558, Paris, Sorbonne.
11-12 maart 2000: organisatie van de 10th International Workshop for Papyrology
and Social History, Leuven.
15 en 23 november 2000: werkbezoek aan de papyruscollectie van het Ashmolean
Museum, Oxford.
2 december 2000: lid van de jury van het doctoraat van A.-E. VEÏSSE, Les
"révolutions égyptiennes", univ. de Versailles - Saint-Quentin-en Yvelines.
13-17 december 2000: studieverblijf aan de Papyrussammlung Erzherzog Rainer,
Wenen.
21 december 2000: voorzitter van de doctoraatsjury van B. JANSSEN.
Hans Hauben (ZAP)
Publicaties
-
-
-
An American Architect in Iran and Afghanistan. The John B. McCool
Correspondence (August - December 1937). Part 2: The Documents. I. Waiting
for Pope (Doc. 1-14), in: Orientalia Lovaniensia Periodica 29 (1998) [2000] pp.
241-269.
Het hellenisme of de globalisering van de antieke wereld, in: Nieuw Tijdschrift
van de Vrije Universiteit Brussel 13 (2000) nr. 1 (De uitstraling van Hellas) pp.
77-106.
John Arkhaph and «the Bishop» (Athan., Apol. sec. 71.6). A Reassessment, in:
Ancient Society 30 (2000) pp. 271-275.
Voordrachten:
-
Middelburg, 20 januari 2000: Cyprus honderd eeuwen tussen Oost en West,
voordracht gehouden voor het Nederlands Klassiek Verbond, Afdeling Zeeland.
-
-
-
-
Leuven, 26 januari 2000: Cyprus, een eiland tussen Oost en West, voordracht
gehouden in het Studentenhuis Steenberg.
Reeks van zes lessen voor de 'Universiteit Vrije Tijd' van het Davidsfonds,
Tongeren, 7, 14, 21 en 28 februari en 6 en 13 maart 2000: Geesten en goden uit de
Oudheid. Inleiding tot de religie van de Romeinen: 1. Inleiding: de specificiteit
van de Romeinse godsdienst; 2. Magie en taboe in de Romeinse godsdienst; 3. De
Romeinse geesten- en godenwereld; 4. De Oud-Romeinse trias Jupiter-MarsQuirinus; 5. Vesta en de Vestalinnen: voorbeeld van een typisch Oud-Romeinse
cultus; 6. Scharnierperioden in de evolutie van de Romeinse godsdienst.
Herentals, Sint-Jozefinstituut, 12 oktober 2000; Turnhout, Sint-Jozefcollege, 9
november 2000: Papyri uit het oude Egypte, voordrachten in het raam van Sleutel
aan je toekomst, informatie-avonden georganiseerd door de Dienst Studieadvies
(KULeuven) en de Alumni Lovanienses.
De ster van Bethlehem. Historische en chronologische achtergronden van
Christrus’ geboorte (voordracht gehouden voor de ‘Universiteit Derde Leeftijd’,
Brussel, K.U.Brussel, 14 november 2000; voor de Academie van Limburgse
Gepensioneerden, Beringen, 28 november 2000 + St.-Truiden, 14 december
2000).
Leuven, 19 december 2000, Magische praktijken in het oude Rome en hun
voortleven, voordracht gehouden voor de Universiteit Derde Leeftijd Leuven.
Deelname aan het Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden 27
augustus - 2 september 2000, met lezing (30 augustus) over: Catholiques et
Mélitiens à Alexandrie à la veille du Synode de Tyr (335).
Varia:
-
-
29 maart 2000: Co-promotor bij het 'Doctoraat in de Oosterse Studies: Oude
Nabije Oosten' van de Heer T. BOIY: Laatachaemenidisch en hellenistisch
Babylon. Portret van een Mesopotamische stad in een cultureel spanningsveld
(promotor: Prof. Dr. K. VAN LERBERGHE).
Deelname aan het International Colloquium Papyrus Collections World Wide,
Brussel-Leuven, 9-10 maart 2000; sectievoorzitter Brussel, 9 maart.
Leon Mooren (ZAP)
Lezing:
-
The Friends of the Ptolemies: lezing op het colloquium Regalità e aristocrazie
nell’ Oriente greco, Universiteit van Bologna, 15 mei 2000.
Varia:
-
Sectievoorzitter International Colloquium Papyrus Collections World Wide
(Brussel en Leuven, 9-10 maart 2000), Leuven, 10 maart.
Guido Schepens (ZAP)
Publicaties:
-
-
-
-
-
-
Rhetoric in Plutarch's Life of Pyrrhus, in: L. VAN DER STOCKT, Rhetorical
Theory and Praxis in Plutarch. Acta of the IVth International Congress of the
International Plutarch Society, Leuven, July 3-6 1996, Namur 2000) pp. 413-441.
Probleme der Fragmentediton (Fragmente der griechischen Historiker), in: CHR.
REITZ (ed.), Vom Text zum Buch (Subsidia classica 3, St. Katharinen 2000) pp.
1-29.
Plutarch's View of Ancient Rome. Some Remarks on the Life of Pyrrhus, in: L.
MOOREN (ed.) Politics, Administration and Society in the Hellenistic and Roman
World. Proceedings of the International Colloquium, Bertinoro, 19-24 July 1997
(Studia Hellenistica 36, Leuven 2000) pp. 349-364.
Ancient Greek City Histories. Self-definition through History Writing, in: K.
DEMOEN (ed.), The Greek City from Antiquity to the Present. Ideological
Construct, Literary Representation. Proceedings of the International Colloquium,
Gent, 19-20 mei 1999 (Leuven – Paris – Sterling, Virginia 2000) pp. 3-25.
Timocrates' Money. Ancient and Modern Controversies, in: Poikilma. Studi in
onore di Michele Cataudella in occasione del 60° compleanno (Firenze 2000) [16
pp.]
Boekbespreking in Historische Zeitschrift.
Voordrachten:
-
Les Polybius over de wereldheerschappij van Rome, Rijksuniversiteit Leiden (14
april 2000).
Seminarie Le Papyrus de Sosylos (FgrHist 176 F 1): un ‘epimetroon logos’ ? (11
mei 2000) en Lezing La guerra di Sparta contro Elide (12 mei 2000), Università
degli Studi di Torino. Dipartimento di Scienze dell’ Antichità.
Lezing La guerra di Sparta contro Elide, Università di Roma "Tor Vergata" (15
mei 2000).
Historia vita memoriae, lezing voor de afdeling Antwerpen van het Nederlands
Klassiek Verbond (25 oktober 2000)
jArethv evrsus hJgemoniva. Theopompus on Problems of the Spartan
Empire (405 - 394 B.C.), Universidad de Sevilla. Facultad de Filología.
Departamento de Filología griega y latina, 15 december 2000
Varia:
-
-
Lid van de examencommissie ter beoordeling van het doctoraatsproefschrift
ingediend door A. L. CHÁVEZ REINO, La historiografía griega del S. IV A.C..
Estudios y materiales. Eforo, Tesis de doctorado de la Universidad de Sevilla.
Facultad de Filología. Departamento de Filología griega y latina, 18 december
2000.
Algemeen voorzitter van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.
-
Lid van de Werkgroep Begintermen, opgericht door de Onderwijsraad van de
K.U.Leuven. Academiejaar 2000-2001.
Katelijn Vandorpe (ZAP + postdoctoraal onderzoeken FWO)
Publicaties:
-
-
-
-
-
Two Agoranomic Loans with Demotic Summary (Pathyris: P. Cairo 31023 and
31028; verso of P. Lond. III 1205), in: H. MELAERTS (ed.), Papyri in honorem
Johannis Bingen octogenarii (Studia Varia Bruxellensia 5, Leuven 2000) pp. 195204 en pl. 24.
The Ptolemaic Epigraphe or Harvest tax (shemu), in: Archiv für Papyrusforschung
46 (2000) pp. 165-228.
Negotiators' Laws from Rebellious Sagalassos in an Early Hellenistic inscription,
in: M. WAELKENS & L. LOOTS (eds.), Sagalassos V (Acta Archaeologica
Lovaniensia Monographiae 11, Leuven 2000) pp. 187-205.
Feminisme avant la lettre? Het leven van een zakenvrouw in hellenistisch Egypte,
in: De uitstraling van Hellas (Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel
13.1, Brussel 2000) pp. 107-133.
Bijdragen in de Franstalige versie van de tentoonstellingscatalogus H. WILLEMS
en W. CLARYSSE (edd.), Les empereurs du Nil (Leuven 2000): bijdragen in de
Introduction (18 pp.): L’armée, pp. 70-76; Les lettrés: les livres et les
bibliothèques, pp.91-98; Astrologie et oracles, pp. 135-137; Bijdragen in de
catalogue (20 pp.): nrs. 15, 32, 49, 50-51, 52, 53, 96, 291, 226, 227-228, 242, 243,
245, 246, 247, 249, 250, 251, 254.
Een trap naar de hemel (over de piramiden van het Oude Rijk en Middenrijk), in:
iD (februari 2000), uitgeverij Averbode. Franstalige versie: Un escalier vers le
ciel.
Voordrachten:
-
-
The Archive of Dryton: voordracht gegeven op het internationaal colloquium:
Papyrus Collections World Wide, Brussel-Leuven 9-10 maart 2000.
Trouble in Sagalassos: an Early Hellenistic Inscription : voordracht gegeven (1)
tijdens de Spring Meeting of the British Epigraphy Society (Durham 6 mei 2000)
en (2) binnen het kader van de Ancient History Seminars (vakgroep Klassieke
Studies) (Cambridge 9 mei 2000).
Zakenvrouwen: een kijk over de vrouwelijkheid heen in de Griekse wereld:
Voordracht binnen het vak geschiedenis voor de studierichting Vrouwenstudies
(UIA; 12 okt. 2000).
Varia:
-
Een vademecum voor A.A.P. en B.A.P. in de Faculteit Letteren, Leuven 20003,
92 pp.
-
Periode 14-26 aug. 2000, Leuven: organisatie en deelname aan vier seminaries
over Papyrus Haun. inv. no. 409, een belastinglijst uit Ptolemeïsch Egypte
(deelnemers: W. CLARYSSE, Leuven; J. MANNING, Stanford; T.
CHRISTENSEN en D.J. THOMPSON, Cambridge).
Jan Bollansée (Postdoctoraal onderzoeker FWO)
-
Project-onderzoek De Griekse biografie in de hellenistische periode (3de – 1ste
eeuw v.Chr.) (F.W.O.-Vlaanderen): studie der fragmenten van Herakleides
Lembos en Sotion van Alexandrië
Mark Depauw (Postdoctoraal onderzoeker FWO)
Publicaties:
-
-
The Archive of Teos and Thabis from Early Ptolemaic Thebes (P. Brux. dem. inv.
E. 8252–8256) (Monographies Reine Élisabeth 8, Bruxelles 2000) xxvii, 255 pp.,
29 pl.
Met W. CLARYSSE, Greek Registrations from Hawara, in: Zeitschrift für
Papyrologie und Epigraphik 131 (2000) pp. 125–128.
Alexandria, the Building Yard, in: Chronique d’Égypte 75 (2000) pp. 64–65.
Eine weitere Verteidigung eines Mumienschildes, in: Enchoria 25 (1999) p. 177.
Met F. HOFFMANN, Demotistische Literaturübersicht XXV, in: Enchoria 25
(1999) pp. 144–176.
Demotic Witness-copy-contracts, in: Revue d’Égyptologie 50 (1999) pp. 67–105.
Recensie in Bibliotheca Orientalis.
Voordrachten:
-
31 maart 2000: Ex Oriente Lux, Leuven: Demonisch Demotisch: Egyptisch voor
het Volk?
6 juni 2000 (samen met Dr. M. SMITH, University of Oxford & University
College, Oxford): University of Oxford, Faculty of Oriental Studies, Ancient near
East Graduate Seminar: A Hymn to an Egyptian Goddess on two Demotic
Ostraca.
Gertrud Dietze (Vrijw. Wetensch. Medewerker)
Publicaties:
-
Temples and Soldiers in Southern Ptolemaic Egypt. Some Epigraphic Evidence,
in: L. MOOREN (ed.), Politics, Administration and Society in the Hellenistic and
Roman World (Stud. Hell. 36, Leuven 2000) pp.77-89.
Jacques France (Aspirant FWO)
Publicaties:
-
Vineyards and Gardens in Second-Century Theadelpheia, in: L.MOOREN (ed.),
Politics, Administration and Society in the Hellenistic and Roman World (Stud.
Hell. 36, Leuven 2000) pp.91-105.
Karen Haegemans ( Assistent)
Voordrachten:
-
Openbare verdediging Master's thesis Character Drawing in Menander's Dyskolos.
Misanthropy and Philanthropy, Cincinnati (U.S.A.) 16 februari 2000.
Varia:
-
Behalen van het diploma van Master of Arts (Classical Philology), Cincinnati
(U.S.A.), maart 2000.
Elizabeth Kosmetatou (Postdoctoraal onderzoeker FWO)
Publicaties:
-
-
The Mint of Ephesos under the Attalids of Pergamon, in: H. FRIESINGER-F.
KRINZIGER (Hrsg.), 100 Jahre österreichische Forschungen in Ephesos. Akten
des Symposions Wien 1995 (Wien 1999) pp. 185-193, pls. 10-11.
Lycophron's "Alexandra" Reconsidered. The Attalid Connection, in: Hermes 128
(2000) pp. 32-53.
Recensies voor: The American Numismatic Society (ANS) Web Page, Bryn
Mawr Electronic Resources Review, 2000 / Presveis. International Coinages in
Antiquity Web Page, Bryn Mawr Electronic Resources Review, 2000 / American
Journal of Archaeology.
Voordrachten:
- Maart 2000: lezing gegeven aan de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij
voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis betreffende de geschiedenis van de
Delische inventarislijsten.
- 1999-2000: lezing gegeven in de cursus over Griekse epigrafie van H. HAUBEN
over de practische aspecten van epigrafie.
Jan Raeymakers (Vrijwillig wetenschappelijk medewerker)
Publicaties:
-
The Grain Hoarders of Aspendus. Philostratus on the Intervention of Apollonios
of Tyana, in: L. MOOREN (ed.), Politics, Administration and Society in the
Hellenistic and Roman World (Stud. Hell. 36, Leuven 2000) pp.275-286.
Inge Uytterhoeven (Doctoraatsbursaal)
Publicaties:
-
M. WAELKENS, J. POBLOME, E. PAULISSEN, P. TALLOEN, J.
VANDENBERGH, V. VANDERGINST, B. ARIKAN, I. VAN DAMME, I.
AKYEL, F. MARTENS, M. MARTENS, I. UYTTERHOEVEN, T. DEBRUYNE,
D. DEPRAETERE, K. BARAN, B. VAN DAELE, Z. PARRAS, S. YILDIRIM,
S. BUBEL, H. VANHAVERBEKE, C. LICOPPE, F. LANDUYT, R. DEGEEST,
L. VANDEPUT,T. PATRICIO, S. ERCAN, K. VAN BALEN, E. SMITS, F.
DEPUYDT, L. MOENS en P. DE PAEPE, The 1996 and 1997 Excavation
Seasons at Sagalassos, in M. WAELKENS and L. LOOTS (eds), Sagalassos V.
Report on the Survey and Excavation Campaigns of 1996 and 1997 (Acta
Archaeologica Lovaniensia Monographiae 10, Leuven 2000) pp. 217-398
Voordracht:
-
Hawara: huizen en tombes aan de oppervlakte: Leuven, 19 mei 2000.
Varia:
-
Studieverblijf: Londen (Petrie Museum of Egyptian Archaeology - British
Museum): 26-27 januari en 31 oktober-4 november 2000.
Studieverblijf: Berlijn (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung Pergamonmuseum): 4-9 december 2000.
Medewerking aan het radioprogramma Radio 2 Vlaams-Brabant – ‘Champagneontbijtshow’ i.v.m. de archeologische survey in Hawara: 21 april 2000.
Medewerking aan Perspectief Leuven. Een infomarkt over studie en opleiding
(KULeuven Opendeur): 13 mei 2000.
-
Website Archaeological Survey at Hawara (Katholieke Universiteit Leuven):
http://www.leidenuniv.nl/interuniv/nvic/HawarEn.html
Website The Hawara Survey of the Katholieke Universiteit Leuven:
http://www.arts.kuleuven.ac.be/visitklass/hawara/
Archeologische survey in Hawara (Fajoem – Egypte): 3 maart-1 april 2000 (field
director).
Archeologische opgravingen in Sagalassos (Turkije) o.l.v. Prof. dr. M.
WAELKENS: 2 juli-1 september 2000.
Peter Van Minnen (Research Fellow)
Publicaties:
-
An official act of Cleopatra (with a subscription in her own hand), in: Ancient
Society 30 (2000) pp. 29-34.
De logistiek van de gladiatorenspelen, in: Kleio 30 (2000) pp. 30-37.
Recensies in Mnemosyne.
Voordrachten:
-
-
Rijksuniversiteit Leiden, maart 2000 (colloquium over The City in Graeco-Roman
Egypt, lezing over Roman Hermopolis: The Construction of an Ancient City
(Historical)
Universiteit Warschau, mei 2000 (lezing voor het archeologisch instituut: Roman
Hermopolis: The Construction of an Ancient City (Archaeological)
Universiteit Warschau; mei 2000 (lezing voor het papyrologisch instituut:
Christianizing Upper Egypt)
Rijksuniversiteit Leiden, september 2000 (congres voor Koptische studies, lezing
over Greek Papyri and Coptic Studies, 1996-2000)
UFSIA, december 2000 (lezing over de Cleopatra-papyrus)
Varia:
-
Werkbezoek aan Berlijn, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, november
2000 (studie van enkele papyri in verband met het vroege Christendom in Egypte)
Diverse interviews met Belgische, Duitse, Engelse en Nederlandse kranten in
verband met de Cleopatra-papyrus, vanaf september 2000
Diverse interviews met Amerikaanse en Poolse tijdschriften in verband met de
Cleopatra-papyrus, november 2000
Persbijeenkomst in Berlijn in verband met de Cleopatra-papyrus, november 2000
(bijgewoond door meer dan 60 journalisten uit de hele wereld, inclusief fotografen
en cameraploegen van de Amerikaanse, Japanse, Russische en Spaanse televisie)
Peter Van Nuffelen (Aspirant FWO)
Publicaties:
-
Recensie in Jona.
Voordrachten:
-
voor NKV-Leuven/Klio: Julianus de Afvallige, keizer en god (maart 2000).
Herbert Verreth (Vrijwillig wetenschappelijk medewerker)
Voordrachten:
-
-
Historische inleiding bij de films Cleopatra (1963), Astérix et Cléopâtre (1968) en
Stargate (1994), vertoond in het Gallo-Romeins museum van Tongeren, 03, 05 en
07.01.2000
The Leuven homepage of papyrus collections worldwide. Workshop gegeven op
het internationale congres Papyrus collections worldwide, 09.03.2000, Leuven
Kleopatra in de film en in de strip. Lezing gegeven voor Klio in samenwerking
met het Nederlands Klassiek Verbond, 25.04.2000, Leuven
Historische aspecten van de film 'Gladiator'. Filmbespreking gegeven voor de
Filmclub van Zottegem, 07.11.2000 [met een gelijkaardige bespreking tijdens de
life-uitzending van het Radio 1 programma De nieuwe wereld op 22.06.2000 en
tijdens een interview voor het weekblad TV-Express, nr. 29, 11.07.200, p. 26-28]
Varia:
-
Medewerking aan de website Leuven homepage of papyrus collections worldwide
(http://www.arts.kuleuven.ac.be/lhpc)
Laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen
en Kunsten, Klasse der Menswetenschappen, 16.12.2000
Download