Verslag sekretaris W.T.K.G. over 1979 najaarsvergadering

advertisement
20
Verslag
sekretaris
Ledenloop.
W.T.K.G.
1-1-1980
Per
huisgenootleden
aantal
instituutdonateurs
246
naar
gestuurd
De
Aktiviteiten.
werd
door
34
de
over
De
hield
den
een
gaven
beperkt
werden
grote
groei
Dr.
J.
van
Friesland’s
het
vorig
zullen
.en
(4),
4
een
op
ledenaantal
het
aan-
worden
lichte
een
Leiden
in
Instituut
hield
werd
er
1979
maart
van
Amsterdam
Noordhoek
het
jaar.
10
van
Griede
W.
Universiteit
Vrije
komt
(33).Dit
vertoonde
ledenvergadering
bezocht.
208),
donateurs
W.T.K.G.-Afzettingen
De
Gelukkig
(13),
film
een
van
lezing
een
over
N.
van
27
lezing
over
de
1979
oktober
Vandenberghe
van
de
in
Leiden
Geologische
stratigrafie
werd
Dienst
door
Klei
van
Boom
kontakten
met
het
van
de
33
personen
België
van
en
enkele
le-
demonstraties.
Evenals
tot
ds
33
(was
215
13
gedraaid.
Dr.
Kontakten.
te
der
najaarsvergadering
bezocht.
(274).
280
algemene
van
leden
aantal
scholieren-leden
(18),
vrije
personen
geologie
vulkanisme
van
de
Aardwetenschappen
het
bedraagt
19
adressen.
ondanks
stijging,
1979
(16),ruilabonnementen
15
verzendadressen
tal
over
het
vorig
jaar
uitwisselen
bleven
van
exkursieprogramma*s
de
de
exkursieprogramma's.
enigszins
gekoordineerd
K.N.G.M.G.
Met
om
de
N.M.V.
doublures
voorkomen.
Registratie.
Kamer
van
Dit
jaar
Koophandel
werd
en
de
werkgroep
Fabrieken
te
officieel
Rotterdam.
geregistreerd bij
Deze
registratie
is
de
ver-
21
plicht
te
om
de
oude
verantwoordelijkheidsregeling
voor
bestuursleden
kontinueren.
Bibliotheek.
die
de
geven
Er
laatste
van
een
is
twee
op
dit
moment
jaar bij
aanvullende
onze
al
een
kaartsysteem
bibliotheek
katalogus
wordt
M.C.
zijn
de
gekomen.
overwogen.
Cadée
van
artikelen
Het
uit-
Download