Drinkwater FAQ

advertisement
http://www.lenntech.com/drinkwater-FAQ.htm
Drinkwater FAQ
Wat zit er in het drinkwater?
Drinkwater bevat, net als elke andere stof, kleine hoeveelheden
bacteriën. De meeste van deze bacteriën komen veel voor en zijn over
het algemeen niet schadelijk. Chloor wordt soms toegevoegd aan
drinkwater om bacteriegroei in de drinkwaterleidingen tegen te gaan.
Daarom bevat drinkwater soms ook kleine hoeveelheden chloor.
Water bestaat voor een groot gedeelte uit mineralen en andere
anorganische bestanddelen, zoals calcium. Als u wilt weten welke stoffen
zich in uw drinkwater bevinden om te weten of het veilig genoeg is om te
drinken, kunt u een speciale instantie vragen om uw drinkwater te testen.
Uiteraard wordt de kwaliteit van het drinkwater ook gecontroleerd door
het drinkwaterbedrijf.
Meer informatie over het drinkwaterbereidingproces is nu beschikbaar
Welke gevaren bedreigen het drinkwater?
Er zijn een aantal problemen die de kwaliteit van drinkwater kunnen
bedreigen. Hier zullen er een aantal genoemd worden.
Het water kan besmet zijn met de coliform bacterie. Deze bacterie
behoort tot een groep micro-organismen die normaliter gevonden worden
in menselijke uitwerpselen en in de uitwerpselen van andere
warmbloedige dieren en in oppervlaktewater. Wanneer in het drinkwater
deze bacteriën gevonden worden, kan dit erop wijzen dat het water
besmet is. Bijvoorbeeld met water dat gebruikt is om stallen mee schoon
te maken. De aanwezigheid van deze bacteriën wijst erop dat er ook
ziekteverwekkende micro-organismen, pathogenen genoemd, op dezelfde
wijze in het drinkwater kunnen komen, als er geen actie wordt
ondernomen. Daarom moet drinkwater vrij zijn van de coliform bacterie.
Gisten en virussen kunnen ook de waterkwaliteit in gevaar brengen. Het
zijn microbiologische verontreinigingen, die doorgaans in
oppervlaktewater worden gevonden. Voorbeelden zijn Giardia en
Cryptosporidium. Giardia is een eencellige die darmproblemen
veroorzaakt. Cryptosporidium is een parasiet die gezien wordt als een van
de belangrijkste oorzaken van diaree bij mensen. Zelfs bij gezonde
individuen met een normaal werkend immuunsysteem duurt de ziekte
een paar dagen, terwijl men lijdt aan diarree, overgeven buikkramp en
koorts. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen lijden aan veel
zwaardere symptomen, zoals een cholera-achtige ziekte.
Nitraat in drinkwater kan cyanose veroorzaken, een verkleining van de
capaciteit van het bloed om zuurstof te dragen. Dit is vooral gevaarlijk bij
kinderen jonger dan 6 maanden.
Lood kan in het drinkwater terechtkomen, via de koperen pijpleidingen
waar het water door vervoerd wordt. Wanneer het water door de pijpen
stroomt, lossen kleine deeltjes lood op in het water, zodat het water
verontreinigd raakt met lood. Lood is een giftige stof die snel door het
menselijk lichaam wordt opgenomen, vooral bij jonge kinderen. Dit leidt
tot loodvergiftiging.
Legionella is een bacterie die snel groeit wanneer water voor een langere
periode een temperatuur tussen de 30 en 40 °C heeft. Deze bacterie kan
samen met andere luchtdeeltjes ingeademd worden wanneer dit water
verdampt wordt. Deze legionellabacterie kan koorts veroorzaken, die ook
wel bekend staat als de Pontiac koorts, daarnaast kan het ook een de
dodelijke ziekte Legionella veroorzaken.
Hoe wordt de drinkwaterkwaliteit bewaakt?
Elk land heeft speciale normen voor het drinkwater. Deze schrijven voor
welke stoffen in drinkwater mogen zitten en wat de maximaal toegestane
hoeveelheden van deze stoffen zijn. Deze normen worden maximale
verontreinigingsniveaus genoemd. Voor elke verontreiniging die
schadelijke effecten kan hebben op de menselijke gezondheid worden
deze niveaus bepaald. Ieder drinkwaterbedrijf heeft zich aan deze normen
te houden. Wanneer water gezuiverd wordt om het geschikt te maken als
drinkwater, wordt het getest op een aantal gevaarlijke verontreinigingen.
Daarna kan men bepalen hoeveel en welke verontreinigingen er
verwijderd moeten worden om aan de normen te voldoen en welke
zuiveringsstappen men hiervoor moet volgen.
Meer informatie over de Europese drinkwater normen
Is gebotteld water veiliger dan kraanwater?
Veel mensen maken zich zorgen over het feit dat ze ziek
zouden kunnen worden van het drinken van kraanwater.
Deze bezorgdheid wordt gevoed door artikelen in de
kranten en nieuwsberichten op radio en TV over de
onveiligheid van het drinkwater en bijvoorbeeld over de
uitbraak van Legionella. Sommige mensen kiezen er
daarom voor om dure waterzuiveringssystemen te
installeren. Helaas heeft een studie aangetoond dat veel
van deze particulieren te veel geld betalen voor
gebotteld water en soms zelfs water drinken dat vuiler is
dan het water dat er uit de kraan komt. Om er zeker
van te zijn dat het gebottelde water dat men gebruikt
goed is, kan men controleren of het bedrijf dat het water
bottelt lid is van de IBWA (International Bottled Water
Association) en zich houdt aan de testeisen voor
drinkwater. De IBWA stuurt jaarlijks inspecteurs naar
deze bedrijven, om er zeker van te zijn dat het bedrijf
veilig, schoon drinkwater produceert.
Mensen kunnen zich ook de kosten van gebotteld water besparen, door
hun kraanwater te laten testen door lokale gezondheidsinstanties of privé
laboratoria. Als er een verontreiniging wordt aangetroffen, kan men een
apparaat kopen dat de desbetreffende verontreiniging verwijdert. Dit is
echter voor de meeste huishoudens niet nodig, omdat hun kraanwater
veilig genoeg is.
Hoeveel verbruikt de bevolking van het geleverde drinkwater?
Nederland verbruikt nog steeds erg veel van het gereinigde water. Maar dit daalt
wel, is gebleken. Sinds 1995 is het tot 1998 gedaald met zes liter. Uit onderzoek
bleek dat toch nog in 1998 er per persoon elke dag 120 liter water werd verbruikt.
Hieronder staat wat er gemiddeld wordt verbruikt per persoon aan drinkwater:
_ Douche à 39,7 liter
_ Wastafel à 5,1 liter
_ Toiletspoeling à 36,2 liter
_ Wassen, hand à 2,1 liter
_ Wassen, machine à 1,9 liter
_ Voedselbereiding à 1,7 liter
_ Overige à 7,6 liter
www.vewin.nl
Download