De huisarts vanuit patiëntenperspectief

advertisement
De huisarts vanuit
patiëntenperspectief
Margo Trappenburg
iBMG/ErasmusMC
USBO/UU
Patiënt uit de jaren '50 en '60
 Wil
bij de huisarts terecht kunnen
met medische problemen, maar ook
met levens- en gezinsvragen.
 Huisarts leeft mee met de patiënt en
kent hem.
 Oordeel van huisarts wordt
geaccepteerd.
De jaren zestig en zeventig
One flew over the cuckoo’s nest
Democratisering in de zorg
Over de Nederlandse politieke, culturele en religieuze elites in
de jaren zestig en zeventig.
Patiënt uit de jaren ’70 en ’80
 Mondig,
onafhankelijk, beducht voor
medicalisering. Zuinig met de tijd
van de dokter.
 Deze patiënt is voor een groot deel
gecreëerd en opgevoed door de
huisarts (diss. Mol en Van Lieshout,
1989; Kennedy, Nieuw Babylon in
aanbouw).
De patiënt van de jaren '90 tot
heden.
 Is
een mengeling van de twee vorige
types.
 Uit type 1: patiënt wil nog steeds
langdurig dezelfde huisarts,
waardeert betrokkenheid, accepteert
ook ongevraagde adviezen over
leefstijl (diss. Schers 2004, NIPO
enquête). Laagdrempelig en
generalistisch wordt gewaardeerd.
De patiënt van de jaren '90 tot
heden.
 Is
een mengeling van de twee vorige
types.
 Uit type 2: de patiënt probeert zo
min mogelijk naar de dokter te gaan,
zuinig met zorg als publiek goed
(diss. Schers 2004, NIPO enquête).
De patiënt van nu …
 Accepteert
dat de huisarts is
veranderd en probeert daar de
voordelen van in te zien.
 Praktijkverpleegkundigen, part time
artsen, huisartsenposten.
De patiënt van de toekomst …
 Staat
op zijn strepen en eist
maatwerk.
 Wil gemotiveerd kiezen voor
zorgaanbieders op basis van
kwaliteitsrankings.
 Accepteert dat dit leidt tot
ongelijkheid in de zorg, beschouwt
zorg minder als een publieke
voorziening.
De patiënt van de toekomst …
 Is
een nieuw, lopend opvoedproject
van de overheid.
 Huisartsen kunnen daar wel of niet in
mee gaan.
 U hoeft er niet in mee te gaan. U
kunt ook loyaal zijn aan de patiënt
van vroeger en die van nu.
Download