Document

advertisement
Plantyn
Bijlage 6
Afspraken
 Getallen: Arabische cijfers
 1, 2, 3, 4 …
 Decimaalteken: komma
 43,50
 Cijfers in getallen groeperen
142 320,00
0,141 592 653 5
Afspraken
 Tijdsaanduiding
16 uur
9.30 u.
16.45 uur
 Postcode
 3500 HASSELT
AT-1000 WIEN
 Huisnummers en postbusnummers
 Demerstraat 22-44
 Postbus 3456
Afspraken
 Nationale telefoonnummers
089 86 55 18
02 412 42 22
 Internationale telefoonnummers
 + 32 2 507 06 42
 00 31 495 04 00 92
Afspraken
 E-mailadres
[email protected]
 Datum
 13 mei 2005
 2005-11-08
 Eenheden en symbolen
 cm kWh
m/s² km/h
Afspraken
 Nationaal bankrekeningnummer
452-8124001-71
 Internationaal bankrekeningnummer
 IBAN BE49 4528 1240 0171 BIC KREDBEBB
Afspraken
 Diakritische tekens
enquête
Françoise
én
óf
ENQUÊTE
FRANÇOISE
ÉN
ÓF
 Munteenheden en -symbolen
125,45 EUR
€ 125,45
68 USD
$ 68
Heb je 20 euro bij je?
Afspraken
Eurolanden
België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk,
Portugal, Spanje
Land
Munt
Australië
Bulgarije
Cyprus
Canada
Denemarken
Estland
Hongarije
Japan
Letland
Litouwen
Malta
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
dollar
lev
pond
dollar
kroon
kroon
forint
yen
lat
litas
lira
dollar
kroon
ISO-code
AUD
BGN
CYP
CAD
DKK
EEK
HUF
JPY
LVL
LTL
MTL
NZD
NOK
Munt-eenheid
ISOcode
euro
EUR
Land
Munt
Polen
Roemenië
Singapore
Slowakije
Slovenië
Thailand
Tsjechië
Turkije
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
zloty
leu
dollar
kroon
tolar
baht
koruna
lira
dollar
pond
rand
kroon
frank
ISO-code
PLN
ROL
SGD
SKK
SIT
THB
CZK
TRL
USD
GBP
ZAR
SEK
CHF
Andere documenten
 Kop- en voettekst
BIN-normen
Efficiënte communicatie
Pagina 1
 Voet- en eindnoten
verwijzingsteken zonder haakjes1,
met één haakje2), met twee haakjes(3)
Andere documenten
 Redactionele indeling van teksten
1
Normen voor andere documenten

1.1
Algemene informatie

1.1.1
Papierformaat

Maak uitsluitend gebruik van het papierformaat A4 en
stel de marges in op …
Andere documenten
 Accentueren
 vet of cursief typen
 onderstrepen
 inspringen
 centreren
 aanhalingstekens
Andere documenten
 Opsomming
 cijfers (1, 2, 3 …),
 letters (a, b, c …),
 liggende streepjes,
 andere tekens.
Spatiëringsregels
 Woordtekens
afkortingspunt
Prof.dr.J.Vandevelde
a.u.b.
v.l.n.r.
apostrof
Janssens’baby’tje ligt’s nachts wakker.
haakjes
de vertegenwoordig(st)er
liggend streepje
vergeet-mij-nietjes
schuine streep
50 km/h
in-en uitvoer
 Leestekens
aanhalingstekens
Hij zei:”Wees’in’en ga uit."
beletselteken
Het resultaat is…tevreden klanten.
dubbelpunt, puntkomma
Voordelen:licht en sportief;nadeel:duur.
gedachtestreep
een–wellicht verkeerde–inschatting
haakjes
De stijging(20 %)volstaat niet.
komma, punt
Niet tevreden,geld terug.Dat is ons devies.
uitroepteken, vraagteken
Gedaan?We beginnen pas!Pak aan!
Spatiëringsregels
 Wiskundig-wetenschappelijke tekens
decimale komma
25,75 EUR
graad-, minuut-, secondeteken
een hoek van 8°12’30”
minteken, plusteken
De temperatuur steeg van -2 naar +3 °C.
procentteken, promilleteken
0,5% is gelijk aan 5‰.
punt
Begin om 12.30 uur.
temperatuurteken
De temperatuur aan de grond bedroeg 3°C.
 Andere tekens
geboorte- en overlijdensteken
Albert Einstein°1879†1953
muntcodes
Prijs€23,45
paragraafteken
Artikel 24§1 van de Grondwet
Download