Spelregels: Wilt u een doel aandragen ? Dan zijn de volgende

advertisement
Spelregels:
Wilt u een doel aandragen ? Dan zijn de volgende spelregels van toepassing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Goede doelen die in de afgelopen 2 jaar zijn gesteund door de NCRV en/of NCRV op
grond van de goede doelen-actiekomen niet in aanmerking voor steun van deze actie.
De persoon die een goed doel wil aandragen dient lid van NCRV te zijn. Bent u geen lid
en wilt u graag lid worden van de NCRV? Word dan hier lid.
Per lid mag u 1 doel aandragen.
Het goede doel wordt schriftelijk via onze website ingediend en is duidelijk en volledig
onderbouwd.
Medewerkers van KRO, NCRV en KRO-NCRV mogen geen goede doelen aandragen.
Het goede doel dient een sociaal maatschappelijk karakter te hebben. Het goede doel
heeft geen winstoogmerk.
Valt het goede doel of project onder één van de onderstaande categorieën?
o Mensenrechten
o Kunst & cultuur
o Sport & recreatie
o Kerk & levensbeschouwing
o Volksgezondheid
o Gehandicaptenzorg
o Ziekenzorg
o Hulpverlening aan behoeftigen
o Slachtofferhulp
o Vluchtelingenhulp
o Naastenliefde
Het goede doel past bij de NCRV: persoonlijk, betrokken en dichtbij mensen. Hiermee
bedoelen wij doelen met een sociaal-maatschappelijk karakter
Het goede doel dient een ANBI-status te hebben en bij voorkeur beschikken over een
CBF-keurmerk of CBF-certificaat.
Het goede doel dient duidelijk zichtbaar te zijn. in de vorm van een contactadres, website
en regelmatige updates over het doel en haar lopende projecten.
Op deze actie zijn de algemene voorwaarden KRO-NCRV van toepassing.
Het indienen is pas definitief nadat u een email heeft ontvangen van de NCRV dat het
door u aangedragen goede doel voldoet aan bovenstaande criteria en voor deelname aan
de actie is goedgekeurd.
De donatie zal door de NCRV rechtstreeks aan de drie winnende goede doelen worden
gedoneerd. Het goede doel dat op de 1e plaats eindigt ontvangt € 10.000,-, nummer 2
ontvangt € 5.000,- en nummer 3 ontvang € 2.500,-.
NCRV behoudt zich het recht voor de actie en/of de spelregels te wijzigen danwel de
gehele actie voortijdig te stoppen.
Publiciteit ten behoeve van de goeden doelen actie
•
•
Aandragers dienen medewerking te verlenen aan publiciteit rondom de goede doelenactie
2017. Concreet houdt dit onder meer in dat u als aandrager bereid bent om het door u
aangedragen goede doel te promoten en dat u open staat voor eventuele interviews voor
lokale of landelijke media. Hiervoor ontvangt u van de NCRV tips en hulpmiddelen zodra
uw aangedragen doel is goedgekeurd.
De naam en beeltenis van de aandrager en die van het goede doel mogen door de NCRV
gebruikt worden voor promotionele doeleinden, zonder dat aanspraak bestaat op een
vergoeding of een beroep gedaan kan worden op beeld- en portretrechten. U dient dit als
aandrager af te stemmen met de vertegenwoordiger van het goed doel.
Stemmen
•
•
•
•
•
•
•
•
Aandragen van het goede doel kan van 7 maart tot en met 10 mei 2017 tot 12.00 uur.
Stemmen kan van 10 mei 2017 na 12.00 uur tot 29 september 2017 12.00 uur.
Er kan maar één keer per inzending gestemd worden (per persoon 1 stem en
stemcomputers en robotstemmen worden niet meegerekend/ongeldige stemmen).
De persoonsgegevens die bij het stemmen worden achtergelaten worden vastgelegd in
de administratie van de NCRV. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Wet
bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Uw gegevens worden niet verstrekt
aan derden, ook niet aan deelnemende goede doelen. Wij gebruiken deze om u te
informeren over deze actie, onze werkzaamheden of om je steun te vragen. Afmelden
voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt
meegezonden. De afmelding wordt direct verwerkt. Ook kun je contact met ons opnemen
via: [email protected] om je af te melden.
Stemmers kunnen eenmalig worden benaderd voor een lidmaatschap.
Een stem is geldig wanneer deze bevestigt is door middel van de link in de email..
Het goede doel zal/mag geen vergoeding dan wel andere op geld waardeerbare
voordelen in het vooruitzicht stellen/geven aan stemmers (‘kopen’ van stemmen is niet
toegestaan en kan leiden tot diskwalificatie van het goede doel).
Wanneer blijkt dat stemmen niet op een eerlijke manier zijn verkregen behoudt de NCRV
zich het recht voor het betreffende doel uit te sluiten van verdere deelname.
De jury criteria
Op 2 oktober a.s. zal de top 5 bekend gemaakt worden op de site. Deze top 5 wordt uitgenodigd
voor een pitch. Bij deze pitch worden de goede doelen door de jury beoordeeld. De jury wordt
voorafgaand aan de selectie bekend gemaakt en zal bestaan uit vier personen. Zij zijn geen van
allen verbonden aan één van de ingezonden goede doelen.
De jury zal uit de top 5 drie winnaars kiezen die naar hun inzicht en expertise het beste bij de
NCRV-missie past met inachtneming van de volgende criteria:
1
Is het goede doel en project:
o
Sociaal betrokken?
Draagt het goede doel of project heel duidelijk bij aan een samenleving, waarin we
omkijken naar elkaar?
o Uniek?
Heeft het aangedragen goede doel of project een unieke of creatieve manier om
bij te dragen aan de samenleving? Wordt er echt iets bijzonders met het
gedoneerde geld gedaan?
o Uitvoerbaar?
Wat is de haalbaarheid van het aangedragen project? Zijn er factoren waardoor
het voorgestelde project niet haalbaar is?
o Integer?
Hoe staat dit goede doel bekend? Zijn de resultaten van dit doel geregistreerd? Is
er in het verleden integer gehandeld? En is hun financiële rapportage transparant?
2. Wat is de motivatie van de aanbrenger?
3. In hoeverre past het goede doel bij de NCRV
4. Heeft het goede doel een CBF-keur of CBF-certificaat?
Uitreiking
•
•
•
De nummers 1, 2 en 3 worden bekendgemaakt op een speciaal moment.
Deze uitreiking vindt in november 2017 plaats datum en locatie worden vooraf aan de
genomineerden gecommuniceerd.
Over de uitslag wordt door KRO-NCRV niet gecorrespondeerd.
Download