Nieuwsbrief 12-11-2015

advertisement
Agressietraining.
Op 17, 19 en 23 November staat de scholing omgaan met Agressie gepland. Door
omstandigheden gaat deze training niet door en wordt de training verschoven naar begin
2016. Zodra de data bekend zijn zullen we iedereen informeren en uitnodigen.
ISO Certificaat
Op 16-9-2015 hebben we de externe audit ISO 9001 weer met goed resultaat afgerond, Het
certificaat is weer tot November 2018 afgegeven. Hierop zijn we reuze trots. Dit certificaat
laat zien, dat onze processen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, waardoor we (in
samenwerking met onze opdrachtgevers) kunnen meedingen in Europese aanbestedingen.
Wij danken alle medewerkers die de auditors te woord hebben gestaan.
Naar aanleiding van de interne en externe iso audits zijn er wel een aantal punten naar voren
gekomen die wij onder de aandacht willen brengen.

Het is niet toegestaan om in opdracht van de cliënt te pinnen dan wel geld op te nemen
bij een bankinstelling.

In verband met mogelijke ongevallen en de daaraan verbonden gevolgen, is het
medewerkers verboden cliënten in de auto van de zorgverlener of derden te vervoeren.
ZORGassist sluit elke aansprakelijkheid in deze uit.

Huissleutels van cliënten die in bezit zijn van medewerkers dienen zorgvuldig en veilig
opgeborgen te worden. Dit is alleen toegestaan wanneer de zorgcoördinator op de
hoogte is gesteld en hiervan een sleutelovereenkomst getekend is. Bij verlies of diefstal
van een sleutel dient de zorgverlener direct contact op te nemen met de leidinggevende
zorgcoördinator.
Alle genoemde punten zijn onderdeel van de gedragsregels, de gedragsregels kan je
terugvinden via www.zorgassist.nl. Je klikt op kopje ‘voor de zorgverlener’, vervolgens vind je
rechts op het scherm het kopje ‘formulieren voor de zorgverlener’. Het password dat je moet
invoeren is: medewerkerza, of stuur een email naar [email protected] dan mailen we je de
gedragsregels.
Uitkomsten medewerkertevredenheidonderzoek
Onlangs heeft 56% van de medewerkers het tevredenheidonderzoek ingevuld. De
medewerkers zijn erg tevreden over de organisatie (98,4%). Ondanks dat er veel roering is in
de zorg heeft 96% van de medewerkers plezier in het werk, wat ZORGassist belangrijk
vindt. Uit het onderzoek is gebleken dat medewerkers vinden dat er niet voldoende
informatie verstrekt wordt omtrent beleid en veranderingen in de organisatie, medewerkers
niet goed weten hoe de verzuimbegeleiding tijdens ziekte verloopt, en niet goed weten bij
wie ze terecht kunnen voor vragen over arbeidsomstandigheden, kwaliteitszaken, of overige
vragen. 24% van de medewerker zou graag meer scholing of trainingen willen volgen om zijn
vaardigheden te verbeteren.
Wat doet ZORGassist met de uitkomsten?
Hieronder worden alle punten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen genoemd en
wordt per punt informatie gegeven hoe ZORGassist er mee omgaat of informeert.
Infomeren omtrent beleid en veranderingen in de organisatie:
Als organisatie willen we iedereen blijven informeren over allerlei lopende zaken binnen de
organisatie. Dit doet ZORGassist middels de nieuwsbrief, die elk kwartaal verzonden wordt
en via intranet waar je veel informatie over kwaliteitszaken kan terugvinden. Wil je een
nieuwsbrief teruglezen of wil je informatie over een kwaliteitszaak, dan kan je inloggen via
www.zorgassist.nl Je klikt op kopje ‘voor de zorgverlener’, vervolgens vind je rechts op het
scherm het kopje ‘formulieren voor de zorgverlener’, het password dat je moet invoeren is:
medewerkerza.
Verzuimbegeleiding tijdens ziekte:
De regels bij een ziekmelding:
- Meld je bij ziekte voor 10:00 uur ziek!
- Als je voor deze tijd moet werken, meld je dan zelf af bij cliënt of organisatie en
informeer ons, dat je cliënt of organisatie hebt geïnformeerd.
- Tijdens het ziekteverzuim behoor je tussen 08:00 en 16:00 thuis te zijn i.v.m. bezoek
van verzuim coördinator. Alleen i.o.m. de zorg coördinator mag hier van worden
afgeweken.
- De Zorgcoördinator houdt telefonisch contact met de zieke over ziekteverloop.
- Bij aanhoudend verzuim ontvangt de zieke een uitnodiging voor de Arboarts.
De volledige omschrijving m.b.t. ziekteverzuim staat beschreven in het huishoudelijk
reglement. Deze heb je bij jouw indiensttreding ontvangen. Als je deze niet meer hebt, kun je
bij ons een kopie opvragen, of je kunt deze terug vinden op onze website www.zorgassist.nl.
Je klikt op kopje ‘voor de zorgverlener’, vervolgens vind je rechts op het scherm het kopje
‘formulieren voor de zorgverlener’, het password dat je moet invoeren is: medewerkerza.
Bij wie kan je terecht als je vragen hebt over arbeidsomstandigheden,
kwaliteitszaken of overige vragen?
Voor alle vragen, opmerkingen kan je terecht bij de Zorgcoördinator, je mag je vraag ook
stellen via de mail [email protected] De Zorgcoördinator zal je mail beantwoorden, of je
neemt telefonisch contact op met ZORGassist via telefoonnummer 058-2650081, de zorg
coördinator kan gelijk je vraag beantwoorden, of zal de vraag voorleggen aan onze
kwaliteitsmedewerker en het antwoord van haar aan jou mailen.
Scholing
ZORGassist wil al haar medewerkers graag bekwaam houden. Dit doen we nu op
verschillende manieren:
- Instructiefilm huishoudelijke verzorging, de film kan je bekijken via onze website
www.zorgassist.nl,
- Periodiek trainingen organiseren. Omgaan met Agressie wordt begin 2016 gepland
en wordt in 2017 nogmaals aangeboden/herhaald.
- Bijscholing Verzorgende IG en Helpende plus
- Onder de aandacht brengen van alle (Arbo)protocollen
Heb je zelf behoefte aan een bepaalde training /scholing laat het ons dan weten!
Wij hopen dat in de toekomst alle medewerkers nog steeds zeer tevreden zijn over
ZORGassist en dat zij nog vele jaren bij ons blijven werken.
PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING
ZORGassist heeft een personeelsvertegenwoordiging. Wat houdt dit in? De
personeelsvertegenwoordiging (PVT) behartigt de belangen van alle medewerkers bij
ZORGassist. De PVT denkt en praat mee met de directie over het nemen van belangrijke
besluiten. De PVT maakt afspraken met de directeur over regelingen, waar iedereen mee te
maken heeft. Bijvoorbeeld over werktijden, ziekteverzuim of als er problemen zijn op het
werk. De PVT kan samen met de directie naar een oplossing zoeken.
De PVT bestaat uit 3 werknemers. Binnen ZORGassist zijn dit Trynstje Bloemhof (
Verzorgende IG), Jannie Iseger (Thuishulp) en Elise Quint (Regiomanager). Tweemaal per
jaar komt de PVT bijeen. Als je een punt wilt inbrengen voor deze vergadering, dan kun je
deze mailen naar:[email protected]
Wist u dat?
-
Onze actuele vacatures op www.zorgassist.nl staan.
We ook te volgen zijn via Twitter, Linkedin en Facebook.
Deze rubriek willen we iedere nieuwsbrief laten terugkomen. Als je suggesties hebt voor
deze rubriek, dan kun je deze mailen naar [email protected] o.v.v. nieuwsbrief.
Download