Notarissen Veghel 1649-1935 - Henk Beijers Archiefcollectie

advertisement
Notarissen Veghel 1649-1935
Notaris: F.A.J.L. de Kuijper 1867-1895
Bonn: BHIC toegang 7701, inv.nr.103
1/6
04/18-01-1877
Veghel
verkoop
Jacques Louis Werner als gevolmachtigde van de weledelgeboren heer Arnoldus Hubertus Naus, rijks
betaalmeester wonende te Roermond.
Een openbare verkoop van een huis etc. gelegen te Veghel aan het Hoogeinde genaamd Bruggen
sectie D. 1276 en 1277.
2
08-01-1877
Veghel
erfdeling
Voor de kantonrechter Johannes Franciscus Coolen zijn verschenen 1. Josephus Maria Janssen,
boekdrukkersgezel te Veghel en voogd over zijn nog minderjarige broer en zus Leonardus Hendricus
en Josephina Maria Janssen. 2. Johannes Louis Janssen, kleermaker te Veghel. 3. Isaak Johannes
Wiessel, boekdrukker en boekbinder te Veghel mede optredende voor Petrus Maria Janssen, smid te
Sain in Pruissen. 4. Petrus van der Linden, landbouwer te Veghel en toeziend voogd over genoemde
twee minderjarige.
Bezitters van de nagelaten goederen van Theodorus Janssen en Johanna van den Boer beiden te
Veghel overleden, de eerste 19 juli 1872 en de laatste 30 december 1871.
Goederen als een huis en erf te Veghel in de straat sectie G. 626.
3
12-01-1877
Schijndel
verkoop
Openbare verkoop roerende goederen te Schijndel op de Hoeves op verzoek van Adrianus Smits,
landbouwer te Schijndel.
4
17-01-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop te Veghel op Hoogerduinen van roerende goederen op verzoek van Hubertus
Johannes Hoffmann houthandelaar uit Zaltbommel.
5
18-01-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen te Veghel op het marktplein op verzoek van Lambertus Derks uit ’sBosch.
7
19-01-1877
Veghel
testament
heeft voor de notaris opgemaakt zijn uiterste wil. Maakt tot enige erfgenaam zijn echtgenote Antonia
Johanna de Vos
8
19-01-1877
Veghel
testament
Antonia Johanna de Vos maakt in haar testament tot enige erfgenaam haar echtgenoot Adrianus
Marcus Manders, wasbleker te Veghel.
9
24-01-1877
Sint Oedenrode
verkoop
Openbare verkoop van goederen op het Zondveld en Jekschot onder Sint Oedenrode op verzoek van
Jan Anne Cornelis van Oldenbarneveld.
10
26-01-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen te Veghel op verzoek van Adrianus, Andries en Petrus Rijkers uit
Veghel, Martinus Rijkers uit Schijndel, Antonius van Leuken, boomsnoeier gehuwd met Huiberdina
Rijkers te Veghel, Hendricus de Bever gehuwd met Anna Maria Rijkers uit Schijndel, Jan Putmans,
klompenmaker uit Liempde als voogd over de minderjarige kinderen van Hendricus Putmans en
Adriana Rijkers met name Hendrica, Antonetta en Johannes.
11
26-01-1877
Veghel
testament
Petrus Rijkers, maakt tot universeel erfgenaam zijn echtgenote Maria Anna Habraken.
12
26-01-1877
Veghel
testament
Maria Anna Habraken echtgenote van Petrus Rijkers, maakt haar man tot universeel erfgenaam.
13
27-01-1877
Veghel
verkoop
Christiaan Verhoeven heeft verkocht aan Matheus, Anton en Frans Carl Rath, fabrikanten een perceel
bosgrond sectie C.1019
14
29-01-1877
Veghel
inventarisatie
Jacomin van de Burgt, weduwe Willem de Wit en haar minderjarige dochter Maria Hendrica de Wit.
Mede de toezinde voogd van de minderjarige Antonij Verwegen uit Volkel. Wilhelmus Franciscus
Rijkzen, veearts te Veghel door de toeziende voogd als schatter aan gesteld.
Alle goederen van genoemde weduwe worden beschreven en op waarde geschat
15
30-01-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jaques Louis Werner te Veghel op het Middegaal.
16
31-01-1877
Schijndel
verkoop
Hendricus van Griensven uit Schijndel heeft in de herberg van Bernardus van Dam in het Eerde
openbaar te koop aangeboden een huis etc. gelegen te Schijndel ter plaatse genaamd Heiveld sectie
D. 2479 2480 en 2481. Veder land te Schijndel genaamd de Heide sectie D.2675 2676 en 2673.
17
01-02-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Martinus Verbruggen.
18
07-02-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Franciscus Wilhelmus Maria Manders, koopman te
Veghel.
19
07-02-1877
Veghel
inventarisatie
Petrus van Heeswijk wonende te Veghel en vader van zijn minderjarige kinderen Petrus, Adrianus,
Johannes en Martinus van Heeswijk en waarvan de toeziende voogd is Antonij van Asseldonk. Veder
Lambertus van den Berg, timmerman die is aangewezen als schatter.
De goederen van genoemde Petrus van Heeswijk wonende aan de Heide en van wijlen zijn huisvrouw
Wilhelmina van Asseldonk worden geïnventariseerd en geschat ten behoeve van de minderjarige.
Een huis en bijbehorend land, gelegen in Huigenbosch onder Veghel, aan den Udensche dijk,
Heiakker, Grote Hintel en Hooger Duinen sectie B.770 771 534 542 543 777 778 518 519 1622 1623
779 780 596 597 1439 en sectie C. 54 t/m 61, 136 137 718 719 126 120 121 122 123 en 1250.
Verder boerengereedschap huisraad, vee etc. Totale waarde f.2866.65.
20
07-02-1877
Veghel
inventarisatie
Jan van Zutphen Hendricuszoon, landbouwer te Veghel als vader over zijn vier minderjarige kinderen
Theodora Maria, Johannes, Hendricus en Engelbertus van Zutphen verwekt bij wijlen Maria van Hoof.
Johannes van Erp, landbouwer te Veghel als toeziende voogd.
Hebben als schatter aangesteld Jan van Sleeuwen om ten huize van Jan van Zutphen Hendricuszoon
alle goederen te inventariseren.
Een landbouwhuis, schuur etc. met bijbehorend land ter plaatse het Havelt, Beukelaar, Heibosch,
Hooger Duinen en Blankenburg. Sectie B. 987 928 1632 1634 sectie C. 992 993 1156 1157 1237 1147
1149, sectie D. 1234 1236 1237 1239 1232 en 1596 en een deel van D.397. Verder opsomming van de
roerende goederen. Totale waarde geschat op f.2922.60.
21
09-02-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan Scheij, koopman te Veghel
23
14-02-1877
Veghel
verklaring
Gerardus Ariens wonende te Nederasselt. Hermanus Ermers, voerman te Veghel. De eerste als borg
voor de tweede als ondernemer van de wagendienst tussen Veghel en Gemert waarvoor vergunning
is verleend bij gedeputeerde staten. Stellen voor eventuele schade boeten etc, van genoemde
onderneming een bedrag van 300 gulden als borg.
Mede verschenen Bernard Anton Volker, koopman en oudste wethouder van Veghel, Franciscus
Pepinus van den Heuvel, wethouder, Melchior Johannes Martinus de Bruijn, voor verklaarde
zekerheid.
24
19-02-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op den Hoge Biezen op verzoek van Martinus van den Heuvel.
25
19-02-1877
Veghel
verkoop
Adriaan Passage, arbeider te Veghel maakt in testament tot enige erfgename zijn echtgenote
Dorothea van Sinten
27
22-02-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen door Jacques Louis Werner executeur testamentair van wijlen
Johanna Christina Jacot.
28
27-02-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Lambertus, Martinus en Peternella van den Tillaart.
Hendricus van Boxtel gehuwd met Johanna van den Tillaart. Leonardus Constant gehuwd met Ardina
van den Tillaart allen Veghel.
29
08-03-1877
Veghel
testament
Adriaan van Doorn legateert in zijn testament aan Johanna van den Akker, mijn gewezen dienstmeid
en thans echtgenote van Gijsbertus van der Linden Adrianuszoon de som van 200 gulden, een half
jaar na zijn overlijden uit te keren. Aan Martinus Dreesen al zijn meubelen en kleren . Tot uitvoerders
van zijn uiterste wil benoemd hij Franciscus Verhoeven en Jacques Louis Werner.
30
12-03-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de gezamenlijke eigenaren Jan, Antonius, Gerardus,
Hendrica en Johannes Schepens, allen Veghel. Verder Martinus Schepens herbergier te Uden,
Hendricus van Logt gehuwd met Maria Schepens Veghel, Lambertus van den Tillaart weduwnaar van
Helena Schepens mede voor als vader van Hendrica en Ardina Schepens.
31
13-03-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan Willem van Asseldonk. Lambertus van Hoof.
Antonius Coppens, bakker.
32
14-03-1877
Veghel
transport
Jacques Louis Werner als gevolmachtigde voor de eerwaarde heer Lambertus van Doorn, pastoor te
Moergestel. Hendrica, Anna en Maria van Hoof alle drie te Veghel. Johanna en Ardina van Hoof te
Sint-Oedenrode. Antonius Josephus Hendricus Scheij, koopman te Veghel. Christianus Franciscus
Hermans, koopman te Kuijk en gehuwd met Maria Elisabeth Scheij. Allen erfgenamen van wijlen
Theodorus Arnoldus van Dooren te Veghel overleden op 24 juni 1863.
Ze verklaren over te brengen aan de r.k. armbestuur van Veghel een perceel land te Veghel op den
Heuvel sectie C. 563 welke voornoemde Theodorus Arnoldus van Dooren aan hen heeft gelegateerd.
33
15-03-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Franciscus Antonius Josephus de Haan, wasbleker
te Veghel.
34
19-03-1877
Veghel
deling
Verschenen voor Johannes Franciscus Coolen, kantonrechter te Veghel: 1. Christianus Schepers,
landbouwer te Erp mede voogd over Petrus de minderjarige zoon van wijlen Theodorus Schepers en
Geertruida van den Berg. 2. Jan van Duijnhoven, landbouwer te Veghel en weduwnaar in tweede
huwelijk van Geertruida van den Berg en vader over de minderjarige Theodora Maria, Hendrica en
Franciscus van Duijnhoven. 3. Theodorus van der Heijden, toeziend voogd over genoemde
minderjarige Petrus Schepers. 4. Petrus de Weijer, verver en katoendrukker te Uden als toeziend
voogd over de genoemde drie minderjarige Theodora Maria, Hendrica en Franciscus van Duijnhoven.
Theodorus Schepers en Geertruida van den Berg waren zonder huwelijkse voorwaarde getrouwd
geweest en genoemde Jan van Duijnhoven ook zonder huwelijkse voorwaarde gehuwd met
genoemde Geertruida van den Berg.
Verdeeld worden de nagelaten goederen van het echtpaar Theodorus Schepers en Geertruida van
den Berg. Een huis en land te Veghel gelegen aan de Willebrordushoek sectie F. 829 830 831 en 1284.
Heide op de Jekschotse hei onder Sint Oedenrode D.1137 land te Veghel aan den Berg F.855 en 856,
land genaamd Smitskamp F.847, in het Kempkesbroek F. 1910 en 1911. Verder vee,
landbouwgoederen en huisraad.
35
20-03-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes Mathijs van den Tillaart op den Biezen.
36
21-03-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hubertus Johannes Hoffmann, houthandelaar uit
Zaltbommel.
38
26-03-1877
Veghel
schuldbekentenis
Johannes van den Broek, arbeider te Veghel bekend schuldig te zijn aan Franciscus Pepinus van den
Heuvel de som van 350 gulden.
Waarborg: een huis met land genaamd den hemel te Veghel sectie B. 1996 1997 en 1998.
39
04-04-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Anna Maria Raaijmakers weduwe Marcelis van den
Mortel.
40
05-04-1877
Schijndel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan van der Hagen en Willem Pennings, beiden
landbouwers te Schijndel.
41
12-04-1877
Veghel
verkoop
Adrianus van der Linden, Adrianuszoon te Veghel heeft verkocht aan Jan Ketelaars Jacobuszoon een
perceel land gelegen in het Rutsel genaamd de Speulheuvel D. 243.
42
19-04-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johanna Antonia Panis, weduwe Leonardus van de
Laar, bodin. Petrus Jacobus van de Laar en Jacobus Antonius van de Laar, beiden huisschilders, allen
Veghel.
43
26-04-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes Antonius Booi Liewes, touwslager te
Veghel. Thomas van Lieshout, verver te Erp als voogd over de minderjarige Hendricus Lambertus,
Lambertus, Wilhelmina en Anna Booi Liewes.
44/48 26-04/11-05-1877
Veghel
verkoop
1. Jacques Louis Werner als gevolmachtigde voor a. mevrouw Susanna Wurtz, weduwe Fredericus
Henricus Krebs, Amsterdam. b. Willem Frederik Ziegelaar, winkelier. c. Frederik Hendrik Ziegelaar,
commissionair in effecten. d. Jan Herman Frederik Middeldorp handelswerkman en gehuwd met
Henriette Christina Ziegelaar. e. Jan Ernst van der Pek, junior, winkelier en gehuwd met Anna Maria
Ziegelaar. f. Jan Willem Pfeiffers, makelaar en gehuwd met Susanna Wilhelmina Ziegelaar. genoemde
Jan Willem Pfeiffers mede toeziend voogd over de twee minderjarige kinderen van Cornelis Bakker,
weduwnaar van Susanna Louisa Ziegelaar en allen wonende te Amsterdam. g. Cornelis Bakker,
winkelier te Haarlem weduwnaar van Susanna Louisa Ziegelaar en zijn twee minderjarige kinderen
Johanna Christina en Cornelis George Hendrik. h. Jan George Ziegelaar, fabrikant te Baardwijk. i.
Maria Louisa Ziegelaar, eerder weduwe van Roelof Hubert en thans echtgenote van Jacob Arnold
Broedelot, onderwijzer te Antwerpen. k. Anton Elias Chatelain, koopman te Parijs en gehuwd met
Anna Wilhelmina Wurtz mede voor George Frederik Wurtz junior opziener derde klas bij het
mijnbouwkundig onderzoek op Banka in Nederlands oost Indië. l. Herman Johannes Wurtz,
bierstoker te Amsterdam. m. Coenraad Lodewijk Wurtz, tabaksplanter te Homot gemeente Valburg.
n. Maria Louisa Beck te Amsterdam. o. Henri Adrianus Beck. p. Jan Abraham Beck dienstknecht in
Den Haag. q. Henricus Johannes Stokvis, hoofdcommissaris minister van financiën in den Haag, als
regentboekhouder van de diaconie gestichten der Nederlandse hervormde gemeente en voogdij van
de kinderen wijlen Antoinie Josephus Beck en Antoinetta Reijnaud beiden in Den Haag overleden met
name Antonie Josephus, Susanna Christina, Louisa Wilhelmina, Antonetta Francoise Louise Henriette
en Johanna Amerentia Alida Beck. r. Jacobus Johannes Reijnaud, zeeman te Amsterdam. s. Maria van
de Pijl, weduwe Johannes Antonius Wurtz te Amsterdam. t. de weleerwaarde heer Hendrik
Blankstein predikant te Deersum in Friesland gehuwd met Margaretha van Heijningenbosch. u. Jan
Hendrik Bakker koopman te Groningen en voogd over Philip Willem van Heijningenbosch zoon van
Matheus van Heijningenbosch en Lammechien Bakker beiden te Groningen overleden. v. de
weleerwaarde heer David Lidio Eliza Blankstein predikant te Weidum gemeente Baarderadeel,
weduwnaar en erfgenaam van Agnes Christina Theodora van Heijningenbosch. w. de weleerwaarde
heer Jan Hendrik Nanninga, predikant te Winsum en toeziend voogd over genoemde minderjarigen.
x. Hendrik Marinus Rozendaal, fabrikant te Tilburg gehuwd met Jaenette Jacoba Wilhelmina de
Munck. ij. Pieter Jacobus Riemslag, chef depot te Scheveningen. z. Jaenette Abramina de Munck.
2. jonkheer Johan Anne Cornelis Oldenbarneveld, grondeigenaar te Veghel en gehuwd met Sara
Margaretha de Munck. 3. Johannes Hermanus Jacobus de Munck te Veghel.
Openbare verkoop te Veghel van een huis, achterhuis etc. gelegen op de Achterdijk sectie G. 50 en
55 gedeeld in 6 kopen. Komende uit de nalatenschap van Jacob Jacot en Johanna Christina Jacot
beiden te Veghel overleden.
45
03-05-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen te Veghel in de Molenstraat op verzoek van Gerard Johan Pekel,
Hendricus van Brederode, timmerman en Lambertus Terneuzen, herbergier, allen Veghel.
46
08-05-1877
Veghel
inventarisatie
Hendricus van de Wijdeven, weduwnaar van Johanna Maria Schepers en vader over zijn minderjarige
dochter Hendrica. Helena van de Wijdeven, meerderjarig en ongehuwd ook dochter van
bovengenoemd echtpaar. Peter Schepers is de toeziend voogd over de minderjarige die als schatter
heeft benoemd Hendricus Vermeulen. Dit om alle goederen van Hendricus van de Wijdeven te
inventariseren en op waarde te schatte.
Goederen gelegen in het Eerde en alle roerende goederen in de akte beschreven leverde samen op
f.1109,95 Huis en bijgelegen land liggen onder sectie F. genaamd Vonniskamp en Dubbelen F. 87 88
89 97 98 99 100 215 en 219. Hooiland in de Hamsche beemd D.813.
47
11-05-1877
Zijtaart
verhuur
Johannes Rovers, landbouwer te Veghel en voogd over de minderjarige Martinus Rovers de zoon van
Johannes Rovers en Hendrica Vissers. Hendricus van den Oever als toeziend voogd ter ene zijde en
Hendricus Rijkers, landbouwer te Veghel ter andere zijde.
De eerste comparanten verklaren te verhuren aan Hendricus Rijkers a. 6383 – 2216 gedeelte in een
bouwhoeve met bijbehorende gronden gelegen op het Zijtart in Grietenveld, Zontveld en in de
Hostie, bekend onder sectie D. 781 en sectie E. 509 510 511 520 521 544 559 581 582 583 584 591
592 593 599 1527 1541 1542 545 546 548 549 551 552 554 555 556 557 558 2275 en 2276.
Verder nog een onverdeeld 1/14 deel land gelegen in het Rijbroek en Lijnschedel sectie E. 2123 1895
641 en 642.
Volgen de huurvoorwaarden o.a voor de tijd van 6 jaar. Dat bij eventueel huwelijk van hun pupil, de
minderjarige Martinus Rovers, dan de huur te doen ophouden.
48
17-05-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen van de gezamenlijk eigenaren te Veghel aan het Hoogeinde 1.
Christiaan Boudewijns, weduwnaar Hendrina van den Braak te Veghel. 2. A Gerard van den Braak,
landbouwer te Nederweert. b. Francis Vereijken weduwnaar Gerardina van den Braak uit Lieshout en
vader van Helena. c. Godefridus van den Braak, landbouwer te Vierlingsbeek. d. Peter van den Braak ,
landbouwer Veghel. e. Jan van den Brand gehuwd met Elisabeth van den Braak te Veghel. f. Jogannes
Corsten gehuwd met Theodora van den Braak, landbouwer te Sint-Oedenrode g. Leonardus van den
Braak te Veghel.
50
19-05-1877
Veghel
erfdeling
Adrianus Timmers, Veghel, eerder weduwnaar Wilhelmina Vermeulen en later van Antonetta van der
Velden. Josphus van der Heijden gehuwd met Johannna Maria Timmers, dochter uit het eerste
huwelijk van Adrianus Timmers en Wilhelmina Vermeulen. Hendricus Timmers. Willem Timmers.
Wilhelmina Timmers alle drie uit het tweede huwelijk van
Samen delen ze goederen komende uit het eerste huwelijk van Adrianus Timmers en Antonetta van
der Velden. Ook de goederen van wijlen Jan Timmers en Johanna Timmers, beiden te Veghel
overleden.
Onder de goederen land gelegen aan de Lage Heide sectie B.359. een huis etc. aldaar B.1553 1554
en 1843.
51
24-05-1877
Veghel
verkoop
Lambertus van de Ven te Veghel heeft verkocht aan Hendricus van de Ven, Johanneszoon, Maria van
de Ven, minderjarige dochter van Johannes van de Ven met assistentie van haar voogd Hendricus van
der Steen. Verkocht de helft van de navolgende goederen. Hooiland gelegen in de Knokert A. 839.
Land in de Amer A. 974 en 975, hooiland in de Dorshoutsche beemd A.986 1778 en 994 en weiland in
het Binnenveld A.2394.
52
29-05-1877
Veghel
verklaring
1. Henricus Philippus vanden Bergh, dokter. 2. Johannes Hubertus Vervoort, bakker en winkelier. 3.
Joannes Smits, lid der provinciale staten van Noord Brabant en bierbrouwer. 4. Paulus Jacobus van de
Ven, koopman. 5. Franciscus Wilhelmus Maria Manders, koopman. 6. Frans Carl Rath, fabrikant mede
voor de firma Gebroeders Rath. 7. Bernard Anton Volker, koopman. 8. Jan Baas, kapitein der
schroefstoomboot “Veghels Koophandel” 9. Jacques Louis Werner. Allen wonende te Veghel.
Samen het bestuur van de stoombootmaatschappij etc. Stellen zich borg voor genoemde
onderneming.
53
04-06-1877
Veghel
erfdeling
1. Jan Schepens. 2. Antonius Schepens. 3. Gerardus Schepens. 4 Hendrica Schepens. 5. Johannes
Schepens. 6. Hendricus van de Logt gehuwd met Maria Schepens. 7. Lambertus van den Tillaart,
weduwnaar Magdalena Schepens en vader over zijn minderjarige kinderen Hendrica en Adriana en
waarvan bovengenoemde Gerardus Schepens de toeziend voogd is.. 8. Martinus Schepens,
herbergier te Uden.
Hun ouders Antonij Schepens em Adriana van Rijbroek zijn beiden te Veghel overleden.
Verdeling van hun nagelaten goederen zoals een landbouwershuis etc. gelegen te Veghel in
Huijgenbosch sectie B. 797 en 796. Land B.794 793, den Binnenplak B.800 en land aldaar B.799, de
Boonstreep B. 798, Boschveld B. 786, het Kerkpad B. 783 en 784, aan de Udensche dijk genaamd
Hennenberg C.81 en 972, op den Heiakker genaamd den Bendel c. 147, de Korte stukken C. 160, in
Goordonk C.212, op Hoogerduinen den heikoop C. 1259.
Een huis etc. in Huigenbosch gelegen B. 2015 en 2016 en deel van B.794 en 796, het Grootveld B.802
in de heiakker de groote Streep C.161, den Streep B.801 en land B.1880 en 1886 op den Heiakker
C.141, Beltjesveld B.1875 1878 in Goordonk C. 212, Oetelaarskamp C.146, Barteleveld B.766, het
Kleinveld B. 803, voor het Spoor B.1885.
54
08-06-1877
Veghel
inventarisatie
Inventarisatie op verzoek van Hendrica Krol, weduwe Johannes van den Oever met haar minderjarige
kinderen Antonius en Gerardus van den Oever. Petrus van den Oever uit Sint-Oedenrode is hun
toeziende voogd. Als schatter der goederen is aangesteld Petrus Vugts, herbergier te SintOedenrode.
Onder de goederen land gelegen in het Dubbelen F.1485, land te Sint-Oedenrode D.1324 en een
landbouwershuis met land aldaar sectie D. 144 147 171 172 173 174 175 176 178 193 974 en 975.
In het Eerde op de Hooge akker en in de Jekschotse heide D. 145 177 1138 en 1626. Land in Veghel in
het Dubbelen F.377 378 379. Huis en land te Veghel in de Eerde het Dubbelen, de Kalverkampen en
Horstjens sectie F. 380 381 382 1563 1253 1410 1411 2010 2012 2044 2045 1696 1710 1781 1781
1782 1863 2007 2008 48 49 50 234 261 1694 1695 1999 2000 2001 2002 en 1881. Land in de Knokert
A. 804 en 2113. Verder inventarisatie van het vee landbouwgoederen en huisraad.
55
15-06-1877
Veghel
inventarisatie
Inventarisatie op verzoek van Christiaan Hollanders, weduwnaar van Anna Maria Vermeulen en
vader over zijn minderjarige kinderen Barbaram Petronella en Johannes. Josephus Hollanders uit Best
is de toeziend voogd.
Als schatter der goederen is aangesteld Petrus Vugts, herbergier te Sint-Oedenrode.
Dit ten huize van Christiaan Hollanders in de Grootdonk en alwaar zijn echtgenote Anna Maria
Vermeulen op 20 november 1871.
Goederen als een huis etc. gelegen in de Grootdonk en Dubbelen sectie F. 313 314 294 292 291 289
288 1456 1269 en 1985. Land gelegen in de Kalverkampen, Vonniskampen en Dubbelen sectie F. 78
79 1767 1768 372 1416 1787 en 1788, hooiland in de Knokert A.799 te Schijndel in de Haag D. 1880
en 1881 en aan het Veghels Gat E.2089 2090 en 2091, te Sint-Oedenrode D. 121 en 122 en aldaar in
de Schijndelse heide B.758 en 936. Verder opsomming van alle roerende goederen.
56
21-06-1877
Veghel
verkoop
Jan Verhoeven, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan Wilbertus Kerkhof, landbouwer te Erp land
gelegen te Veghel in de Lijnschedel sectie E. 604
57
21-06-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van hooigras uit de Aabroeken op verzoek van Christiaan Christoffel Lutkie,
boeknadelaar, Elisabeth van den Heuvel, Jacobus Custis, alle drie uit ’s-Hertogenbosch. Johannes
Matheus van den Tillaart, Johannes Hurkmans, Jacobus van Santvoort, Matheus van den Tillaart, Jan
Scheij, Adrianus Kemlings, , Johannes van de Ven, Johannes Jan van Zutphen, Arnoldus van
Asseldonk, Jacques Louis Werner, Antonij van der Heijden, Johannes Franciscus Rijkzen, rijksveearts,
Martinus Geert van den Berg, Martinus Christiaan van den Tillaart, Jan Biemans, Johannes Smits,
bierbrouwer, allen Veghel en Christianus Vissers uit Uden, Johannes van den Elzen uit Erp, en Willem
Ketelaars, rademaker te Veghel.
58
22-06-1877
Veghel
verkoop
Petrus van Eert mede als gevolmachtigde voor de eerwaarde heer Johannes van Eert kapelaan te
Dussen, de eerwaarde heer Johannes Arnoldus van Eert, kapelaan te Boekel, Franciscus van Eert,
Johanna Maria van Eert, Lambertus van Santvoort en Jan van Santvoort, alle vier Veghel.
Hebben samen verkocht aan Petrus van den Broek wonende op het Zontveld een huis etc. gelegen in
het Lijnsven sectie E. 1983 en 1984. Verkopers aangekomen van wijlen Franciscus van Eert die 20 jaar
geleden te Veghel is overleden.
59
23-06-1877
Zijtaart
verkoop
Openbare verkoop van hooigras op het Zijtaart en op verzoek van Jan Biemans.
60
26-06-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van hooigras ter plaatse het Ziltsje en elders op verzoek van Johan Gerbrands,
herbergier, Jacoba Johanna Gerbrandts, Robert Lodewik Maussen gehuwd met Jacomijna
Gerbrandts, allen Veghel. Hendrik Mouw, opzichter waterstaat te Dordrecht, Martinus Geert van den
Berg, bouwman te Veghel.
61
30-06-1877
Veghel
testament
Jan Roijakkers, landbouwer te Veghel maakt in zijn testament zijn echtgenote Johanna van de Asdonk
tot enige en algehele erfgename.
63
04-07-1877
Veghel
erfdeling
Johanna, Rudolphus, Christianus en Geertruida van de Leemput, Catharina van den Broek weduwe
van Adrianus van de Leemput en mede moeder en erfgenaam van Antonius van de Leemput.
Samen willen ze de nagelaten erfgoederen delen van wijlen Roelf van de Leemput en Theodora
Vogels, beiden meer dan 50 jaar geleden te Veghel overleden.
Zijn de ouders van de eerst genoemde Johanna en de grootouders van de overig genoemde, als
kinderen zijn van Adrianus van de Leemput.
Johanna erft de helft waarvan o.a. land gelegen te Erp aan het Lankveld L.281 en 282.
De andere erven land te Veghel in de Koolse kampen A.520 567 en 568, in den Amer A. 944 t/m 947,
in het Rutsel D.252, in de Nieuwe Veldjes D. 917 en in de Hamsche beemden D.796.
64/70 05/19-07-1877
Veghel
verkoop
Johan Gerbrandts, factoor en herbergier te Veghel en mede als gemachtigde voor Hubert Lodewijk
de Mausse, winkelier te Veghel en gehuwd met Jacomina Gerbrandts. Verder Hendrik Mouw,
opzichter waterstaat wonende te Dordrecht en gehuwd met Janna Gerbrandts en Jacoba Johanna
Gerbrandts Veghel. Samen bieden de openbaar te koop, hooiland aan het Zeeltje D.1 t/m 11. Land op
den Hooge Boekt D.102 102 en 104.
65
10-07-1877
Veghel
testament
Adrianus van den Hurk maakt in zijn testament tot enige erfgenaam, Wilhelmus van Hulst.
66
16-07-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Jan, Antonius, Gerardus en Hendrica Schepens.
67
17-07-1877
Schijndel
verkoop
Openbare verkoop van veldgewassen te Schijndel en Sint-Oedenrode Zandvliet, op verzoek van Heijn
Rijkers, als voogd over de minderjarige Catharina Rijkers, Adrianus Smits uit Sint-Oedenrode.
68
18-07-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Adrianus, Andries en Petrus Rijkers Veghel,
Martinus Rijkers uit Schijndel, Antonius van Leuken, boomsnoeier en gehuwd met Huberdina Rijkers
te Veghel, Hendricus de Bever gehuwd met Anna Maria Rijkers te Schijndel, Jan Putmans,
klompenmaker te Liempde als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Hendricus Putmans en
Adriana Rijkers met name Hendrica, Antonetta en Johannes Putmans.
69
18-07-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van de domaniale tiendvruchten door Bastiaan Cornelis Jacobus van der Meer
ontvanger der registratie en domeinen wonende te Sint-Oedenrode
71
20-07-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van veldgewassen te Veghel op den Biezen en op verzoek van Johannes Mathijs
van den Tillaart.
72
20-07-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van de Beltjens tienden door Jacques Louis Werner op verzoek van de familie
beltjes te Roermond, Luik en Reuver.
73
21-07-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van veldgewassen op den Hooge Biezen en het Zontveld en op verzoek van
Martinus van den Heuvel en Hendricus van der Loo.
75/79 26-07/02-08-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop op verzoek van Petrus Noten koopman mede voor Laurens Noten wonende te
Helmond. Te koop een huis van twee woningen te Veghel aan het Hoogeinde sectie A. 2340 2341
2712 en 2713. Een huis met erf en tuin aldaar A.2340, een huis A.2341.
76
26-07-1877
Veghel
verkoop
Anton Lambert van der Heijden, Veghel heeft verkocht aan Martinus van Heck, schipper en koopman
te ’s-Bosch een perceel tuin gelegen aan het Hoogeinde sectie A.1846
77
02-08-1877
Veghel
erfdeling
Jan van Berkel, koopman, Maria van Berkel, gehuwd met Martinus Willems, winkelier, Peter van
Thiel, bakker en winkelier gehuwd met Elisabeth van Berkel, Hendricus van Hoof, gehuwd met
Ardina van Berkel, Jan van Berkel, Johannes van Berkel, Maria van Berkel, Adrianus van Berkel,
Theodorus van Berkel, Lambertus van Berkel, Gijsbertus Steenbakkers gehuwd met Elisabeth van
Berkel. Kinderen van Hendricus van Berkel en Anna Maria van Rijbroek.
Samen verdelen ze de nagelaten goederen van wijlen Johannes van Berkel en Elisabeth Schippers,
ouders en grootouders van bovengenoemde personen.
78
02-08-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan Daaldrop, koperslager te Veghel.
80
06/07-08-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Salomon van Monnickendam te Veghel.
81
09-08-1877
Veghel
schuldbekentenis
Johannes van den Elzen te Uden bekend schuldig te zijn aan Adrianus van der Linden Franciscuszoon
de som van 500 gulden.
Waarborg: land te Uden sectie H. 34
82/83 09/16-08-1877
Uden
verkoop
Hendrica van Zeeland te Veghel wil openbaar goederen verkopen in de herberg van Martinus
Verbruggen aan de Udensche dijk.
Een landbouwershuis stal, etc. gelegen te Veghel in het Beukelaarsbroek sectie C. 116 117 en 118.
Land gelegen in den Bundersche hoek B. 1738 en land B. 1758.
84
17-08-1877
Veghel
testament
Jacobus Vos, schipper wonende te Rotterdam, maakt zijn testament op en verklaard indien hij
kinderloos zal sterven zijn echtgenote Johanna Wilhelmina Visser tot enige erfgename maakt.
85
17-08-1877
Veghel
testament
Johanna Wilhelmina Visser maakt haar man Jacobus Vos, schipper wonende te Rotterdam tot enige
erfgenaam als ze kinderloos sterven.
86
22-08-1877
Veghel
verhuur
Gerardus van den Biggelaar mede voor Johannes van den Biggelaar en Johannes van Berkel gehuwd
met Wilhelmina van den Biggelaar.
Ze bieden openbaar te huur land gelegen aan het Hoogeinde sectie A.2345, in de Brugge D.495, in de
Putten A. 1511. Verder F. 517 518 620 in Gieliskamp E. 228 en 229, in het Oost Dubbelen A. 2013
87
24-08-1877
Veghel
verklaring
Jacobus van Kemenade, winkelier te Veghel verklaard afstand te doen aan de erven van den heer
Petrus Scheij met name Jan Scheij, Gerardus Antonius van Hout en Franciscus Pepinus van den
Heuvel, kooplieden te Veghel. Afstand van de dienstbaarheid te voet en met de kruiwagen en dit te
accepteren. Gebruik van de put in de tuin Molenstraat G. 60 en 59 etc.
88
24-08-1877
Veghel
schuldbekentenis
Dirk de Bresser te Veghel bekend schuldig te zijn aan Franciscus van Eert, de eerwaarde heer
Johannes Arnoldus van Eert, kapelaan te Boekel, Johanna Maria van Eert, de eerwaarde heer
Johannes van Eert, kapelaan te Dussen, Lambertus van Santvoort, Jan van Santvoort. Deze laatste
vertegenwoordigd door Petrus van Eert. Schuldig de som van 200 gulden.
Waarborg: land genaamd Hemel sectie B.1068 en in de Bundersche hoek B. 1276 en 1596.
89
25-08-1877
Veghel
verkoop
Hendrina de Leest, weduwe Cornelis van Asseldonk heeft verkocht aan Martinus van Asseldonk,
Arnolduszoon, wonende te Veghel op de Leest een huis etc. gelegen aldaar sectie D. 644 645 666 667
668 669 en 670 in sectie D.611 t/m 614.
90
30-08-1877
Veghel
schuldbekentenis
Jan van Duijnhoven mede als vader over zijn minderjarige kinderen Theodorra Maria, Hendrica en
Franciscus, in echte verwekt bij Geertruida van den Berg.
Bend schuldig te zijn aan Josina en Christina Manders de som van 600 gulden.
Waarborg: een huis etc. te Veghel sectie F. 829 830 831 en 1284. Een perceel heid te Sint-Oedenrode
in de Jekschotse heideD. 1137.
91
31-08-1877
Veghel
verkoop
Johanna van de Krommert heeft verkocht aan Franciscus Wilhelmus Maria Manders, koopman, een
huis in vier woningen gelegen aan het Hoogeinde sectie A.1253 t/m 1256, 1977 en 2217.
92
31-08-1877
Veghel
verkoop
Jan Scheij, Geardus Antonius van Hout, Antonius Petrus van Hout, Franciscus Pepinus van den
Heuvel, allen Veghel hebben verkocht aan Petrus van Heeswijk land gelegen aan de Groote Hintel
B.524 en 525
93
31-08-1877
Veghel
verkoop
Jan Scheij, Geardus Antonius van Hout, Antonius Petrus van Hout, hebben verkocht aan Franciscus
Pepinus van den Heuvel, land gelegen in het Beukelaarsbroek sectie C. 782 783 en 784
94
03-09-1877
Veghel
verkoop
Hendrina de Leest, weduwe Cornelis van Asseldonk, heeft verkocht aan Johannes van Asseldonk,
Elisabeth van Asseldonk, Lucia van Asseldonk, Lambertus van Asseldonk en Petrus van Asseldonk een
perceel gelegen in de Kampen sectie E.18 en 2193. Verkoopster heeft het verkregen van haar vader
Aart de Leest en haar overleden echtgenoot.
95
06-09-1877
Veghel
schuldbekentenis
Johannes Bernardus Antonius Dufhuis, molenaar te Veghel bekend schuldig te zijn aan Franciscus
Pepinus van den Heuvel, koopman te Veghel de som van 1000 gulden.
Waarborg: een wind en stoom, koren, pel en schorsmolen. Een huis etc. alles gelegen te Veghel op
de Leest D.1511 en 1512.
96
12-09-1877
Veghel
verhuur
Jacob van Santvoort, Lambertus van Veghel en Hendricus van den Oever gehuwd met Petronella
Schepers, allen Veghel. Ze bieden openbaar te huur enige percelen land gelegen aan het Hoogeinde
en in de Putten sectie A.1152 1964 1544 1545 1534. De percelen worden in 24 delen aan diverse
personen verhuurd.
97
13-09-1877
Veghel
erfdeling
Lambertus van den Oever, Theodorus van de Donk, gehuwd met Maria van den Oever, Hendrica van
den Oever. Ze verdelen het nagelaten goed van Adrianus van den Oever en Maria van Asseldonk.
Een huis etc. te Veghel op den Heuvel en Beukelaars broek, sectie C. 536 537 538 897 670 671 425
1074 1075. In de Nederboekt D.150, de Haag C.750 751, in de Knokert A.846. Verder ter plaatse de
Horstjens, het Hopveld F.260, in het Dubbelen den heikoop F.1490, in de Grootdonk F.1927 en 1928.
Te Sint-Oedenrode op den Hoogakkers D.138 en aldaar in het Eerde den Voorsten akker D.168 en het
Vonniskamp D.283.
98
14-09-1877
Veghel
erfdeling
Jan Scheij, Gerardus Antonius van Hout, Antonius Petrus van Hout en Franciscus Pepinus van den
Heuvel allen kooplieden te Veghel.
Samen gaan ze over tot de scheiding en verdeling der goederen van wijlen Petrus Scheij te Veghel
overleden op 10 oktober 1876.
Onder deze goederen land gelegen aan de Grote Hintel sectie B. 540 en 541. Een huis etc. te Veghel
in de straat G.414 415 en 59. Land gelegen op de Watersteeg B.972, in de Hemel B.1037 en 1038.
Een huis etc. gelegen op de Bolken sectie G. 238 t/m 241 en 523.
99
14-09-1877
Veghel
testament
Antonius Verbruggen, brouwersknecht te Veghel maakt in zijn testament tot enige erfgename zijn
huisvrouw Wilhelmina van der Burgt eerder weduwe van Wilhelmus de Wit.
100
15-09-1877
Veghel
testament
Hendricus van den Oever, landbouwer te Veghel maakt in zijn testament tot enige erfgename zijn
echtgenote Petronella Schepers .
101
15-09-1877
Veghel
testament
Petronella Schepers, echtgenote van Hendricus van den Oever, landbouwer te Veghel, maakt haar
man tot enige erfgenaam.
102/105
20-09/04-10-1877
Veghel
verkoop
Petrus Norbertus Teurlings, Petrus Verhoeven, Wilhelmus van den Oever en Jacques Arnold Peree.
De eerste drie armmeesters en de laatste secretaris van het Armbestuur.
Bieden openbaar te koop land te Veghel in het Geerbosch sectie A.442, 443 en 444, land gelegen in
het Heibosch, de Boschsteeg sectie B. 1932 t/m 1937, in het Rutsel D.244, op de Watersteeg B.971,
aan de Udensche dijk C. 46 en 47, de Ronde Bult op de Boekt D.221, op het Ven B.674 en heide
gelegen op Logtenburg F. 2132. Alle percelen eigendom van het armbestuur.
104
27-09-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen te Veghel in de sterfhuis van Adrianus van Dam op verzoek van
diens weduwe Petronella Gooijaarts.
106
08-10-1877
Veghel
testament
Wilhelmina van den Boogaard maakt in haar testament tot enige erfgenamen haar broers en zusters
met name Hendricus, Hendrik ook genaamd Hein, Maria Elisabeth en Maria Catharina.
107
12-10-1877
Veghel
testament
Hendricus Bernardus van de Laar, herbergier te Veghel maakt in zijn testament zijn echtgenote
Helena Barbara Arts tot enige erfgename.
108
15-10-1877
Uden
schuldbekentenis
Johannes van Geffen , landbouwer te Uden bekend schuldig te zijn aan Leonardus van Wijnaarden,
koopman te Uden de som van 350 gulden.
Waarborg: land te Uden in het Broek sectie K.1199
109
19-10-1877
Veghel
testament
Helena Barbara Arts echtgenote van Hendricus Bernardus van de Laar, herbergier te Veghel maakt
haar man tot enige erfgenaam.
Bijgevoegd een los briefje waarop staat dat ze een dochter is van Antonius Fransziskus Arts en
Cornelia Jordens, beiden te Reek overleden.
111
19-10-1877
Veghel
schuldbekentenis
Franciscus van Boven te Veghel bekend schuldig te zijn aan Hendricus van Hoof de som van 700
gulden.
Waarborg: een huis etc. te Veghel in het Beukelaarsbroek sectie C.381, 892 en 893
112
24-10-1877
Veghel
verkoop
Johannes van Zutphen, kleermaker te Veghel heeft verkocht aan Antonius van Esch, schoenmaker te
Veghel, een huis en erf te Veghel in de straat sectie G.554
114/119
30-10/13-11-1877
Veghel
verkoop
1. Theodorus van de Krommert. Hendricus Dange en zijn echtgenote Lamberdina Verbruggen, eerder
weduwe van Adrianus van de Donk tevens moeder over Ardina, Maria, Lambertus, Theodorus en
Hendrica van de Donk en waarvan haar tegenwoordige man de voogd is.
2. Johannes van de Donk Hendricuszoon en landbouwer te Veghel.
3. Arnoldus van Asseldonk, landbouwer te Veghel, Petrus van Heeswijk weduwnaar van Wilhelmina
van Asseldonk, en zijn kinderen Petrus Adrianus, Johannes en Martinus van Heeswijk. Antonij van
Asseldonk, landbouwer te Uden, toeziend voogd over bovengenoemde minderjarige kinderen.
4. Pieter Franciscus van den Brand, spoorwegman wonende te Schijndel.
Ze bieden openbaar te koop land te Veghel. Eerst genoemden personen een perceel in het
Beukelaarsbroek sectie C.866. De tweede ook een perceel aldaar C.980, 981, in de Hamsche
beemden D.809. Onder drie genoemde bied te koop land in het Huigenbosch sectie B.1713 en onder
4 genoemd persoon uit Schijndel een perceel heide onder Sint-Oedenrode D.1212.
115
06-11-1877
Uden
schuldbekentenis
Johannes van Dijk, herbergier te Uden op Volkel, bekend schuldig te zijn aan hervormde gemeente te
Veghel de som van 500 gulden.
Waarborg: een huis etc. te Volkel sectie F.598, 1830 en 1837.
116
08-11-1877
Uden
schuldbekentenis
Christianus van den Elzen te Uden bekend schuldig te zijn aan Martinus van de Donk, Willemszoon,
landbouwer te Veghel de som van 650 gulden.
Waarborg: Huis en land te Uden sectie C. 491 497 498 502 666 673 779 784 1882 2232 2236 2238
2240 2241 2244 en 2247.
117
09-11-1877
Veghel
verkoop
Hendricus van Hoof, koopman te Veghel heeft verkocht aan Jan Vogels, Johanneszoon, een perceel
land genaamd Keselaar sectie E. 394.
120
14-11-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan van de Wijdeven op het Middegaal.
122
21/22-11-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Salomon Monnickendam, koopman te Veghel.
123/125
22-11-1877
Zijtaart
verkoop
Martinus van Deurzen, Hendricus Lievers, koopman te Gemert en gehuwd met Wilhelmina van
Deurzen. Ze hebben in de herberg van Johannes van Lith aan de Zondveldsche dijk openbaar te koop
aan geboden.
Een huis, erf tuin etc. genaamd de Heihoef sectie E.2197, 2198 en 2199. Verder E.1503, 1792, 1795,
1790, de achterste wei E.1789, heide in het Leinsven E.1508.
Verkopers hebben dit verkregen van hun ouders Antonie van Deurzen en Cornelia de Vries beiden te
Veghel overleden.
124
26-11-1877
Veghel
verkoop
Johannes Matheus van den Tillaart heeft verkocht aan het armbestuur van Veghel percelen land op
de Nederboekt, onder sectie D.134, in het Rijt C.688 en 689, in de Aabroeken A.750, in het
Beukelaarsbroek C. 803 en 861.
125
03-12-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gerardus van Weert.
127
04-12-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Frans Manders, koopman te Veghel.
128
05-12-1877
Veghel
verkoop
Jacob van Santvoort ter ene zijde en de weleerwaarde heer Ferdinandus Adrianus Clerx priester en
deken te Veghel, Johannes Smits, bierbrouwer, Jan Scheij, koopman, Theodorus van den Heuvel,
Willem van der Steen, Johannes van Zutphen en de heer Bernardus Anton Volker, samen het
kerkbestuur van Veghel ter andere zijde.
De eerstgenoemde verklaard aan het kerkbestuur in volle vrijheid af te staan land gelegen in de
Molenbeemden sectie A. 629 en een perceel in de Brugge D.419.
129/131
06/13-12-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop op verzoek van Mozes Oppenheimer, eerst weduwnaar van Francisca
Broekhuijzen en later van Betje van Meer, mede vader over zijn minderjarig zoon uit laatst gemeld
huwelijk, Joseph Oppenheimer en in tegenwoordigheid van Jacob de Winter, koopman te Dinther als
gevolmachtigde voor Jacob van Meer, koopman te Lith als toeziend voogd over genoemde
minderjarige.
Te koop een huis, achterhuis etc. staande te Veghel aan het Hoogeinde sectie A.2313 en 2315.
130
11-12-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes en Hendrina van Zutphen.
132
13-12-1877
Veghel
verkoop
Johannes Smits, lid van de provinciale staten van Noord Brabant en bierbrouwer te Veghel als
gemachtigde van Geert Johannes van Doorn. Deze laatste heeft nog een schuld van 100 gulden aan
Johannes Smits. Omdat hij in gebreke is gebleven deze af te lossen wordt zijn eigendom verkocht
zijnde een huis en erf gelegen aan het Hoogeinde sectie A.2425, vroeger bekend onder het nummer
2164 (bijgevoegd een notarisakte van 7 augustus 1871 minuutakte 130)
133
14-12-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Antonie van den Tillaar.
134
15-12-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan van den Heuvel.
135
18-12-1877
Veghel
verkoop
Franciscus van Eert, Johanna Maria van Eert, de eerwaarde heer Johannes Arnoldus van Eert,
kapelaan te Boekel. Hebben verkocht aan de parochie van Veghel een perceel gelegen in de
Molenbeemden A.2359. Hebben dit eerder verkregen van hun ouders Hendricus van Eert en
Catharina van de Ven.
136
18-12-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Dirk, Jan en Maria van Asseldonk.
137
19-12-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Lambertus van den Brand.
138/141
20/27-12-1877
Veghel
verkoop
Jacques Louis Werner als gevolmachtigde voor Hendrik Carel Lazonder, hoofdonderwijzer te
Denenkamp en gehuwd met Maria Theodora Gerbrandts, Gerrit Willem Cramer, papierfabrikant te
Oostmarsum en gehuwd met Jacomina Lazonder.
Een openbare verkoop van hun bezittingen als land te Veghel op de Hoogeboekt genaamd
Donkerstraat sectie D. 113, land op de Watersteeg in het Geerbosch A.478 en 479, land aan de
Doornhoek genaamd Keselaar E.339, in de Lijnschedel E.627
139
21-12-1877
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Martinus van Eindhoven
142
28-12-1877
Veghel
testament
Ariana van Stiphout maakt tot enige erfgenamen haar broeders Hubertus en Gerardus van Stiphout.
143
31-12-1877
Veghel
testament
Gerardina van Kessel, gehuwd met Johannes van Zutphen maakt haar man tot universeel erfgenaam.
144
31-12-1877
Veghel
schuldbekentenis
Peter van den Hurk, landbouwer te Veghel bekend schuldig te zijn aan de eerwaarde heer Johannes
Arnoldus van Eert, kapelaan te Boekel, Johanna Maria van Eert, de eerwaarde heer Johannes van
Eert kapelaan te Dussen, Lambertus van Santvoort en Jan van Santvoort de som van 900 gulden.
Waarborg: land te Veghel aan het Beukelaar sectie B. 1272 en 1273, ter plaatse de Hemel B. 1069 en
land gelegen aan het Heiboschsteeg B. 1933, 1934 en 1937.
Download