Krijg de toekomst van de tandheelkunde in handen

advertisement
Krijg de toekomst van
de tandheelkunde in
handen
Verandert alles wat u weet
over traditionele composieten,
glasionomeren en RMGI’s
PULPDENT ®
BioACTIVE Producten voor ProACTIEVE Tandheelkunde
Innovatie in tandheelkundige materialen maakt een pro-actieve benadering in patiëntbehandeling en mondzorg
mogelijk. Bioactieve materialen die zich gunstig gedragen in een vochtige omgeving als de mond, de veroorzakers van
dentale cariës neutraliseren, bijdragen aan preventie, en de potentie voor remineralisatie maximaliseren, zullen in de
mondzorg uiteindelijk de norm worden.
Bootst natuurlijke eigenschappen na
ACTIVA BioACTIVE-producten zijn
de eerste dentale kunstharsen
die de fysieke en chemische
eigenschappen van natuurlijke
tanden nabootsen. Ze bevatten drie
cruciale componenten:
• Bioactieve geladen
kunstharsmatrix
• Schokabsorberende met rubber
verrijkte kunstharscomponent
• Reactief
glasionomeer-vulmateriaal
• Esthetisch
• Chemische binding
• Sealt elementen tegen bacteriële
lekkage2,3
• Zorgt voor afgifte en heropname
van calcium, fosfaat en fluoride
• Zorgt voor
langetermijnvoordelen bij de patiënt
Duurzaam
ACTIVA bevat water, maar het
materiaal heeft een extreem lage
oplosbaarheid.8,20 De geladen
kunstharsmatrix faciliteert de
diffusie van calcium, fosfaten en
fluoride-ionen, met behoud van de
uitstekende fysieke eigenschappen
behorend bij kunsthars en
composieten.
Sterk, fractuurbestendig
ACTIVE BioACTIVE-producten zijn
sterker en fractuurbestendiger dan
composieten.
Deze bioactieve producten
nemen actief deel in de cycli van
ionuitwisseling die de natuurlijke
chemie van tanden en speeksel
reguleren. Ook dragen zij bij
aan de instandhouding van de
structuur van de tanden en de
mondgezondheid.
Sterk, Esthetisch, Bioactief
ACTIVA heeft de sterkte, esthetiek en
fysieke eigenschappen van composiet
en kent een hogere fluorideafgifte dan
glasionomeren.1 Zo worden de beste
eigenschappen van beide materialen
gecombineerd.
2
De sterkte, gemeten als buigkracht
tot breken, is het vermogen van een
sterk, hard materiaal om krachten op
te vangen zonder te breken.
De buigkracht van ACTIVA is 2-3
keer groter dan van composieten
en 5-10 keer groter dan van
glasionomeren en remineralisatieglasionomeren (RMGI’s).4,5,17
Dynamisch ‘slim’ materiaal
In tegenstelling tot traditionele,
hydrofobe materialen die
waterafstotend zijn en ontworpen
zijn voor passief gedrag, is ACTIVA
hydrofiel en speelt het een
dynamische rol in de mond.
Alleen hydrofiele materialen die deels
op waterbasis zijn of waterbevattende
fasen of gebieden kennen, kunnen
reageren op veranderingen in de
omgevingscondities en zijn in staat tot
dergelijk dynamisch gedrag.6
ACTIVA reageert op de
voortdurende veranderingen
in pH-waarden in de mond, om
het versterken en herstellen van
de ionische eigenschappen van
speeksel, de tanden en het materiaal
zelf te bevorderen.1,7,9 Om deze
reden wordt ACTIVA beschouwd als
een ‘slim’ materiaal.
Geen Bisfenol A
• ACTIVA BioACTIVE-producten
bevatten geen bisfenol A of
afgeleiden van bisfenol A en geen
bis-glycidylmethacrylaat (GMA).
• Two-paste automixsystemen
• Drie uithardingsmechanismen:
light cure, self-cure resin chemistry
en self-cure glass ionomer reaction
Bio-actieve Materialen
Bioactieve dentale materialen die sterk, esthetisch en duurzaam zijn, bieden een alternatief voor traditionele
composieten, die sterk en esthetisch maar passief zijn en geen bioactief potentieel hebben, en voor glasionomeren, die bioactief zijn maar gepaard gaan met een matige esthetiek en onwenselijke fysieke
eigenschappen.
De ontwikkeling van bioactieve
materialen is geïnspireerd door de
natuur, waar water de bron van alle
leven is. In de mondholte is speeksel
de levensbron: speeksel is rijk aan
water, proteïnen en ionen.
Het orale milieu wordt blootgesteld
aan een eindeloze cyclus van
pH-wisselingen, waardoor speeksel
en tanden voortdurend mineralen
uitwisselen. Wanneer de pH-waarde
laag is, laat het demineralisatieproces calcium en fosfaationen vrijkomen van het tandoppervlak. Als de
pH-waarde toeneemt, komen deze
ionen beschikbaar om in te werken
op fluoride-ionen in ons speeksel.
de mineralen vast die ervoor
zorgen dat het glazuuroppervlak
ongeschonden blijft. Het helpt de
gezondheid van de harde en zachte
weefsels in stand te houden, verwijdert afval en is de eerste verdedigingslinie tegen microbiële aanvallen.
Bioactieve materialen imiteren de
natuur en nemen deel aan deze
dynamische uitwisseling van ionen. Ze
zijn op water gebaseerd of bevatten
zones of fases met water; daarnaast
wisselen zij voortdurend ionen uit.6
Ze reageren op de veranderingen in
het orale milieu om gunstige veranderingen in de eigenschappen van het
speeksel, de tanden en de materialen
zelf te bereiken. Dit wordt ‘slim’ gedrag
genoemd.6
Bioactieve dentale materialen
helpen de chemie van tanden en
speeksel te reguleren en dragen bij
aan een goede mondgezondheid.
Speeksel is een natuurlijke
beschermer tegen cariës en houdt
Geladen kunsthars
ACTIVA BioACTIVE producten zijn geformuleerd met gepatenteerde, geladen kunsthars (Embrace-kunsthars) die
een kleine hoeveelheid water bevat. Ze zijn bio-actief, bootsen de natuurlijke eigenschappen van tanden na en
reageren op veranderingen in het orale milieu
De geladen kunsthars is hydrofiel,
hetgeen een vereiste is voor bioactieve materialen. Water mengt met
de hars.
ACTIVA’s geladen kunsthars bevat
fosfaatzuurgroepen met antimicrobiële eigenschappen12,13 die de
interactie tussen de kunsthars en de
reactieve glasionomeer-vulmateriaal
verbetert. Ook wordt de interactie
met de tandstructuur versterkt.
Door een ionisatieproces dat
afhankelijk is van water, maken
waterstofionen zich los van de
fosfaatgroepen en worden zij
vervangen door calcium in de
tandstructuur. Deze ionreactie bindt
de kunsthars aan de mineralen
in het element, zodat een sterke
kunsthars-hydroxyapatietbinding
en een positieve verzegeling tegen
microlekkage ontstaat.2,3,14,15,16,19
ACTIVA neemt deel aan een dynamisch
systeem van ionuitwisseling met speeksel en tandstructuren, waarbij calcium,
fosfaten en fluoride-ionen voortdurend
vrijkomen en zich herstellen in reactie
op veranderingen in pH-waarde in de
mond.1,7,9,11
Eigenschappen van de kunsthars:
- Afgifte en heropbouw van fluoride en fosfaat1,7,11
- Hechting aan de
tandstructuur2,3,10
- Goede marginale integriteit10,15,16
- Geen bacteriële lekkage2,3
- Antimicrobiële
eigenschappen12,13
3
PRODUCT REVIEW
ACTIVA™ BioACTIVE-BASE/LINER™
ACTIVA™ BioACTIVE-RESTORATIVE™
Drie hoofdcomponenten:
De Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit (FDA) heeft de claim goedgekeurd dat
ACTIVA BioACTIVE-producten een bioactieve kunsthars en bioactief vulmateriaal bevatten en daarmee een nieuwe categorie van bioactieve tandheelkundige materialen
introduceren.
ACTIVA combineert alle voordelen van composieten en glasionomeren zonder de
nadelen die aan deze materialen kleven. ACTIVA BioACTIVE-BASE/LINER heeft een
hogere fluorideafgifte en meer bioactieve eigenschappen dan een glasionomeer in
een sterke, veerkrachtige kunstharsmatrix die niet afsplintert of afbrokkelt. Het middel
hecht aan dentine en heeft geen ets- of bindingsmateriaal nodig. ACTIVA BioACTIVERESTORATIVE combineert de esthetiek, sterkte en veerkracht van composiet met bioactieve eigenschappen en fluorideafgifte, superieur aan glasionomeren.1,2,3,4,5,17
ACTIVA-producten zijn de eerste bioactieve tandheelkundige materialen met een
geladen kunstharsmatrix, een schokabsorberende kunstharscomponent en bioactief
vulmateriaal, die de fysieke en chemische eigenschappen van natuurlijke tanden
nabootsen. Ze zijn duurzaam, slijtage- en breukbestendig, gaan een chemische binding
aan met de tand, verzegelen tegen bacteriële microlekkage en geven meer calcium,
fosfaat en fluoride-ionen af dan glasionomeren.1,7,11 Daarmee verzekeren ze voordelen
op de lange termijn en betere mondzorg voor uw patiënten.
ACTIVA bevat geen bisfenol A (of afgeleiden) en geen bis-glycidylmethacrylaat (GMA).
Een ongeëvenaarde combinatie van
fysieke en chemische eigenschappen
levert bioactiviteit, hardheid, veerkracht,
duurzaamheid en marginale integriteit.
1. Gepatenteerde bioactieve kunsthars
2. Gepatenteerde met rubber verrijkte
kunsthars
3. Bioactief glasionomeer
Belangrijkste eigenschappen:
-Natuurlijke esthetiek – goed polijstbaar
-Stevig, veerkrachtig – schokabsorberend
-Bestand tegen breuken, afbrokkelen,
afsplinteren en slijtage
-Afgifte en heropname van calcium,
fosfaat en fluoride
-Chemische binding – verzegeling tegen
bacteriële microlekkage
Speciale Eigenschappen
-Automix-spuit met unieke mengspuittips
voor precisieplaatsing
-O2-laag integreert met restauratieve
composieten
-Nagenoeg geen hechtmiddel nodig
-Ideaal voor bulkvullingen
-Licht- en zelfuithardend
-Diepte van lichtuitharding: 4mm
Afgebeeld: grote klasse II caviteit, gerestaureerd ACTIVA™ BioACTIVE-BASE/LINER™ en ACTIVA™ BioACTIVE-RESTORATIVE™
1 Het geprepareerde element
Photos courtesy of Dr. Robert Lowe
2 ACTIVA™ BioACTIVE-BASE/LINER™ na
lichtuitharding
3 Het element wordt 5 seconden geëtst
met Etch-Rite fosforzuurgel
4 De restauratie wordt afgemaakt met
ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE
(afbeelding) of composiet
Afgebeeld: twee casussen, gerestaureerd met ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE. ACTIVA is esthetisch, duurzaam en staat
garant voor continue, langdurige bioactiviteit en voordelen voor de patiënt.
A1 Conservatieve preparatie van een
caviteit in de eerste molaar
4
Photos courtesy of Dr. Leon Katz
A2Molaar gerestaureerd met ACTIVA™
BioACTIVE-RESTORATIVE
™
B1 Preparatie van een klasse II caviteit
Photos courtesy of John Comisi, DDS
B2Element gerestaureerd met ACTIVA™
BioACTIVE-RESTORATIVE™
Fysieke eigenschappen
Sterkte
De druksterkte en diametrale treksterkte
van ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE is
vergelijkbaar met composieten en veel
beter dan glasionomeren en RMGI’s.
300
250
200
150
100
50
40
30
20
50
10
0
0
Filtek = Composite; ACTIVA = Bioactive Composite; Ketac Nano = RMGI; Fuji IX = Glass Ionomer
Source: University testing17 (see back page for trademark information)
Druksterkte en buigsterkte van ACTIVA
BioACTIVE-BASE/LINER is veel groter dan
op kunsthars gebaseerde base/liners en
RMGI’s.
ACTIVA = Bioactive Base/Liner; Fuji Lining = RMGI; Vitrebond = RMGI; TheraCal = Resin-Modified Calcium Silicate
Source: Pulpdent testing18 (see back page for trademark information)
Taaiheid, vermoeiingsgrens,
maximale buiging
ACTIVA’s met rubber verrijkte
kunstharscomponent zorgt voor
ongeëvenaarde sterkte en veerkracht.
Taaiheid, gemeten als de maximale
buiging tot breken in een driepuntbuigingstest, is de mate waarin een hard
materiaal in staat is om druk te absorberen,
kracht te verdelen en breken te
voorkomen. Vermoeiing is een fenomeen
waarbij materiaal bezwijkt onder een
wisselende, zeer lang aanhoudende
belasting. De vermoeiingsgrens is
gedefinieerd als de toenemende belasting
die een vast aantal cycli moet worden
geleverd op het materiaal voordat het
breekt.
ACTIVA-testmonsters presteerden vele
malen beter in de taaiheidtesten dan alle
toonaangevende restauratieve materialen.
De maximale buiging van ACTIVA is 2-3
maal groter dan die van composieten en
5-10 maal hoger dan glasionomeren en
RMGI’s
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Fig 1: Illustratie toont de driepunt-buigingstest
Fig 2: Filtek = Composite; ACTIVA = BioACTIVE Composite; Ketac Nano = RMGI; Fuji IX = GI
Source: University testing5,17 (see back page for trademark information)
5
Fysieke eigenschappen
Absorptie van water
Een gecontroleerde en relatief geringe
absorptie van water is voordelig voor
bioactieve materialen, die water nodig
hebben om hun bioactieve eigenschappen
en functie als ionenwisselaar te activeren.
Een overmatige wateropname kan echter
op termijn de restauratie instabiel maken.
ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE
neemt significant minder water op dan
glasionomeren en RMGI’s, maar is wel
ontworpen om meer water te absorberen
dan composieten, die hydrofoob zijn en
geen bioactieve eigenschappen hebben.
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
ACTIVA = BioACTIVE Composite; Filtek Supreme Ultra = Composite; Ketac Nano = RMGI, Fuji IX = GI; Fuji II LC = RMGI
ACTIVA = BioACTIVE Base/Liner; Fuji Lining & Vitrebond = RMGI; TheraCal = Resin-Modified Calcium Silicate
Source: Pulpdent testing8,20 (see back page for trademark information)
ACTIVA BioACTIVE-BASE/LINER absorbeert
veel minder water dan RMGI’s. TheraCal
absorbeert zevenmaal meer water dan
ACTIVA.
Oplosbaarheid in water
Lage oplosbaarheid is belangrijk voor de
duurzaamheid en levensduur van een
materiaal. Het gepantenteerde kunsthars
en reactieve glassionomeren in ACTIVA
zijn gebalanceerd om zowel bio-actief te
zijn, als duurzaam. Deze unieke combinatie
maakt ACTIVA uniek.
ACTIVA heeft een opmerkelijk geringe
oplosbaarheid in water, vergelijkbaar met
toonaangevende composieten en vele
malen lager dan glasionomeren en RMGI’s.
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
Source: Pulpdent testing20 (see back page for trademark information)
Radiopaciteit
De afgebeelde röntgenopname vergelijkt
de radiopaciteit van een ronde schijf
ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE van 1mm
dikte met een aluminiumstandaard voor
het meten van de opaciteit. De standaard
wordt stapsgewijs 0,5mm dikker; de
inkepingen geven 1mm en 2mm dikte
aan.
De radiopaciteit van ACTIVA BioACTIVERESTORATIVE is equivalent aan 1,5mm dik
aluminium.
6
2mm Al
1mm Al
Bioactieve eigenschappen
Fluoride afgifte en opname
1200
ACTIVA geeft fluoride-ionen af en vult
deze tevens weer aan, hetgeen de patiënt
langetermijnvoordelen verschaft door een
verbeterde mondgezondheid.
In een wetenschappelijk onderzoek met
behulp van de fluoride-ion concentratiegradient-diffusiemethode is het patroon
van fluorideafgifte en -heropbouw van
ACTIVA, Ketac Naono en Triage inzichtelijk
gemaakt. Uit de test blijkt dat “op de zeven
geteste tijdspunten, het nieuwe bioactieve
materiaal [ACTIVA] statistisch gezien voor
een grotere fluorideafgifte zorgt na heropname dan de andere geteste materialen.”
1000
800
600
400
200
0
1h
2h
24h
72h
Time
1wk
2wk
3wk
Source: University testing1 (see back page for trademark information)
Fosfaatafgifte
400
ACTIVA is een ‘slim’ materiaal dat reageert
op pH-cycli in de mond. Tijdens demineralisatiefasen, waarbij de pH laag is, geeft
het materiaal meer fosfaat af. De fosfaationen blijven aanwezig in de biofilm of
het speeksel, waar ze interacteren met
calcium- en fluoride-ionen tijdens de fasen
met een hogere pH.
300
350
250
200
150
100
50
0
Source: Pulpdent testing9
Microlekkage
ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE, toegepast
zonder hechtmiddel, beschermt in vitro
net zo goed tegen microlekkage als toonaangevende composieten die wél worden
gecombineerd met een hechtmiddel
(Scotchbond Universal Adhesive, 3M ESPE).
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Source: University testing16 (see back page for trademark information)
Bacteriële microlekkage
ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE verslaat
een toonaangevend RMGI in in vitro testen
voor bacteriële microlekkage na 2000
thermocycli.
ACTIVA BioACTIVE-BASE/LINER presteert
net zo goed als een toonaangevend
glasionomeer op kunstharsbasis in de in
vitro testen voor bacteriële microlekkage
na 2000 thermocycli.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Source: Zmener O, Pameijer CH, et al.3,2 (see back page for trademark information)
7
Referenties
1.Fluoride ion release and recharge over time in three restoratives. Slowikowski L,
et al. J Dent Res 93 (Spec Iss A): 268, 2014 (www.iadr.org).
2.Zmener O, Pameijer CH, Hernandez S. Resistance against bacterial leakage of
four luting agents used for cementation of complete cast crowns. Am J Dent
2014;27(1):51-55..
3.Zmener O, Pameijer CHH, et al. Marginal bacterial leakage in class I cavities filled
with a new resin-modified glass ionomer restorative material. 2013.
4.Flexural strength and fatigue of new Activa RMGIs. Garcia-Godoy F, et al. J Dent Res
93 (Spec Iss A): 254, 2014 (www.iadr.org).
5. Deflection at break of restorative materials. Unpublished university testing.
6. McCabe JF, et al. Smart Materials in Dentistry. Aust Dent J 201156 Suppl 1:3-10.
7.Cannon M, et al. Pilot study to measure fluoride ion penetration of hydrophilic
sealant. AADR Annual Meeting 2010.
8.Water absorption properties of four resin-modified glass ionomer base/liner
materials. (Pulpdent)
9.pH dependence on the phosphate release of Activa ionic materials. (Pulpdent)
10.Kane B, et al. Sealant adaptation and penetration into occlusal fissures. Am J Dent
2009;22(2):89-91.
11.Rusin RP, et al. Ion release from a new protective coating. AADR Annual Meeting
2011.
12.Sharma S, Kugel G, et al. Comparison of antimicrobial properties of sealants and
amalgam. IADR Annual Meeting 2008.
13.Naorungroj S, et al.Antibacterial surface properties of fluoride-containing resinbased sealants J Dent 2010.
14.Prabhakar AR, et al. Comparative evaluation of the length of resin tags, viscosity
and microleakage of pit and fissure sealants – an in vitro scanning electron microscope study. Contemp Clin Dent 2011;2(4):324-30.
15.Pameijer CH. Microleakage of four experimental resin modified glass ionomer
restorative materials. April 2011.
16.Microleakage of dental bulk fill, conventional and self-adhesive composites.
Cannavo M, et al. J Dent Res 93 (Spec Iss A): 847, 2014 (www.iadr.org).
17.Comparison of Mechanical Properties of Dental Restorative Material. Girn V, et al.
J Dent Res 93 (Spec Iss A): 1163, 2014 (www.iadr.org).
18.Mechanical properties of four photo-polymerizable resin-modified base/liner
materials. (Pulpdent)
19.Singla R, et al. Comparative evaluation of traditional and self-priming hydrophilic
resin. J Conserv Dent 2012;15(3):233-6.
20. Water absorption and solubility of restorative materials. (Pulpdent)
Related Literature
•Armstrong SR, et al. Resin-dentin interfacial ultrastructure and microtensile dentin
bond strength after five-year water storage. Oper Dent 2004;29(6):705-12.
•Bertassoni LE, et al. Functional remineralization of dentin: induced mineral re-growth
for biomechanical recovery. AADR 2009.
•Cannon ML, Comisi JC. Bioactive and therapeutic preventive approach to dental pit
and fissure sealants. Compendium 2013;34(8):642-645.
•Comisi CC. Bioactive materials support proactive dental care.Cosmetic Dent
2012;1:7-13
•Delaviz Y, Finer Y, Santerre JP. Biodegradation of resin composites and adhesives by
oral bacteria and saliva: a rationale for new material deigns that consider the clinical
environment and treatment challenges. Dent Mat 2014;30(1):16-32.
•DeRouen TA, et al. Neurobehavioral effects of dental amalgam in children: a randomized clinical trial. JAMA 2006;295(15):1784-1792.
•Flaim GM, et al. Remineralization of dentin lesions from a whisker-reinforced, resinbased composite. AARD 2009.
•Giorgievska E, et al. Marginal adaptation and performance of bioactive dental
restorative materials in deciduous and young permanent teeth. J Appl Oral Sci
2008;16(1):1-6.
•Goldstep F. Proactive intervention dentistry: a model for oral care through life.
Compend Contin Educ Dent 2012;33(6):398-402.
•Khoroushi M, Keshani F. A review of glass ionomers: from conventional glass-ionomer to bioactive glass-ionomer. Dent Res J 2013;10(4):411-420.
•Murray PE,et al. Analysis of pulpal reactions to restorative procedures, materials, pulp
capping, and future therapies. Crit Rev Oral Biol Med 2002;13:509.
•Niu L, Pashley DH, Tay FR, et al. Biomimetic remineralization of dentin. Dent Mat
2014;30(1):77-96.
•Nordbo H, et al. Saucer-shaped cavity preparations for posterior approximal
resin composite restorations: observations up to 10 years. Quintessence Int
1998;29(1):5-11.
•Pameijer CH, Zmerner O, Kokubu G, Grana D. Biocompatibility of four experimental
formulations in subcutaneous connective tissue of rats. 2011.
• Pameijer CH, Zmener O. Histopathological Evaluation of an RMGI ionic-cement
[Pulpdent Activa], auto and light cured – A subhuman primate study. March 2011.
•Pameijer CH. Report on the retention of Embrace WetBond cement and a RMGI
cement (Pulpdent). August 2012.
•Pashley DH, et al. State of the art etch-and-rinse adhesives. Dent Mater
2011;27(1):10.
•Peumans M, et al. Clinical effectiveness of contemporary adhesives: a systematic
review of current clinical trials. Dent Mat 2005;21:864-881.
•Skartveit L, et al. In vivo fluoride uptake in enamel and dentin from fluoride-containing materials. J Dent Child 1990; 57(2):97-100.
•Spencer P, et al. Adhesive/dentin interface: the weak link in the composite restoration. Am Biomed Eng 2010;38(6):1989-2003.
•Spenser P, et al. Interfacial chemistry of moisture-aged class ll composite restorations. J Biomed Mater Res 2006;77(2):234-240.
•Wang Z. Dentin remineralization induced by innovative calcium phosphate/silicate
materials. AADR 2013.
•Watson TF, et al. Present and future glass ionomers and calcium-silicate cements as
bioactive materials in dentistry; biophotonics-based interfacial analyses in health
and disease. Dent Mat 2014;30(1):50-61.
• www.nidrc.nih.gov
•Yang B, et al. Remineralization of natural dentin caries with one experimental
composite resin. AADR 2009.
Trademark Information
Filtek, Ketac and Vitrebond are trademarks of 3M ESPE; Fuji IX, Fuji II LC, Fuji Lining,
FujiCEM and Triage are trademarks of GC; Tetric EvoCeram, SonicFill and TheraCal are
trademarks of Ivoclar Vivadent, Kerr and Bisco respectively.
© 2014 PULPDENT Corporation. All rights reserved
XF-VWP
REV: 05/2014
PULPDENT ®
PULPDENT®Corporation • 80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • USA
T (800) 343-4342 • T (617) 926-6666 • F (617) 926-6262 • [email protected] • www.pulpdent.com • www.activabioactive.com
Download