Martine Delfos over Intimiteit, relaties en seksualiteit

advertisement
PERSBERICHT
Woerden, 2 november 2015
Martine Delfos over Intimiteit, relaties en seksualiteit
Thema-avond AIC Woerden op donderdag 12 november 2015
Autoriteit op het gebied van autisme Martine Delfos komt voor de derde keer naar AIC Woerden. Op 12 november
gaat zij in op het thema: autisme en relaties, intimiteit en seksualiteit.
Voor de mens zijn de onderwerpen relaties, intimiteit en seksualiteit van groot belang. Ze hangen met elkaar samen
en vormen samen de bodem waar een mens op kan staan. “Een fantastische bodem,” zo zegt Delfos. “Maar die
bodem is niet zo gemakkelijk te maken vraagt voortdurend onderhoud. Mensen begrijpen zichzelf niet zo goed en
elkaar nog minder.” Wanneer er autisme speelt, wordt het vaak nog onbegrijpelijker. Martine Delfos zal ingaan op
de vragen hoe hierin op te voeden, hoe te bouwen en hoe elkaar vast te houden.
Over Martine Delfos
Martine Delfos is internationaal onderzoekster, schrijfster, docente en therapeute. Ze hield zich de laatste jaren
onder andere bezig met het opzetten van Universities Autism Expertise Groups in verschillende landen, en met de
virtuele ontwikkeling van jongeren en de rol van de opvoeders hierin. Bekend zijn haar boeken Een vreemde wereld,
over Autismespectrumstoornissen en Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief. Daarnaast schreef ze veel
boeken over seksuele voorlichting.
Info, kosten en aanmelden
De avond vindt plaats bij Welzijn Woerden aan de Rembrandtlaan 2 in Woerden. De inloop is vanaf 19.00 uur met
koffie en thee. Het programma duurt van 19.30 – 21.30 uur met tot 22.00 uur de gelegenheid om boeken in te zien,
ervaringen uit te wisselen. Aanmelden kan via de kalender van de website http://autismewoerden.nl . De toegang is
gratis voor NVA-leden. Zij dienen bij het veld ‘opmerkingen’ het lidnummer in te vullen (gelijk aan het
debiteurennummer: te vinden op de lidmaatschapsfactuur van NVA). Niet-leden betalen € 5,-, hulpverleners en
professionals €10,00 per persoon inclusief koffie of thee. Betalingen te voldoen bij binnenkomst.
Achtergrondinformatie AIC
AIC Woerden spreekuur op verzoek. Aanvragen kunnen via [email protected]. De medewerkers van het Autisme Info Centrum (AIC)
helpen dan graag bij het vinden van informatie, geven advies en bieden een luisterend oor vanuit eigen ervaringsdeskundigheid. Zij zijn ouders
van jonge, puber of volwassen kind(eren) met autisme, een verstandelijke beperking en/of partner van een persoon met autisme. AIC is een
project van de Nederlandse Verenigingen voor Autisme, NVA.
_____
Noot voor de redactie: nadere informatie is te verkrijgen bij
Winny van Rij op telefoonnummer 0348 499422 of 06 52 696029, [email protected]
Het Autisme Info Centrum (AIC) Woerden organiseert
op donderdag 12 november 2015 een thema-avond met:
Martine Delfos over ‘Relaties, intimiteit en seksualiteit’
Op donderdag 12 november komt Martine Delfos voor de derde keer naar ons AIC in Woerden.
Deze keer gaat ze het hebben over het thema ‘relaties, intimiteit en seksualiteit’.
Voor de mens zijn de onderwerpen relaties, intimiteit en seksualiteit van groot belang. Ze hangen
met elkaar samen en vormen samen de bodem waar een mens op kan staan. “Een fantastische
bodem,” zo zegt Delfos. “Maar die bodem is niet zo gemakkelijk te maken vraagt voortdurend
onderhoud. Mensen begrijpen zichzelf niet zo goed en elkaar nog minder.” Wanneer er autisme
speelt, wordt het vaak nog onbegrijpelijker. Martine Delfos zal ingaan op de vragen hoe hierin op te
voeden, hoe te bouwen en hoe elkaar vast te houden.
Over Martine Delfos
Martine Delfos is internationaal onderzoekster, schrijfster, docente en therapeute. Ze hield zich de
laatste jaren onder andere bezig met het opzetten van Universities Autism Expertise Groups in
verschillende landen, en met de virtuele ontwikkeling van jongeren en de rol van de opvoeders
hierin. Bekend zijn haar boeken Een vreemde wereld, over Autismespectrumstoornissen en Autisme
vanuit een ontwikkelingsperspectief. Daarnaast schreef ze veel boeken over seksuele voorlichting.
Martine Delfos verkoopt en signeert ook haar boeken tijdens deze avond.
Programma
Het programma is als volgt:
19.00 uur:
Inloop met koffie en thee
19.30 uur:
Lezing Martine Delfos
20.15 uur:
Pauze
20.45 uur:
Vervolg lezing Martine Delfos
21.30 uur:
Gelegenheid voor stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.
z.o.z.
Info, kosten en aanmelden
De avond vindt plaats bij Welzijn Woerden aan de Rembrandtlaan 2 in Woerden. De inloop is vanaf
19.00 uur met koffie en thee Het programma duurt van 19.30 – 21.30 uur met tot 22.00 uur de
gelegenheid om boeken in te zien, ervaringen uit te wisselen. Aanmelden kan via de kalender van de
website autismewoerden.nl. De toegang is gratis voor NVA-leden. Zij dienen bij het veld
‘opmerkingen’ het lidnummer in te vullen (gelijk aan het debiteurennummer: te vinden op de
lidmaatschapsfactuur van NVA). Niet-leden betalen € 5,-; hulpverleners en professionals €10,00 per
persoon inclusief koffie of thee. Betalingen te voldoen bij binnenkomst.
Download