Welzijn Woerden start project *Financiële

advertisement
Welzijn Woerden start project “Financiële zelfredzaamheid voor burgers door burgers”.
Ook in Woerden is sprake van een forse toename van het aantal mensen met betaalachterstanden,
schuldproblemen of mensen die hun huishoudfinanciën niet meer op orde hebben. Om die reden zet Welzijn
Woerden dit jaar aanzienlijk meer getrainde vrijwilligers in voor hulp bij het ordenen van de papierwinkel bij
mensen thuis en steun bij schuldhulpverleningstrajecten in de vorm van ‘schuldhulpmaatjes’. Ook worden
mensen geholpen met het invullen van formulieren voor allerlei regelingen waarvan men wellicht gebruik kan
maken om het netto inkomen te verhogen, zoals huur- en zorgtoeslag, heffingskortingen en minimaregelingen
van de gemeente.
Het doel is om de mensen effectief te ondersteunen waardoor de schuldhulpverlening snel en doeltreffend op
gang komt en uitval wordt beperkt. De vrijwilligers staan ‘naast’ de burger met problemen en kan meer tijd en
aandacht geven dan een professional ooit kan. Daardoor wordt men niet alleen praktisch geholpen maar ervaart
men ook morele ondersteuning van medeburgers. Dit Het project “Financiële Zelfredzaamheid” wordt
uitgevoerd in opdracht van de gemeente Woerden en er wordt nauw samengewerkt met de afdeling
schuldhulpverlening , het maatschappelijk werk , de sociaal raadslieden. de ANBO en de Raad van Diaconieën
in Woerden.
Het project “Financiële Zelfredzaamheid” wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Woerden en er wordt
nauw samengewerkt met de afdeling schuldhulpverlening , het maatschappelijk werk , de sociaal raadslieden.
de ANBO en de Raad van Diaconieën in Woerden.
Neem voor meer informatie contact op met Welzijn Woerden, Hannie van Baren of Saskia hijzelendoorn,
telefoon 0348 - 42 11 01
Download