Kom in beweging met de Woerdense aanpak

advertisement
Succesfactoren
Woerdense aanpak succesvol
Gestart als burgerinitiatief in 2005, is Woerden Actief! een
succesvol programma gebleken. Anno 2014 is Woerden Actief!
uitgegroeid tot een breed politiek en maatschappelijk gedragen
samenwerkingsverband dat door de hele samenleving heenloopt.
Van onderwijs, welzijn en zorg tot bedrijfsleven en sport.
Woerden Actief:
• maakt gebruik van een integrale methode;
• haakt zoveel mogelijk aan bij bestaand aanbod en versterkt dit;
• zet nieuw aanbod in naar bestaande goede voorbeelden uit het
land of ontwikkelt zelf;
• werkt samen met gemeente Woerden, Welzijn Woerden, GGD
Midden Nederland, Sportservice Midden Nederland, diverse lokale
organisaties, sportverenigingen, (koepels van) scholen,
bedrijfsleven (via verschillende ondernemerskringen en
-organisaties) en wijkplatforms;
• betrekt de regionale en lokale pers actief bij diverse acties;
• zet laagdrempelig aanbod in zoals fietsen en wandelen,
bijvoorbeeld het Woerdens Ommetjesplan;
• haakt zoveel mogelijk aan bij bestaande landelijke en lokale
initiatieven: Nationaal Schoolontbijt, Kraanwater.nl,
Koningsspelen, Nationale Sportweek, lokale Avondvierdaagse,
Schoolvoetbaltoernooi;
• is kosteneffectief: levert met relatief weinig geld veel rendement
op.
Bewustwording
•
De aanpak van Woerden Actief! werd al in ruim 25 gemeenten
overgenomen vanwege:bewezen kostenefficiency;
het bereik van juist moeilijk toegankelijke doelgroepen, waaronder
die een groot beslag leggen op de gezondheidszorg: mensen met
lage sociaal economische status (SES)..
Woerden Actief! heeft een groot regionaal en landelijk netwerk en
kan andere gemeenten ondersteunen bij het tot stand brengen van een vergelijkbare integrale aanpak. Woerden Actief! wil
andere organisaties graag helpen conform de Woerdense aanpak
bij het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen integrale aanpak
of delen hiervan.
Doelgroepbenadering
Woerden Actief! richt zich doelgroepgericht op alle Woerdense
inwoners: jong, oud, met of zonder beperking, en kwetsbare
lichamelijk inactieve mensen met een ongezonde leefstijl.
5 dagen van de week, jongeren tot 18 jaar zijn dagelijks 60 minuten matig intensief actief.
De voorbeelden in deze folder onderstrepen de lokaal succesvolle
aanpak van Woerden Actief!, die bovendien veel wederzijds respect
oplevert. Een mooi voorbeeld is het initiatief om scholen bij beweegactiviteiten te betrekken. Dat leidde tot meer bewustwording en
eigen verantwoordelijkheid van leerlingen.
•
Woerden Actief! geeft inzicht in de relatie tussen lichaamsbeweging,
gezonde voeding en gezond gewicht, en bevordert een gezonde
leefstijl bij de Woerdense bevolking. Woerden Actief! maakt de
bevolking bekend met de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
(NNGB) en de richtlijnen Gezonde Voeding. Het doel is de bevolking
hier zoveel mogelijk naar te laten leven.
NNGB: volwassenen zijn minimaal 30 minuten per dag matig intensief actief op tenminste
Ondersteuning bij uw aanpak
Kom in beweging met de
Woerdense aanpak
Woerden Actief! denkt ook van harte met u mee over het werven
van fondsen en andere financieringsmogelijkheden.
Succesvolle projecten
Jongeren: Beweegteam Woerden
Beweegteam Woerden (www.beweegteamwoerden.nl ) stimuleert
een gezonde leefstijl in het primair en voortgezet onderwijs. Ze werkt
actief samen met 35 partijen, waaronder sportverenigingen, scholen
in het primair en voortgezet onderwijs en kinderopvangorganisaties.
kijk op www.woerdenactief.nl
Ondersteunt bij een
actieve leefstijl
binnen uw gemeente!
Volwassen: Stapjefitter
Stapjefitter is voor reïntegratie cliënten ter bevordering van een
gezonde leefstijl en participatie in de samenleving. Het doel is
bevorderen van deelname aan vrijwilligerswerk en/of
lidmaatschap van een sportvereniging. Het 18-weken durende
programma blijkt succesvol. Tweederde ging van participatieladdertrede 1 naar 3 en doet weer mee in de samenleving.
Ouderen: Samen Fit & Vitaal
Samen Fit & Vitaal combineert Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)
met voedingsvoorlichting en voorlichting over valpreventie. Het is vooral
voor kwetsbare, eenzame ouderen en sluit aan bij belangrijke ouderenthema’s als overgewicht, valpreventie, eenzaamheid en depressie.
Mensen met een beperking of handicap: Meedoen
Woerden Actief! werkt waar mogelijk aan kansen voor mensen
met een handicap en/of beperking om mee te doen bij reguliere
sportverenigingen, of realiseert aangepast sport- en beweegaanbod samen met Sportservice Midden Nederland en Beweegteam
Woerden en de lokale sportverenigingen en -organisaties.
De door Woerden Actief! ontwikkelde integrale methode ter
bevordering van een gezonde leefstijl van de Woerdense bevolking
werd in 2009 door EuroHealthnet beschreven als succesvolle
Europese aanpak. In 2013 kregen zowel de aanpak Woerden
Actief! Als de interventie Stapjefitter reïntegratie internationale
erkenning als succesvolle interventies voor overgewicht bij
volwassenen: www.spotlightproject.eu.
Contact met Woerden Actief
Uitgebreide informatie vindt u op onze website
www.woerdenactief.nl.
Neemt u voor aanvullende vragen, een oriënterend gesprek of
een gerichte afspraak contact op met:
Maarten Stiggelbout
E: [email protected]
M: 06 34443230
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards