Vlaamse Regering vraagt aan PMV om oprichting

advertisement
PERSBERICHT
Annemie Turtelboom
Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom
Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie
Brussel, 23/04/2015
Vlaamse Regering vraagt aan PMV om oprichting
ESCO-fonds te onderzoeken
De Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) krijgt de opdracht van de
Vlaamse Regering om het oprichten van een ESCO-fonds te onderzoeken. Een
dergelijk fonds draagt de financieringskost van investeringen in energieefficiëntie in ondernemingen. Die investeringen worden terugbetaald door de
besparing op de energiefactuur.
Te weinig ondernemingen in Vlaanderen investeren vandaag in energie-efficiëntie.
Het verlagen van de energiefactuur door energiebesparende maatregelen biedt
nochtans extra ruimte voor andere investeringen en maakt een onderneming ook
competitiever. Een gebrek aan kennis en affiniteit met complexe energiesituaties
weerhoudt ondernemers echter vaak om hierop in te zetten. Daarnaast zijn er vaak te
weinig financiële middelen voorhanden om de investering te doen. Willen ze
daarvoor leningen aangaan, dreigen dan weer de kredietlijnen voor hun core
investeringen aangetast te worden, en stijgt ook hun schuldenlast. Om hieraan
tegemoet te komen en bedrijven de mogelijkheid te bieden om toch die interessante
energie-efficiëntie inspanningen te doen, besliste de Vlaamse Regering op vraag van
minister van Energie Annemie Turtelboom om PMV de opdracht te geven om de
oprichting van een ESCO-fonds te onderzoeken.
Een ESCO-fonds financiert als derde partij de investeringen die nodig zijn om energie
te besparen. De derde partij wint zijn investering terug met het budget dat wordt
uitgespaard wordt door de energie-efficiëntie. Ook de onderneming ontvangt daar
vanaf dag één al een onderdeel van. Eens de investering is terugbetaald, geniet de
onderneming van de volledige winst via een besparing op de energiefactuur.
Belangrijk is ook dat de ESCO ondertussen verantwoordelijk blijft voor het onderhoud
van de investering, zodat het rendement gegarandeerd blijft. Een dergelijk fonds
neemt met andere woorden de financiële drempels voor bedrijven, in het bijzonder
KMO’s, weg en doet daarnaast aan ontzorging in een vaak complexe materie.
Een voorbeeld uit de praktijk, ter verduidelijking. Voor een relighting project in
Vlaanderen was een investeringsbedrag van 250.000 euro nodig. Voor dit project
heeft de leverancier van de LED lampen gezorgd voor de financiering en het kapitaal.
De investering heeft geleid tot een onmiddellijke energiebesparing van 30% op de
totale elektriciteitsfactuur van het bedrijf. Van die 30% werd 20% aangewend voor de
afbetaling van de ESCO investering. De KMO moet dus niet investeren, hij heeft
onmiddellijk 10% korting op zijn elektriciteitsfactuur, de installateur garandeert het
onderhoud van de lampen. Na drie jaar is de investering afbetaald en wordt deze
volledig eigendom van de KMO.
De ontwikkeling van een ESCO-fonds in de schoot van PMV is ook een oplossing voor
de vaak terughoudendheid van de klassieke financiële instellingen om te investeren
in energie-efficiëntie. Dit is immers een complexe financiering voor een beperkte
investering en dit vereist ook een technische know-how om de investering te
onderzoeken op hun financiële en technische correctheid. Daarom wordt nu
gevraagd aan PMV om de oprichting van een ESCO-fonds te onderzoeken. Dit moet
ESR-neutraal zijn, zelfbedruipend en met een lichte beheersstructuur. Er wordt
gevraagd om een concept uit te werken met modelcontracten om op die manier ook
de drempels voor ondernemingen nog meer weg te nemen. De kosten voor de
oprichting van het ESCO fonds worden gefinancierd vanuit de middelen van het
beleidsdomein Energie net als de beheersvergoeding voor de exploitatie van het
fonds.
Persinfo
Kristof Windels
Woordvoerder
Annemie Turtelboom – Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 bus 11 - 1210 Brussel
GSM: 0477/56.58.43 - [email protected]
Download