Bestuurlijk nieuws, oktober 2014 Terugkijkend op de eerste 5

advertisement
Bestuurlijk nieuws,
oktober 2014
Terugkijkend op de eerste 5 maanden kan het bestuur niet anders concluderen dat er
veel werk, met name op het administratieve vlak, is verzet. Bedenk dat ook een
vereniging zich wettelijk heeft te houden aan een aantal spelregels en dat het bestuur,
gekozen door de leden, daarvoor een grote mate van verantwoordelijkheid draagt.
Bijzonder is het dan, als je bedenkt dat overheidsinstellingen, zich wat minder
coöperatief opstellen dan je van hen mag verwachten. Uittreksels, over- en
uitschrijvingen van financiële instellingen, men zou haast gaan denken dat het de
gewoonste zaak van de wereld is, maar niets is minder waar. Meestal moet je overdag
nog de zaken regelen want dat zijn de openingstijden.
Verder is er hard gewerkt om het Masterplan af te ronden en daarbij
de technische- en tactische bijlagen voor de trainers klaar te maken
zodat zij daarmee kunnen gaan werken. Bij de behandeling van de
Algemene Leden Vergadering hebben wij dit naar voren gebracht.
De oefenwedstrijden lieten een goed beeld zien waar de teams na de
vakantie stonden en er was goede hoop dat er werd gestreden, om de
vierkante meter, om zo aan de hoge verwachtingen te voldoen. Helaas strooide het 1 ste
damesteam van Borger zand in de ambitieuze doelstellingen van ons damesteam en werd
deze wedstrijd verloren. Bij de heren werd er nipt verloren, voor het verslag van deze
boeiende wedstrijd, zie daarvoor Verslagen en uitslagen.
Inmiddels zijn ook alle overschrijvingen een feit en willen we de nieuwe leden van harte
welkom heten en wij wensen hen een erg sportieve tijd bij Vako Handbal en veel
speelplezier, want dat moet voorop staan.
Op 6 oktober hebben we de Algemene Leden Vergadering gehad en heeft het bestuur
haar ideeën en taken nader toe kunnen lichten. Tijdens de Power Point presentatie
werden de agendapunten behandeld en werden vragen beantwoord.
De samenstelling van het bestuur is nu voltallig, een 5 leden tellend bestuur, conform de
Statuten, het Huishoudelijk Reglement is aangenomen, de kledinglijn is besproken, het
communicatiemodel en de commissies zijn nader toegelicht en het Masterplan met de
technische- en tactische plannen zijn nagenoeg afgerond.
Onder verantwoordelijkheid van Bernard Cheret, de nieuw benoemde hoofdtrainer, zullen
de trainers het technische plan verder uit gaan werken om zo een basis te leggen voor
alle teams bij Vako Handbal. Het bestuur is uitermate positief gestemd over de inzet van
de P-commissie die inmiddels enkele sponsoren zover heeft weten te krijgen dat zij Vako
Handbal nog enkele jaren willen ondersteunen als shirt- of stille sponsor.
In het bestuurlijk nieuws van november zullen we meer aandacht geven aan het
Masterplan en de technische onderbouwing.
Belangrijk is verder dat het bestuur heeft besloten om de “meeste” papieren post te
vervangen door digitale post waardoor de website een medium gaat worden die niet
meer weg te denken is voor de vereniging. Het besluit om de website te upgraden is
daarvan een eerste start en op verzoek van de leden zal er ook meer aandacht worden
gegeven aan Social Media, met andere woorden en zullen een button voor Facebook en
Twitter worden geplaatst.
Ikso, (Ik Kies en Stuur mijn Ontwikkeling), zal in eerste instantie worden geïntroduceerd
bij de D,E en C-teams. Dit Ikso wordt nog door één van de trainers besproken met de
ouders en de jeugdleden, want zij moeten daarvoor enige inspanning verrichten om het
systeem functioneel en persoonlijk te maken.
De cursus jeugdscheidsrechter is inmiddels begonnen in Sporthal de Kamp en het
scheidsrechters café is met ruim 30 scheidsrechters ook een succes te noemen.
Kortom, na alle inspanningen van de afgelopen weken, is de herfstvakantie een welkome
afwisseling.
Rest mij u allen, namens het bestuur, een prettige herfstvakantie te wensen.
Volgende maand komt er weer een bestuurlijk nieuws. Alleen leden kunnen reageren op
bestuurlijk nieuws. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan graag via:
[email protected]
Het bestuur
Download