Docent-Promovendus

advertisement
Erasmus Universiteit Rotterdam
De expertise van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is geconcentreerd in de disciplines economische
wetenschappen, geneeskunde en gezondheidswetenschappen, rechtsgeleerdheid, sociale wetenschappen, historische en
kunstwetenschappen, bedrijfskunde en wijsbegeerte. Naast het initiële onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek
biedt de universiteit specifieke (vervolg)opleidingen en cursussen. De EUR telt ruim 22.000 onderwijsvragenden
(studenten, postgraduates, cursisten) en zo’n 2.200 medewerkers.
Faculteit der Sociale Wetenschappen
De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) kent de wetenschapsgebieden Bestuurskunde, Milieukunde, Psychologie
en Sociologie. Het facultair onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde, de
Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, de Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid, de
Onderzoekschool Transport, Infrastructuur en Logistiek, de Experimenteel Psychologische Onderzoekschool EPOS en het
Kurt Lewin Instituut. De faculteit telt thans ruim 2500 studenten en circa 300 medewerkers.
Bestuurskunde
Vanaf 1984 wordt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderwijs verzorgd in en onderzoek gedaan op
het terrein van de Bestuurskunde. Het onderwijs binnen de opleiding Bestuurskunde betreft een
bacheloropleiding, een masteropleiding met een aantal varianten (public policy, public management,
complexe ruimtelijke besluitvorming alsmede arbeid, organisatie en management), een internationale
master of public policy and management, een onderzoeksmaster, en een parttime avondopleiding. Het
onderzoek binnen de opleiding Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van public governance en public
management. Het onderzoek wordt voor het grootste deel uitgevoerd in het kader van de Nederlandse
Onderzoeksschool voor de Bestuurskunde.
De opleiding bestuurskunde zoekt jonge, enthousiaste docenten met
onderwijservaring, die tegelijk willen werken aan een promotieonderzoek op een
bestuurskundig thema. Wij zoeken derhalve naar
Docent-Promovendi
(m/v, 1,0 fte)
Functiebeschrijving
De opleiding bestuurskunde aan de EUR biedt je de kans samen te werken met
internationaal georiënteerde en gerenommeerde wetenschappers. Bovendien geef je
onderwijs in een diverse en dynamische omgeving waarin nieuwe
onderwijsmethodieken worden ontwikkeld.
De functie van Docent-Promovendus is een tijdelijke functie. In de eerste 1,5 jaar
kent de functie een verdeling in 70% onderwijstaken en 30% onderzoek. In die
periode verken je het onderzoeksthema en bereid je het onderzoeksvoorstel voor. Na
die 1,5 jaar wordt beslist of de verbintenis gecontinueerd wordt. Indien dat zo is, dan
geldt in het tweede gedeelte, de daarop volgende 4,5 jaar, een functieverdeling met
40% onderwijs en 60% onderzoek. In dat gedeelte staat de uitvoering van het
promotieonderzoek en het schrijven van een proefschrift op de voorgrond. Jouw
werkzaamheden bestaan uit het geven van onderwijs, het verrichten van
promotieonderzoek, het schrijven van het proefschrift en het afronden van de
promotie.
Onderzoekstaken
• Het verrichten van promotieonderzoek.
• Het publiceren en presenteren van de onderzoeksresultaten in de vorm van
artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften en internationale
congrespapers.
• Het schrijven van een Engelstalig proefschrift.
• Het afronden van de promotie met de verdediging van het proefschrift.
• Deelnemen aan relevante seminars, workshops e.d., georganiseerd door het de
opleiding bestuurskunde en de NIG (de landelijke onderzoekschool
bestuurskunde).
Onderwijstaken
• Voorbereiden en uitvoeren van onderwijsactiviteiten binnen bachelor opleiding
bestuurskunde
• Bijhouden van literatuur en het integreren van nieuwe inzichten in het onderwijs.
• Begeleiden en coachen van studenten.
• Begeleiden van studieopdrachten.
• Signaleren en integreren van verbeteringen in didactiek en/of inhoud van het
onderwijs.
• Bijdragen aan de evaluatie van de opzet en de uitvoering van het onderwijs.
• Redigeren van onderwijsmaterialen (opdrachten, cases)
• Deelnemen aan commissies of werkgroepen, alsmede uitvoeren van toegewezen
organisatorische taken.
Functie-eisen
• Voltooide universitaire opleiding in één van de sociale wetenschappen.
• Aantoonbare, brede kennis van en affiniteit met het vakgebied bestuurkunde
• Aanwijsbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit publicaties,
onderzoeksplannen en/of overige projecten.
• Onderwijservaring
• Ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met ICT in het
academisch onderwijs.
• Teamgeest en brede inzetbaarheid
• Bereidheid tot multidisciplinaire ontwikkeling, zodat men op meerdere onderdelen
van het onderwijsprogramma van de faculteit inzetbaar is.
• Organisatorische ervaring en kwaliteiten.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden bij de EUR zijn overeenkomstig de CAO Nederlandse
Universiteiten (CAO NU). Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van
1,5 jaar ter beoordeling van de geschiktheid. Bij gebleken geschiktheid wordt
aansluitend een tijdelijk dienstverband aangegaan voor de duur van 4,5 jaar.
Salariëring geschiedt volgens de Promovendusschaal (voor aanstelling als
Promovendus) en schaal 10 (voor aanstelling als Wetenschappelijk Docent) van de
CAO NU. Bij een fulltime aanstelling bedraagt het promovendussalaris € 2.042,bruto per maand in het eerste jaar, oplopend tot € 2.612,- bruto per maand.
Schaal 10 kent een maximum van € 3.755,- bruto per maand bij volledige omvang.
Conform CAO NU kan, voor de aanstelling als Wetenschappelijk Docent, gedurende
maximaal 2 jaar een aanloopschaal gehanteerd worden.
Informatie en sollicitatie
Meer informatie over de Opleiding Bestuurskunde kun je vinden op de navolgende
website: http://www.eur.nl/fsw/bsk/
Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met
dr. H.J.M. (Menno) Fenger (e-mail: [email protected] of tel. 010 – 408 25 34).
Je schriftelijke sollicitatie met C.V. en cijferlijst kun je tot en met 18 mei 2010 via email richten aan: [email protected], o.v.v. ”vacature docent-promovendus”
Werken bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
Werken bij de Erasmus Universiteit Rotterdam betekent werken in een professionele omgeving, waar ontwikkeling en
ontplooiing worden gestimuleerd door middel van loopbaan- en mobiliteitsbeleid. Flexibiliteit staat hoog aangeschreven
bij de Erasmus Universiteit Rotterdam: we hebben een 38-urige werkweek met een aantrekkelijke ADV-regeling, flexibele
werktijden, mogelijkheden voor deeltijdwerk en ouderschapsverlof. Het salaris is conform de CAO Nederlandse
Universiteiten met daarnaast een flexibele pensioenregeling, mogelijkheden om deel te nemen aan de spaarloonregeling
en gunstige collectieve verzekeringen. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals
sportaccommodatie en bibliotheek.
Download