PowerPoint-presentatie

advertisement
Sinds 1979
Toepassing van ontkalking in het UZA
Dirk De Man
Hoofd Technische Dienst
20 november 2009
573 bedden
95.000 m²
vloeroppervlak
3,5 ha
terreinoppervlak
1650
full-time equivalenten
300
medisch personeel
165.000
verpleegdagen
22.800
verblijven met overnachting
405.000
consulten en technische verstrekkingen
180 miljoen Euro
omzet
12.684.526 kWh
elektriciteitsverbruik
66.743 GJ
gasverbruik
115.986 m³
waterverbruik
Ontkalking
Doel :
Kalkaanslag vermijden bij verwarmen van water
Waarom ?
- verstopping
- beschermen van technische installaties
- afzetting op sanitaire toestellen
- kans op corrosie verkleinen
- tegengaan van groei biofilm
-…
Hoe de kalk te lijf gaan :
Chemisch :
waterondharder ( gebruik van regenereerzout)
nadeel : - recurente kost
- milieubelasting
Fysische behandeling :
Het voorkomen van kalkkristallen door gebruik van magnetisme
(inductieve waterbehandeling)
Het basisbeginsel
In water zit kalk in de vorm van het redelijk oplosbaar
calciumwaterstofcarbonaat , Ca(HCO³)² ,
waardoor in het water calcium ionen , Ca²+ , en waterstofcarbonaat ionen,
HCO³- , aanwezig zijn.
Bij verwarmen ontwijkt kooldioxide en ontstaat er calciumcarbonaat.
Hoe werkt het ?
 De kalk wordt niet verwijderd.
 Het water wordt langs een alternerend elektro-magnetisch veld
geleid, waardoor de calcium en magnesium atomen die normaal
een eenheid gaan vormen, gaan zich van elkaar afstoten.
 De magnesium en calcium atomen
nemen zo een structuur aan dat deze
zich gedurende 48 uur niet aan elkaar
binden en bij verhitting dus geen
ketelsteen ( CaCo³ ) vormen.
 De magnesium en calcium worden
kleine solitaire kristallen die de
waterleiding verlaten in ongebonden
toestand.
Resultaat :
Geen kalkafzetting
- dus geen witte kalkvlekken op sanitair.
- geen vastzetting op verwarmingselementen
De installatie op het UZA
Twee toevoerleidingen diameter 150
Aangebrachte spoelen
Resultaten :
Werkt het systeem ?
Geen afzetting op verwarmingselement van boiler van Bremer koffietoestel
Wat constateren we wel :
In de boiler blijft een poeder achter
Nog enkele bevindingen :
- Eerste jaar meer vervuiling aan straalbrekers van kranen
( reeds aanwezige afzetting in leidingen breekt af )
- geen aanslag op douchekoppen
- Er blijft een wit poeder achter in vaatwasser en steamers in keuken
Nadeel bij toepassing in grootkeuken :
Achterblijven van wit poeder
is makkelijk verwijderbaar, maar vraagt extra handeling
Conclusie
- Het werkt
- Vraagt wel onderhoud van boilers en andere toestellen voor
het verwijderen van de kristallen
- Boilers van betreffende toestellen moeten onderhoud toelaten.
Voordelen van fysische behandeling van water
- Geen gebruik van zouten of chemicaliën
- De kwaliteit van het water veranderd niet
- Installatie vereist geen onderhoud
- Installatie mogelijk zonder aanpassingen aan de leidingen
- Kostenbesparend
- Installatie betaald zich op korte termijn terug
Dirk De Man
Hoofd Technische Dienst
UZA
Wilrijkstraat 10
2650
Edegem
Tel.: 03/821.31.33
Fax: 03/830.50.83
Email : [email protected]
Download