Melding `Systeem al niet meer herkend`

advertisement
Melding ‘Systeem al niet meer herkend’
Oorzaak:
Deze melding betekent dat het LVS de PC waarop ooit de installatie code is
aangevraagd niet meer herkent. Mogelijk is op deze PC een nieuwere versie
van Windows geinstalleerd of komt dat systeem niet meer voor in het netwerk.
Oplossing:
Er dient een nieuwe installatie code te worden aangevraagd, dit kan op twee manieren:
- Door het bestand \InfoSys\InfoSys.Chk te wissen en het LVS opnieuw opstarten en
dan een nieuwe installatie code aanvragen.
- Via de Installatie Wizard een nieuwe installatie code aanvragen, zie
Systeem->Installatie->Installatie Wizard
Let op:
Vraag de nieuwe installatie code aan via het werkstation dat het
meest gebruikt wordt !
Download