Literatuurlijst Jezelf worden is wezenlijk relationeel van aard

advertisement
Gebruikte literatuur Bildung: Jezelf worden is wezenlijk relationeel van aard
-
Ballet, K. (2006). Worstelen met werkdruk. De ervaring van intensificatie bij leerkrachten in
het basisonderwijs. Proefschrift. Leuven: KuLeuven
-
Berg, D., van den. (2014). Jezelf zijn. Over autonomie in het onderwijs. Antwerpen Apeldoorn: Garant
-
Bieri, P. (2015). Het handwerk van de vrijheid. A’dam: Wereldbibliotheek (Das Handwerk
der Freiheit)
-
Bieri, P. (2012). Hoe willen wij leven? A’dam: Wereldbibliotheek (Wie wollen wir Leben?)
-
Dohmen, J. (2011a). Charles Taylor. Een authentiek moreel leven. In: Dohmen, J. &
Buuren, M., van. (red.). De prijs van de vrijheid. Denkers en schrijvers over moderne
levenskunst. A’dam: Ambo, 201 – 230
-
Dohmen, J. (2011b). Peter Bieri. Het handwerk van de vrijheid. In: Dohmen, J. & Buuren,
M., van. (red.). De prijs van de vrijheid. Denkers en schrijvers over moderne levenskunst.
A’dam: Ambo, 231 – 260
-
Elst, A. van der. (2009). Is dit alles wat er is? Charles Taylor over de leegte van de
moderne mens. In: Filosofie Magazine, 18(8), 44 – 48
-
Gracián, B. (2003; 1647). Handorakel en de kunst van de voorzichtigheid. A’dam: Uitgeverij
Atheneum – Polak & Van Gennep (Oráculo manual y arte de prudentitia)
-
Kunneman, H. (2013). Kleine waarden en grote waarden – Normatieve professionalisering
als politiek perspectief. Oratie Universiteit voor Humanistiek. Utrecht / Amsterdam: SWP
-
Ophelders, G. (2016). De noodzaak van een visie op (de invoering van) Bildung. Site:
https://www.han.nl/hanovatie/artikelen/de-noodzaak-van-een-visie/; g.d. 15 juni 2016)
Palmer, P.J. (2005). Leraar met hart en ziel. Over persoonlijke en professionele groei.
Groningen: Wolters-Noordhoff (The Courage to Teach – Exploring the Inner landscape of a
Teachers’s Life)
-
Pennac, D. (2009). Schoolpijn. A’dam: J.M. Meulenhoff (Chagrin d’école)
-
Redactie HANblad (2016). Thema: De veelzijdige leraar. HANblad, nr. 27, voorjaar 2016
-
Taylor, C. (2009). Bronnen van het zelf. De ontstaansgeschiedenis van de moderne
identiteit. R’dam: Lemniscaat (Sources of the Self: The Making of the Modern Identity)
-
Taylor, C. (2000). De malaise van de moderniteit. Kampen/Kapelle: Kok Agora/Pelckmans
(The Malaise of Modernitiy)
-
Wiche, R. (2014). Verbeter jezelf. Bouwstenen voor levenskunst en ethiek, van Plato tot
Sloterdijk. A’dam: Prometheus – Bert Bakker
Download