Niveau 1 - Accent Organisatie Advies

advertisement
Niveau 1
Titel
Nr in de structuur
Datum
Versie/status
Auteur
Borgen
4.5
Marjan
Deze pagina is een springplank naar de onderliggende pagina’s. Hier kan een
algemeen beeld van de 5 B’s voor lean, finance of risk komen. Met daarbij de
belangrijkste termen, thema’s die er binnen deze rubriek spelen. Denk bij de content
ook aan een flow, grafiek of andere vorm van creatieve manier om de springplank
functie op te pakken.
Doel van de pagina
Het belang van Borging voor het voetlicht brengen en aangeven wat Accent hierin
kan betekenen voor klanten.
Belangrijkste zoektermen (woord combinaties 2 – 3 woorden)
Financiele resultaten borgen
Monitoring
Dashboard
KPI’s
Management Accounting
Input voor content
Boeken
Voor het beeld (heb je een idee,
plak het hieronder en sla het op de
gezamenlijke schijf met nr van
pagina)
Films
Voor de tekst
Indeling van de pagina
(denk hier vast na over logische
opbouw van de pagina)
Belangrijke interne links
Belangrijke externe links (om te
publiceren)
Tekst (max. 350 woorden / 2400 tekens) – 254 woorden
Finance Management als borg voor uw strategie
Finance Management krijgt een steeds pro-actievere rol in de aansturing van organisaties. Daarnaast
behoudt Finance Management zijn rol als borg voor strategische plannen en verandertrajecten.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de financiële cijfers goed aansluiten bij wat er in de organisatie
gebeurt. En dat monitoring en sturing plaatsvindt op die punten die van materiaal belang zijn voor het
waarmaken van uw strategie.
Zodat management en medewerkers gemotiveerd worden door en gewaardeerd worden voor hun
bijdragen aan de organisatie en haar klanten.
Er zijn verschillende soorten borgen die uw nieuwe werkwijzen helpen vasthouden. Denk aan:
- KPI’s en dashboarding
- Management Accounting
- Performance contracten
- Plan, Do, Check & Act (PDCA)
Daarnaast zijn procedures en werkinstructies en cultuur en gedrag uiteraard belangrijke elementen
die bijdragen aan het borgen van ingezette veranderingen.
Case
Voor een klant in de IT dienstverlening een set KPI’s voor de financiele maandrappportages
Vasthouden aan de ingezette koers en bijsturen wanneer nodig
Accent streeft er altijd naar de zelfredzaamheid van haar klanten dusdanig te ontwikkelen dat de
organisatie ook na een intensievere samenwerking de ingezette koers vasthoudt en ook bij wijzigende
omstandigheden pro-actief de interne processen aanpast aan nieuwe situaties.
Als steun in de rug bespreken onze adviseurs graag op periodieke basis wat u tegenkomt op uw pad en
waar u tegenaan loopt om ervoor te zorgen dat de opgedane kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk
“inslijten”. En wanneer het nodig is, kunnen onze adviseurs op interim basis zorgdragen voor
implementatie van de finance oplossingen.
Download