Curriculum Vitae Opleidingen / cursussen Talen Software kennis

advertisement
Curriculum Vitae
Naam
Alice van Vreede
Telefoonnummer
Geboortedatum
Nationaliteit
E-mail
+31(0)6 511 74749
28 augustus 1977
Nederlandse
[email protected]
Opleidingen / cursussen
•
HEAO Bedrijfseconomie (Bsc.), Hogeschool Holland (Diemen). Propedeuse (BA1) behaald
in 2002.
•
MBO Bedrijfsadministratie + Bedrijfseconomie. Diploma behaald in 1994.
•
PDB Praktijk Diploma Boekhouden. Diploma behaald in 1994
•
BKB Basiskennis Boekhouden. Diploma behaald in 1994
•
CSA (Coaching Strategies for Advancement)
- Coaching for Results (Sept 2007-Feb 2008) Gecertificeerd coach
- Mastery Application Programme (Sept 2005 - Feb 2006)
- Mastery (Sept 2005)
- Leadership Programme (Feb-Mei 2005)
- Advanced (Dec 2004)
- Basic training (Okt 2004)
Talen
Nederlands
Engels
Duits
Spaans
Tsjechisch
Moedertaal
Goed tot zeer goed (zowel mondeling als schriftelijk)
Matig
Matig
Matig
Software kennis
Goede kennis van Microsoft Windows en –applicaties (Excel, Word, Powerpoint, Outlook), Unit4
Multivers, AFAS Profit, Exact.
Kennis SAP, Oracle, Accountview, Navision, Lotus Notes, diverse betaal en branche gerelateerde
systemen.
Werkervaring
•
Van Vreede Financieel Interim (voorheen Relación)
Freelancer - Vanaf 2004 - heden
(Financial) interim management. Opdrachten:
o
Bosman Medische Hulpmiddelen BV (apr 2015 – sept 2015)
Finance Manager; Leidinggeven aan de finance en payroll afdeling (10
werknemers). Opzetten van Interne Controles en Risk Management. Signaleren
en implementeren van procesverbeteringen op het gebied van efficiëntie,
continuïteit, en beheersing. In dit geval voornamelijk op het gebied van scanning
& workflow, debiteurenbeheer en payrollrapportages.
o
Packs (aug 2012 – mrt 2015)
Finance Manager; verantwoordelijk voor het goed functioneren van de finance
afdeling en personeelszaken. Opzetten van rapportages, nieuwe administratieve
structuren, efficiëntere en veiligere procedures. Opzetten pensioenregeling en
RI&E,
handboeken
en
contracten.
Contacten
met
arbodienst
en
arbeidsongeschikte werknemers. Begeleiden van fusie.
o
Koninklijke Volker Wessels Stevin NV (okt 2010 – okt 2011)
Financial Controller Holdings; administratie en rapportages van de top en
tussenholdings van VolkerWessels. Diverse projecten gericht op het verbeteren
van de efficiëntie. Administratieve verwerking en controles op VPB verbetert,
achterstanden opgelost.
o
SnelNed Courier Logistic Services BV (jul 2010 – dec 2012)
Finance Manager; de financiële administratie en rapportages overgenomen van
een externe partij naar een in-house oplossing, boekhoudsoftware
geïmplementeerd en nieuwe procedures opgezet. Diverse koppelingen
gerealiseerd, zowel met bank, boekhoud als specifieke logistieke software en
hierdoor is de administratieve workload aanzienlijk afgenomen. Diverse juridische
en HRM gerelateerde taken.
o
SNV Netherlands Development Organization (dec 2009 – feb 2010)
Assisteren bij de jaarafsluiting. Focus lag op het aansluiten en opschonen van
pensioen gerelateerde balansrekeningen. Dit was al enkele jaren als
aandachtspunt aangedragen door de accountant. Daarnaast het opstellen van
diverse balansspecificaties.
o
SnelNed Courier Logistic Services BV (feb 2009 – jul 2009)
Onderzoek naar en beschrijving van de Administratieve Organisatie & Interne
Controle
en
kwaliteits
management
systeem.
Output:
procedures,
stroomdiagrammen, werkinstructies, formulieren.
o
Van 01-11-2007 tot 01-12-2009 in Tsjechië gewoond vanwege het werk van mijn
man. Enkele opdrachten voor Nederlandse bedrijven uitgevoerd en
vrijwilligerswerk gedaan voor daklozen in Praag.
- CV Alice van Vreede -
2/4
o
HEMA BV hoofdkantoor (mei 2007 – nov 2007)
Project manager; verantwoordelijk voor het implementeren van twee
betaalsystemen (crediteurenbetalingen en salarisbetalingen). Aandachtspunten bij
het opzetten van de nieuwe procedures: risico management, efficiëntie en
eenvoud, back up systeem, autorisatieschema.
o
Future Heroes (jan 2007 – dec 2008)
Stichting Future Heroes opgericht die kansarme jongeren en hun opvoeders
begeleidt. Intensieve programma van 6 weken ontwikkelt. Wegens tekort aan
middelen zijn alleen de korte trainingen live gegaan (met succes).
o
F. van Bergeijk Internationaal Transport BV (feb 2006 – jul 2007)
Manager Finance & HRM; voornamelijk het wegwerken van grote administratieve
achterstanden en herinrichten administratie. Tijdige kwartaal en jaarafsluitingen
verzorgen in samenwerking met de accountant. Diverse verbeteringen op het
gebied
van
personeelszaken,
secundaire
arbeidsvoorwaarden
ed.
Leidinggevenden
begeleidt
in
het
voeren
van
functionerings
en
beoordelingsgesprekken. Procedures aangepast en beschreven.
o
DHL-Exel (Deutsche Post World Net Company) (jul 2006 – mrt 2007)
Het beschrijven van de AO-IC van alle afdelingen van het zojuist ingevoerd
Shared Service Centre. Output: SSC dienstencatalogus, presentatie van het SSC,
procedures, stroomdiagrammen, werkinstructies.
o
Trainer – Coach (2005 – 2009)
Sinds mei 2005 trainer en coach geweest in diverse persoonlijke ontwikkeling en
communicatie trainingen. Mensen gecoacht op het behalen van uiteenlopende
doelen.
o
Mettler BV (aug 2004 – apr 2014)
Finance Director; optimaliseren van de financiële structuur, begeleiden financiele
administratie en personeelszaken. Alle HR gerelateerde taken. Behalen en
behouden van kwaliteitscertificeringen, inschrijvingen op aanbestedingen,
kostprijsberekeningen, jaarafsluiting en budget.
o
Diverse MKB bedrijven in verschillende branches
Algemeen, HR and financieel management.
•
DistriPartner BV (vh Verhagen Express BV) (mei 2004 – aug 2004)
Complete herstructurering wegens dreigend faillissement. Aanvragen ontslagvergunningen CWI. Betalingsregelingen overeenkomen met crediteuren. Contacten met
factormaatschappij. Herstructurering in breedste zin van het woord doorvoeren in
samenwerking met directie. Juli 2004 is het faillissement uitgesproken. Hierna het
begeleiden van het dossier met de curator.
•
Venezuela Joys Tours (jun 2002 - dec 2003)
Tijdens mijn verblijf in Venezuela gewerkt als hostess voor lokale touroperator.
Presenteren van mogelijkheden en aandachtspunten op Isla Margarita voor recent
gearriveerde gasten (+ 100 pers.). Verkoop van excursies. Begeleiden van gasten tijdens
hun vakantie (gem. 240 personen verdeeld over 6 hotels).
- CV Alice van Vreede -
3/4
•
Red Bull Nederland B.V. (mrt 2002 – mei 2002)
Hoofd Administratie; Begeleiden van 5 medewerkers op het gebied van order entry,
financiële en voorraadadministratie, crediteuren- en debiteurenadministratie en -beheer.
Mede belast met samenstellen secundaire arbeidsvoorwaarden pakket.
•
GetPak Systems B.V. (apr 2000 - feb 2002)
Financial Controller; Financiële administratie (inclusief consolidatie van Europese
vestigingen). Rapportage aan hoofdkantoor in Israël (Orpak). In samenwerking met de
accountants de kwartaal reviews en de jaarlijkse audits realiseren. Alle werkzaamheden
welke de loskoppeling van Getronics met zich meebracht zoals het opzetten van een
assurantieportefeuille en het samenstellen van het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket en personeelsverzekeringen, opstellen van contracten, begeleiden bij
functionerings en beoordelingsgesprekken. Implementeren van een nieuw
softwaresysteem. Voertaal is Engels, leidinggevende van 2 personen.
•
Verhagen Express B.V. (nov 1996 - apr 2000)
Voeren van financiële administratie (incl. rapportages) en personeelszaken (6
werkmaatschappijen). Structureren van zowel operationele als administratieve zaken.
Juridische en algemene correspondentie, procedures beschrijven, assurantiën,
leidinggeven aan drie personen.
•
Big Power Nederland (jan 1995 - nov 1996)
Verwerken van de financiële administratie.
organiseren. Handboeken samenstellen.
•
Belasting Adviesbureau (aug 1993 - dec 1994)
Financiële administraties verwerken (zowel handmatig als geautomatiseerd).
Jaarrekeningen opstellen
- CV Alice van Vreede -
Maandelijks
rapporteren.
Meetings
4/4
Download