Nieuwsbrief-Kind-Jeugd-nummer-7-april-2016-(1

advertisement
#7
Jaargang 4 // 26 april 2016
Inhoud
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Column Marie-José van den Driessche
Wetenschappelijk onderzoek: visuele stoornissen bij ernstig vroeggeboren
kinderen
Even voorstellen: Alfred Donker
Uitgelicht: TalentProject
Music4All
Interview: Esmay Langbroek, stagiaire
Expertise: expeditie TOP
Zomerrevalidatieweek
Nieuws van de cliëntenraad
Oproep regiegroep implementatie Kind & Jeugd, proeftuin
Medezeggenschap
Onderzoek integraal diagnostisch centrum
Zien of niet zien, informatie voor spreekbeurt of werkstuk
+
naar boven
Column
Dit is alweer de zevende nieuwsbrief Kind & Jeugd van Visio Noord–Nederland sinds zijn
ontstaan in 2013. De zorg is ondertussen volop in beweging en de effecten van de
ingevoerde stelselwijzigingen zijn overal in Nederland merkbaar en zichtbaar (aan het
worden). Geen gemakkelijke tijden, maar zoals dat meestal gaat: het veranderde
perspectief biedt ook weer kansen. Vanuit Visio blijven we natuurlijk, zoals u van ons
mag verwachten, focussen op kwaliteit van zorg en op wat dit voor de individuele
cliënt/leerling betekent; we blijven gaan voor het beste.
+
Krachten bundelen
Voor Kind & Jeugd zien we kansen om onze krachten te bundelen. De domeinen
Revalidatie & Advies, Wonen & Dagbesteding en Onderwijs waren al gewend om op
onderdelen samen te werken. We hebben een projectgroep opdracht gegeven om tot
gezamenlijke huisvesting te komen voor een integraal diagnostisch behandelcentrum
Kind & Jeugd op het terrein van De Heukelom. Daar gaan we alle expertise bundelen,
zodat elk kind met een visuele beperking, in afstemming met u, optimale begeleiding,
behandeling en ontwikkeling kan krijgen. Daar komt nog heel wat bij kijken, maar de
start is gemaakt.
+
Wat vindt u hiervan?
Wij vinden het een logische vervolgstap en een prachtige kans. Vindt u dat ook? We zijn
benieuwd naar uw reactie! Deze is meer dan welkom per e-mail op
[email protected]. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u daar meer
informatie over. We houden u met behulp van deze nieuwsbrief graag verder op de
hoogte.
Verder vindt u in deze nieuwsbrief onder andere een interview met Esmay Langbroek,
stagiaire bij het directiesecretariaat van Revalidatie & Advies Noord en Intensief, een
artikel over wetenschappelijk onderzoek naar visuele stoornissen bij ernstig
vroeggeboren kinderen, en informatie over de zomerrevalidatieweek voor kinderen (let
op: de sluitingsdatum voor inschrijving is 12 mei). Ik wens u veel leesplezier!
Marie-José van den Driessche
directeur Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland
+
naar boven
Wetenschappelijk onderzoek: visuele stoornissen bij
ernstig vroeggeboren kinderen
In oktober 2015 promoveerde neuropsycholoog Christiaan Geldof van
Koninklijke Visio aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij deed onderzoek naar
visuele stoornissen als gevolg van problemen in de hersenontwikkeling bij
kinderen die meer dan twee maanden te vroeg geboren zijn.
“In de zorg voor slechtziende mensen zagen we een toenemende groep kinderen die
problemen had met zien, maar bij wie de oogarts geen oorzaak kon vinden”, vertelt
Christiaan Geldof. “Tegelijkertijd constateerden we dat het vaak gaat om ernstig
vroeggeboren kinderen met rond de geboorte veel medische complicaties. Deze kinderen
ontwikkelen zich redelijk tot goed, maar hebben tevens moeite met leren en ze laten
opvallend gedrag zien. Ze botsen tegen dingen aan of kunnen niet overweg met
gedetailleerde plaatjes.” Om na te gaan of deze visuele problemen veel vaker
voorkomen, werd een grote groep ernstig vroeggeboren kinderen onderzocht in
samenwerking met het Emma Kinderziekenhuis AMC en de afdeling Klinische
Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.
+
Kinderen met CVI hebben diverse zorg nodig
“Het vermoeden was dat de visuele problemen ontstaan door een aandoening van de
baansystemen in de hersenen die een rol spelen bij het waarnemen van de wereld om
ons heen”, vervolgt Geldof. “Dit wordt aangeduid met de verzamelnaam CVI: Cerebral
Visual Impairment. Over CVI is echter nog weinig bekend; duidelijke criteria voor het
stellen van de diagnose ontbreken. Op basis van eigen criteria bevestigde het onderzoek
het vermoeden van CVI bij een kwart van de onderzoeksgroep van in totaal 136 ernstig
vroeggeboren kinderen.” Kinderen met CVI bleken diverse zorg nodig te hebben. “Dat is
zeker niet altijd visuele revalidatie”, zegt Geldof. “Het is dus noodzakelijk om nauwkeurig
onderscheid te maken tussen visuele stoornissen en andere ontwikkelingsproblemen.”
+
Differentiëren
Aan de hand van dit onderzoek kun je dus niet zeggen: alle vroeggeboren kinderen
moeten getest worden op visueel perceptieve functies. Ook is het zo complex, dat je niet
bij voorbaat kunt zeggen: eerder screenen betekent eerder beginnen met revalidatie,
waardoor herstel eerder optreedt. Die aanname is nog niet bewezen. Volgens Geldof is
het maar de vraag of extra stimulering van ernstig vroeggeboren kinderen het gewenste
resultaat heeft of juist leidt tot overprikkeling. Geldof: “We weten nog veel te weinig over
CVI. We moeten veel meer gaan differentiëren: onderscheid maken tussen de
verschillende typen visuele stoornissen die kinderen met CVI hebben, zodat de
vergaarbak minder groot wordt. Als je gaat revalideren, dan wil je toch weten hoe een
aandoening in elkaar steekt. Mijn onderzoek draagt bij aan een richtlijn voor de
diagnostiek.”
[Bron: Markant, februari 2016]
+
naar boven
Even voorstellen: Alfred Donker
Uit mijn Twitter bio @alfreddonker: Schoolleider Visio
Onderwijs Haren @KonVisio, man van @MaaikedV, vader van
3 schatten. ICT/Onderwijs/Apple/hardlopen/reizen
Sinds januari heb ik het “stokje” van schoolleider voor Visio
Onderwijs Haren van Karin Rademaker overgenomen. Hiervoor was
ik werkzaam in het team van ambulante onderwijskundige
begeleiders van Lia van Emmerik. Als ambulant onderwijskundig begeleider begeleidde ik
leerlingen in het basis-, voortgezet, speciaal, mbo- en hbo–onderwijs. Ook ben ik een
periode van vorig schooljaar coördinator geweest van de SO-afdeling (speciaal onderwijs)
van onze Visio-school in Amsterdam.
+
Op naar excellent onderwijs
Als domein Onderwijs van Visio zijn wij op dit moment aan het kijken wat het “beste
onderwijs” voor onze leerlingen is. Hoe kunnen wij groeien naar excellent onderwijs? Wat
kunnen en moeten wij doen om onze leerlingen zo goed mogelijk klaar te stomen voor
later?
+
Expeditie TOP
In dit kader ben ik ook betrokken als teamcaptain bij Expeditie TOP: een project waarbij
we kijken naar hoe wij leerlingen het beste kunnen begeleiden naar een plek op de
arbeidsmarkt. De gesprekken die ik hiervoor met leerlingen voer, ervaar ik als zeer
waardevol. De leerlingen geven aan dat zij het fijn vinden gehoord te worden en graag
willen meedenken in hun eigen leerproces. Mensen met een visuele beperking die wij in
het kader van de Expeditie hebben geïnterviewd, geven aan dat we vooral moeten kijken
naar wat wél kan. In het artikel verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over dit
project.
+
Verbinding
Op Twitter ben ik dan ook meestal actief met de #watkanwel. Het benadrukken van het
positieve en het uitgaan van mogelijkheden ligt mij zeer nauw aan het hart. Daarbij vind
ik het belangrijk om de verbinding aan te gaan met mensen. Dit zijn de ouders en andere
professionals die nauw met ons samenwerken om het doel om het beste onderwijs aan
onze leerlingen te bieden, te kunnen bereiken. Met diezelfde instelling, het uitgaan van
mogelijkheden en het kijken naar wat wél kan, wil ik mijn functie als schoolleider in
Haren invullen. Mocht u in contact met mij willen komen, dan kan dat gemakkelijk via email: [email protected]. Op Twitter kunt u mij vinden via @alfreddonker.
Alfred Donker
schoolleider Visio Onderwijs Haren
+
naar boven
Uitgelicht: TalentProject
“Wat zouden jullie kunnen bijdragen aan de uitdaging om meer kinderen te
verwelkomen op De Heukelom? Iets dat je leuk vindt om te gaan doen, iets dat
past bij jou en bij jouw talent. Iets dat je kunt gieten in een zogenaamd
TalentProject.”
Met deze uitdaging zijn we afgelopen zomer gestart met het TalentProject bij
De Heukelom. Een TalentProject is een project waar jij helemaal in gelooft, waar je warm
van wordt, waar je klanten blij van worden, waar je kwaliteit vol tot uiting komt én dat
tegelijkertijd bijdraagt aan het doel van je organisatie.
+
Bevlogen medewerkers zetten hun eigen, unieke talenten in
Na enthousiast sparren, puzzelen en brainstormen zijn er acht projecten van start
gegaan. Zo heeft Nicolien op een brussendag op school verteld over logeren en andere
vormen van flexibele zorg en heeft Wilma in ziekenhuizen speltherapeuten en
activiteitenbegeleiders geïnspireerd. Lisa heeft voorlichtingsmaterialen ontwikkeld.
Misschien hebt u een uitnodiging ontvangen voor de Inspiratiedagen die Liesbeth in april
en mei organiseert of komt u naar het Belevingsfestival van Yvonne op 11 juni? En wat
dacht u van een drone die vrolijke buitenspeeltaferelen filmt of foto’s van De Heukelom
op Instagram? Kees en Hilgré laten u binnenkort volop meegenieten van de belevenissen
van de kinderen.
+
Medewerkers in hun kracht
Medewerkers zijn door mee te doen aan het TalentProject in hun kracht gezet en
ontwikkelen hun eigen unieke talent, waardoor deze prachtige projecten tot stand zijn
gekomen. Door de bevlogenheid van de medewerkers leveren inmiddels ook andere
collega’s, ouders en mensen uit de omgeving van Haren vol enthousiasme een bijdrage.
Alles met het doel om nog meer kinderen met een visuele beperking de zorg te kunnen
bieden die nodig is, thuis of bij De Heukelom.
Simonet de Vries
manager Wonen & Dagbesteding
+
naar boven
Music4All
“Muziek maken is voor iedereen” is het motto van Music4All. Samen muziek
maken met een diverse achtergrond, dat is het doel van dit toch wel unieke
samenwerkingsverband, dat bestaat uit leerlingen van verschillende scholen, en
volwassenen met een verstandelijke beperking.
+
Plezier
De belangrijkste reden om mee te doen aan Music4All is dat je plezier hebt in zingen en
muziek maken. Je hoeft niet goed te kunnen zingen of muziek te maken. Als je het maar
leuk vindt om dat met en in een grote groep te doen. En dat is te zien tijdens de
repetities: het plezier straalt ervan af!
+
Deelnemers
De ongeveer dertig deelnemers zijn leerlingen uit de onderbouw van het Zernike Junior
College uit Haren, de Dr. J. de Graaffschool uit Groningen (een middelbare school voor
kinderen met taal-/spraakproblemen) en van onze school uit de bovenbouw (speciaal
onderwijs en onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking) en een groep
volwassenen met een verstandelijke beperking van De Borgheerd uit Haren.
+
Concert
Onder leiding van studenten van het Prins Claus Conservatorium wordt muziek gemaakt
en gezongen. De studenten doen dit als stage. Het is voor hen een uitdaging om met
deze zeer gemengde groep een liedjesrepertoire te oefenen; het doel was een spetterend
concert op 22 april in de concertzaal van het conservatorium.
De deelnemers hebben van januari tot en met april steeds op vrijdagmiddag na schooltijd
in het muzieklokaal van het Zernike-college gerepeteerd.
Er zijn liederen ingestudeerd door een zanggroep en een muziekgroep. Het repertoire
bestond uit bekende hedendaagse Nederlandstalige popmuziek, zoals liedjes van Guus
Meeuwis en Marco Borsato.
+
Leren
De deelnemers leerden zingen in een grote groep en spelen op een keyboard. Sommige
bespeelden al een instrument, zoals een drumstel, gitaar of keyboard. Als je keyboard
wilt leren spelen, dan krijg je hulp van een student die je naast je zit of krijg je
ondersteuning door kleuren op de toetsen. En onze blinde leerlingen hebben een maatje
(een andere leerling) die hen begeleidt als ze naar een andere ruimte gaan. Naast de
begeleiding van de studenten, is er ook begeleiding vanuit de scholen en de woonvorm.
+
Extra optreden
Er is niet alleen maar het slotoptreden in het Prins Claus Conservatorium geweest. Ze
hebben ook kortgeleden opgetreden in Westerholm, een verpleeghuis in Haren en op het
Jong Talenten Concert van het Zernikecollege.
En dit is alweer het vijfde jaar. Gezien de inzet en het enthousiasme kijken we alweer uit
naar het volgende jaar!
Johan Poelman
leerkrachtondersteuner Visio Onderwijs Haren en manager Wonen & Dagbesteding
+
naar boven
Interview: Esmay Langbroek, stagiaire
Esmay Langbroek, 19 jaar, uit Assen loopt stage als directiesecretaresse bij
Revalidatie & Advies Noord en Intensief. Directiesecretaresse Janine Oomkens
is haar stagebegeleider en vraagt haar hoe het gaat.
“Negen jaar geleden ben ik blind geworden. Ik ben toen naar Visio Onderwijs in Haren
gegaan. Daar heb ik gewerkt aan het vergroten van mijn zelfstandigheid, onder andere
door te leren werken met een brailleleesregel. Na het lager onderwijs heb ik de Mavo in
Assen gedaan. Vanaf 2014 volg ik bij het Drenthe College in Assen de opleiding tot
directiesecretaresse/managementassistente, niveau 4. Ik loop tot half juli 2016 drie
dagen in de week stage op het directiesecretariaat van Revalidatie & Advies Noord en
Intensief in Haren.”
+
Hoe ben je hier terechtgekomen?
“Dat is een lang verhaal, te lang om hier helemaal te vertellen. Kort gezegd: ik heb bij
Visio mobiliteitstraining en computercursussen (blind typen, MS Outlook en Excel)
gevolgd en vanuit Visio worden mijn docenten en ik op dit moment ondersteund door
Martin van Timmeren, een ambulant onderwijskundig begeleider van Visio. Hij geeft
docenten uitleg over hoe ik begeleid kan worden, wat ze van mij en hem kunnen
verwachten en wat ik van school verwacht.
Ik ben in Nederland de enige blinde leerling die deze opleiding volgt. Vorig jaar heb ik
met veel moeite een stageplek kunnen vinden. Dit jaar was het weer heel lastig om een
stageplek te vinden. Ik heb zo’n vijftien sollicitatiebrieven verstuurd. Bedrijven zien vaak
allerlei problemen bij het aannemen van iemand met een visuele beperking. Maar als je
geen stageplaats vindt, kun je je examens en dus je opleiding niet afronden. Martin van
Timmeren heeft toen navraag gedaan binnen Visio en door hem kon ik solliciteren naar
een stageplaats bij Visio. Dat heb ik gedaan en toen heb ik hier een plek gekregen.”
+
Hoe gaat het tot nu toe?
“Het gaat goed! Ik ben blij en dankbaar dat ik bij Visio kan stagelopen. Ik krijg hier de
tijd en gelegenheid om dingen uit te zoeken, zoals bijvoorbeeld agendabeheer in Outlook.
Bij mijn vorige stage werd me verteld dat agendabeheer in Outlook niet mogelijk is als je
blind bent, maar dat blijkt gelukkig niet zo te zijn. Op school gaven ze aan dat mijn
vaardigheden met betrekking tot e-mailbeheer al zichtbaar verbeterd zijn. Een groot
voordeel bij Visio is dat de medewerkers gewend zijn te werken met mensen met een
visuele beperking en me kunnen helpen met vragen over computeraanpassingen,
sneltoetsen et cetera. Wat ik ook leuk vind, is dat er verschillende collega’s met een
visuele beperking in diverse functies werken.”
+
Waar loop je tegenaan of wat zou je graag anders zien?
“De software voor mijn brailleleesregel werkt niet altijd goed. Ik kan niet alles op de
computer benaderen, bijvoorbeeld sommige teksten of kopjes op intranet. Het kost dan
wat tijd om uit te zoeken hoe dat werkt.”
+
Wat wil je na deze opleiding gaan doen?
“Mijn doel is om mijn diploma te halen. Ik denk dat het lastiger is om een baan te vinden
als je blind bent, daarom wil ik graag zo breed mogelijke kennis opdoen van secretarieel
werk. Ik hoop straks een leuke baan als telefoniste/receptioniste te krijgen.”
Janine Oomkens
directiesecretaresse Revalidatie & Advies Noord en Intensief
+
naar boven
Expertise: expeditie TOP
Binnen Visio loopt op dit moment het landelijke project Expeditie TOP
(Toekomstige Participatie). In dit project worden leerlingen uit het middelbaar
en vervolgonderwijs, ondersteund bij het ontwikkelen van een persoonlijk
toekomstplan. Met dit plan zijn ze beter voorbereid en toegerust op het
betreden van de arbeidsmarkt.
+
Wat werkt wel
Ongeveer 70% van de mensen met een visuele beperking heeft geen werk. Door middel
van het project wil Visio, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, erachter
komen wat wél werkt voor leerlingen die aan het werk willen. De vraag waarop wij aan
het eind van het project antwoord willen krijgen, is: wat zijn de kritische succesfactoren
voor iemand met een visuele beperking om tot werk te komen?
Visio wil jongeren al vanaf de middelbare school ondersteunen bij het vinden van een
baan; het credo “meedoen mogelijk maken” dat Visio hanteert, past hier naadloos bij.
Het uitgangspunt van het project is dat niet het probleem en de beperking centraal
staan, maar juist het positieve: de talenten van de mensen met een visuele beperking.
+
Opdrachten
In het project gaan de deelnemende leerlingen samen met een professional van Visio
verschillende opdrachten uitvoeren waarbij gekeken wordt naar wat een leerling al kan,
waar zijn passie ligt, naar wat hij nog zou kunnen leren en naar veel meer vragen
waarmee de leerling inzicht krijgt in zijn behoeften als toekomstig
werknemer/werkgever. Deze professional kan een ambulant onderwijskundig begeleider
of een medewerker van Revalidatie & Advies zijn.
+
Inzicht
Eén van de opdrachten die inmiddels is uitgevoerd, is dat de leerling samen met de
professional een interview afneemt met een werknemer met een visuele beperking. Dit
heeft de leerlingen al mooie inzichten gegeven. “Degene die ik heb geïnterviewd, gaf aan
dat je voor je passie moet gaan en dat je met name in gesprek moet gaan met de
werkgever.” Een ander inzicht (wellicht een open deur, maar het kwam terug in vele
interviews) was dat er door alle betrokkenen gekeken moet worden naar wat wél kan,
dus uitgaan van mogelijkheden van de leerling met een visuele beperking.
+
Drie lagen
Het project heeft drie lagen: als eerste krijgen de leerlingen hulp bij het vinden van werk.
Als tweede trekken de professionals van Visio, dus ook Visio zelf, lessen uit de verhalen
die zij ophalen. Die verhalen geven input over de manier waarop Visio de begeleiding
rondom de professionele toekomst van hun leerlingen kan verbeteren. De derde laag is
een wetenschappelijke laag. De Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt de verhalen om
daarin verbanden te vinden: welke persoonlijke factoren en welke externe factoren zijn
succesvol voor het vinden van werk?
+
Looptijd
Expeditie TOP duurt twee jaar. De eerste groep van dertig leerlingen rondt het project in
juni 2016 af en volgend schooljaar gaan weer met een nieuwe lichting leerlingen van
start.
Alfred Donker
schoolleider Visio Onderwijs Haren
+
naar boven
Zomerrevalidatieweek voor kinderen
Zelf je brood smeren, zelf een maaltijd maken, iets kopen in de supermarkt,
lopen in een onbekende omgeving, in het bos, misschien zelfs wel in het
donker? Vrienden maken, voor jezelf opkomen, hulp vragen, maar ook zelf doen
wat je zelf kunt. Dit zijn zomaar wat dingen die je kunt leren tijdens de
revalidatieweek.
+
Kom jij ook naar de revalidatieweek?
We zijn van plan om ook in 2016 weer een revalidatieweek te organiseren voor kinderen
van zeven tot en met vijftien jaar. Dit doen we in de eerste week van de zomervakantie
in Noord-Nederland: van maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli in Bakkeveen. Je
gaat met leeftijdsgenoten allerlei activiteiten doen en je leert zo spelenderwijs
vaardigheden die jij nodig hebt in je dagelijks leven.
+
Meer informatie en aanmelden
De kosten voor deelname aan de revalidatieweek zijn € 60,-. Wil je meer weten over
deze week, neem dan contact of met je begeleider van Visio of met
[email protected]. De sluitingsdatum voor de inschrijving is 12 mei 2016. Je
bent van harte welkom!
+
naar boven
Nieuws van de cliëntenraad Wonen & Dagbesteding
Noord-Nederland
Net na de kerstdagen ontvingen wij het bericht dat Jo Triepels was overleden, lid van de
Raad van Bestuur van Koninklijke Visio en voormalig directeur/bestuurder van De Brink.
Jo was de gesprekspartner van de Centrale Cliëntenraad en (mede)zeggenschap had hij
hoog in het vaandel staan. Hij was een gedreven mens, met steeds oog voor de
behoeften, maar vooral ook voor de eigen regie van de cliënten. De uitspraak "Meedoen
begint bij de dialoog met de cliënt als regisseur" was niet alleen maar een uitspraak,
maar dat droeg hij uit met hart en ziel. We zullen Jo missen, zijn gedrevenheid, zijn kijk
op de cliënten en zijn tomeloze inzet.
+
Nieuwe medezeggenschap
De tijden veranderen en dat maakt dat Koninklijke Visio aan het kijken is of zowel de
regionale, als de landelijke medezeggenschap anders vorm gegeven kan worden. Dat is
een ingewikkeld proces en de cliëntenraad is met de directeur in overleg wat de beste
werkvorm zou kunnen zijn. We gaan ervan uit dat we in goede dialoog met elkaar de
regie en zeggenschap van de cliënten en de wettelijke kaders van de Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een plaats in de nieuwe medezeggenschap
kunnen geven.
+
Afscheid Jurriën Verkade
Helaas moesten we dit proces in gaan zonder Jurriën Verkade, de vertegenwoordiger in
de cliëntenraad vanuit Haren. Jurriën kon de tijdsinzet die nodig is voor de cliëntenraad
vanwege zijn drukke werkzaamheden niet meer beschikbaar stellen. We zullen hem
missen binnen onze gelederen, vooral zijn praktische en relativerende kijk naar de
voorgelegde vraagstukken. Jurriën, bedankt voor je jarenlange inzet!
+
Contactgegevens cliëntenraad
De cliëntenraad is bereikbaar via [email protected] of via het
contactformulier op de website van Visio (via "over Visio" en dan "Cliëntenraad" en
"Contact").
Nicolyne van Wingerden
voorzitter cliëntenraad Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland
+
naar boven
Denk in een “Proeftuin medezeggenschap” mee over de
implementatie van Kind & Jeugd!
Visio werkt voortdurend aan de ontwikkeling en vernieuwing van zorg,
revalidatie en onderwijs, om u beter van dienst te zijn. De Raad van Bestuur wil
graag meer inspraak organiseren op strategische onderwerpen, zodat de Raad
beter weet wat er leeft bij de cliënten.
+
Proeftuin medezeggenschap
Als onderdeel van deze vernieuwing past ook een andere vorm van inspraak en overleg.
Vandaar dat de Raad van Bestuur heeft besloten om een aantal strategische
onderwerpen die ter informatie, advisering of instemming aan de medezeggenschap zijn
voorgelegd, via een zogenaamde “Proeftuin medezeggenschap” te behandelen. Een van
deze onderwerpen is de implementatie van Kind & Jeugd. Met andere woorden: hoe
kunnen we in de toekomst aansluiten bij de behoeften van onze jeugdige cliënten en hun
ouders?
+
Meedenken?
Wilt u meedenken over dit onderwerp, meldt u dan uiterlijk 15 mei 2016 aan door het
sturen van een e-mail naar [email protected]. De regiegroep kijkt uit naar uw
reactie.
+
Meer informatie
Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met
Nicolyne van Wingerden via telefoonnummer (06) 21 49 05 05 of via
[email protected].
+
naar boven
Onderzoek integraal diagnostisch centrum
Er loopt al geruime tijd een landelijk Kind & Jeugd-project om de werkwijze
(intake, diagnostiek, behandeling en zorg) rondom kinderen met een visuele
(en andere) beperking binnen Visio te stroomlijnen.
Er doet zich nu de mogelijkheid voor om ook in huisvesting de krachten in het Noorden te
bundelen. Een projectgroep krijgt de opdracht om de komende tijd te inventariseren hoe
er gezamenlijk (Revalidatie & Advies, Wonen & Dagbesteding en Onderwijs)
op het terrein van De Heukelom in Haren een integraal diagnostisch behandelcentrum tot
stand kan komen, al dan niet met verblijf, onderwijs en flexzorg. Zo kan elk kind met een
visuele en verstandelijke beperking vanuit één plek de zorg en ondersteuning krijgen die
het nodig heeft.
Wij houden u graag in volgende nieuwsbrieven op de hoogte van de voortgang.
Marie-José van den Driessche
directeur Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland
naar boven
+
“Zien of niet zien. Informatie voor spreekbeurt of
werkstuk”
Kinderen die een spreekbeurt of werkstuk willen maken over slechtziend of
blind zijn, kunnen hierover informatie vinden op de website van Koninklijke
Visio.
De informatie over onder andere de werking van het oog, enkele oogaandoeningen, sport
en spel, en simulaties/ervaringsoefeningen voor kinderen die wel kunnen zien, is in zijn
geheel te downloaden en te printen, maar de informatie is ook in afzonderlijke blokken
op de website te vinden: http://www.visio.org/spreekbeurt.
Redactie
Marie-José van den Driessche
(directeur Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland),
Alfred Donker (schoolleider Visio Onderwijs Haren) en
Karin Weening (directeur Revalidatie & Advies Noord en Intensief)
Contactgegevens




Cliëntservicelijn: 088 585 85 85
Visio Onderwijs Haren: 088 585 75 00
Visio Revalidatie & Advies Noord-Nederland: 088 585 70 00
Visio Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland: 088 585 75 00
www.visio.org
Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld,
kan de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.
Download