De Etna - Plannex

advertisement
Presentatie van Gwen, Emma en Kairi
Hoe is de Etna ontstaan…
Stratovulkaan…
Uitbarstingen…
In welk land licht de Etna…
Hoe hoog is de Etna…
Schildvulkaan…
Quiz…
Quiz antwoorden…
Vragen…
Tips en tops…
Einde…
De meest voor de hand liggende verklaring voor de Etna is dat hij – net als de Stromboli
en de Vesuvius – veroorzaakt is door de botsing van de Afrikaanse en de Euro-Aziatische
aardschol. Deze twee aardplaten drijven langzaam maar zeker op de relatief vloeibare
aardmantel naar elkaar toe. Bij Italië komen ze elkaar tegen, en duikt de oceanische korst
van de Afrikaanse plaat onder het Europese continent.
In de diepte komt water vrij uit de korst, waardoor het omringende mantelgesteente een
lagere smelttemperatuur krijgt en gedeeltelijk smelt. Door zijn lage dichtheid komt dit
gesmolten gesteente naar boven, om als vloeibaar magma door het aardoppervlak heen te
breken: de vulkaan is een feit.
De Stromboli, net ten noorden van Sicilië, is een voorbeeld van zo’n vulkaan. Hij bevindt zich
precies boven de plek waar de duikende plaat de diepte bereikt waarop het hierboven
beschreven proces plaats kan vinden. Maar voor de Etna geldt dit niet: de Etna ligt te ver van
de subductiezone af om door opwellend smeltgesteente verklaard te kunnen worden.
S
T
R
A
T
O
V
U
L
K
A
A
N
Een stratovulkaan is een hoge kegelvormige vulkaan die is
opgebouwd uit lagen van gestolde lava en tefra.
Stratovulkanen hebben relatief steile hellingen en worden
gekenmerkt door regelmatig explosieve uitbarstingen. De
samenstelling van lava`s uit stratovulkanen is relatief felsisch
wat de lava viskeus maakt. lavastromen reiken dan ook niet
tot op grote afstand van de vulkaan. Pyroclastische stromen
en asregels daarentegen wel.Uitvoeiingsgesteenten die
worden gevormd door stratovulkanen zijn andiesten,dacieten
en ryolieten.Dit in tegenstelling tot de mafischere lava bij
Schildvulkanen. De meeste stratovukanen bereiken hoogtes
boven de 2500 meter en de meeste vulkanen op Aarde die
niet onder water gevormd zijn ,zijn stratovulkanen.
Uitbarstingen van de Etna in : 1978-1981-19861987-1989-1991-1993-1999-2000-2001-20022004 en ieder jaar vanaf 2006 toten met 2015
Dat is dus 21 keer.
In
In welk
welk land
land licht
licht de
de Etna.
Etna
De Etna licht in het land
Italië en op het eiland
Sicillië.Aan de Oostkust.
Hoe hoog is de Etna.
De Etna is 3323
meter hoog
Schildvulkaan
Een schildvulkaan is een type vulkaan dat vlakke hellingen heeft. Schildvulkanen worden gevormd
door uitbarstingen waarbij mafische ( silica- arme) lava vrijkomt . Omdat mafische lava een
kleinere viscositeit (het stroomt makelijk) dan felsische lava kon het snel met een kleine helling
shoek gevormd. In tegenstelling tot de stratovulkanen, komt bij schildvulkanen weinig explosieve
activiteit voor. Uitbarstingen van actieve schildvulkanen vinden met regelmatige tussenpozen
plaats. De helling van de flanken van een schildvulkaan bedraagt normaal gesproken slechts
enkele graden rond de krater kan dit tot 10 graden ontploven. Schildvulkanen kunnen een
relatief grote omvang krijgen vergeleken met andere types vulkanen .Schildvulkanen zijn te
vinden in gebieden waar mafische of ander relatief. Ongebrande cioneerde IJsland of bij
oceanische hot spots (Hawaï-type eruptie zoals op Hawaï of inaccessible) .ook bij vloed basalten
ontstaan schildvulkanen hier van zijn ook op andere planeten (venus mars ) voorbeelden te vinden
. De olympus mons op mars die geld als de hoogste berg in het zonnestelsel , is een schildvulkaan.
Vraag 1. In welk land licht de
Etna?
Vraag 2. Op welk eiland licht
de Etna?
Vraag 3. Hoe vaak is de Etna
uitgebarst?
Vraag 4. in welk jaar was de
Laatste uitbarsting?
Vraag 5. wat voor soorten
vulkaan is de Etna.
Quiz antwoorden
Vraag 1. Italië
Vraag 2. Sicilië
Vraag 3. 21X
Vraag 4. 2015
Vraag 5. Schildvulkaan en
Stratovulkaan
Tips en tops
Dit was onze presentatie bedankt voor
het luisteren!
Download