Zorgpad Eetstoornissen

advertisement
Zorgpad Eetstoornissen
Twee bekende vormen van eetstoornissen zijn anorexia en boulimia.
Als je anorexia hebt, eet je veel minder dan je nodig hebt. Ook beweeg je veel om niet zwaarder of dik te
worden. Hierdoor ben je te dun of te klein. Ook ben je hierdoor moe en vind je het lastig om je te
concentreren. Je vindt jezelf te dik, bent bang om aan te komen en zit bijna nooit stil. Het kan zelfs zijn dat je af
en toe flauwvalt of niet (meer) ongesteld wordt. Het (te) weinig eten kan je een gevoel van zekerheid en
controle geven. Je ouders en mensen om je heen vinden dat je te dun bent, jij misschien niet.
Ongeveer 3 van de 1000 kinderen in Nederland hebben last van anorexia. Andere eetstoornissen komen vaker
voor, maar het is niet bekend hoe vaak.
Als je boulimia hebt, ben je bang om zwaarder of dik te worden. Soms lukt het om niet te eten, maar heb je
daarna zo’n honger dat je in één keer heel veel eet, dat heet een eetbui. Je kan dan pas stoppen als alles op is.
Om te zorgen dat je niet zwaarder wordt, spuug je het eten daarna uit of gebruik je pillen die er voor zorgen
dat je je eten snel uitpoept. Je schaamt je er vaak voor en daarom vertellen jongeren niet snel dat ze boulimia
hebben. Toch komt het vaak voor en kan behandeling je goed helpen.
Behandeling
Bij afdeling Kind en Jeugd proberen we kinderen of jongeren met een eetstoornis en hun ouders te helpen
beter te begrijpen waar de stoornis vandaan komt en hoe je hiermee om kunt gaan. Het kan zijn dat je therapie
krijgt waardoor je minder bang wordt voor eten en weer weet en voelt wat normaal eten is. Je ouders leren we
hoe ze jou het beste kunnen helpen hiermee. Soms kunnen medicijnen helpen om je minder bang of rottig te
voelen.
Onderzoek
Door middel van onderzoek kijken we waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. Hier kan een
bepaalde diagnose uitkomen. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk. Die worden hieronder beschreven.
Wanneer je aangemeld wordt bij afdeling Kind en Jeugd, kijken wij welke onderzoeken je nodig hebt.
Hieronder de verschillende stappen die je kan doorlopen
1
2
Intakegesprek
Dit is het eerste kennismakingsgesprek. De hulpverlener stelt jou (en je ouders) een
aantal vragen over jou, je familie, school en natuurlijk de problemen of klachten waar
je last van hebt. Samen gaan jullie op zoek naar jouw hulpvraag: voor welke problemen
zoek jij een oplossing? De hulpverlener kijkt of wij jou (en je ouders) hiermee kunnen
helpen en op welke manier.
Systeemonderzoek / Gezinsobservatie
Wij praten met jou en je ouders over jou en de mensen om je heen, zoals je vader,
moeder, broertjes en zusjes en soms over jullie thuis. Het gesprek gaat over hoe jullie
met elkaar omgaan en wat jullie wel of niet leuk vinden om samen te doen.
Pagina 1 van 3
3
Sociaal emotioneel onderzoek / Spelonderzoek
Je hebt een gesprek over hoe het thuis en op school gaat en bijvoorbeeld over je
hobby’s. Soms doen we spellen of testjes om te kijken hoe je omgaat met alles wat er
om je heen gebeurt en wat je daarvan vindt.
4
Persoonlijkheidsonderzoek
Dit is een vragenlijst waarin je antwoord geeft op vragen over hoe je je voelt in een
bepaalde situatie en wat je vindt van bepaalde situaties. Zo kunnen wij erachter komen
wat jouw persoonlijkheid is, hoe jij bent.
5
6
Rapportage
De onderzoeker maakt een samenvattende rapportage waarin de resultaten van de
onderzoeken wordt besproken en een diagnose en conclusie worden gesteld.
Adviesgesprek
De resultaten uit het intakegesprek en (eventueel) het onderzoek worden met jou (en je
ouders) besproken. Soms is deze informatie genoeg om weer verder te kunnen op school
en/of thuis. Vaak wordt echter een behandeling gestart om je te helpen bij het oplossen
van of beter leren omgaan met de problemen. Op welke manier dit gaat gebeuren staat
in een behandelplan. Dit plan mag jij samen met de hulpverlener (en eventueel je ouders
en school) beschrijven.
Pagina 2 van 3
Behandeling
Hieronder staan therapieën beschreven, die mogelijk onderdeel vormen van je behandeling.
A
Behandeling kind
Je krijgt een aantal gesprekken om te leren hoe je het beste om kan gaan met waar je goed
in bent en waar je minder goed in bent. Dit noemen we cognitieve gedragstherapie.
B
Opvoedingsondersteuning ouders
In groepsbijeenkomsten leren ouders hoe ze op een leuke en positieve manier kinderen
kunnen opvoeden.
C
Systeembegeleiding
We praten met jou en met je ouders/verzorgers om te kijken hoe jullie het beste met
elkaar om kunnen gaan.
D
Schoolbegeleiding
We kijken samen met school wat een eetstoornis is en hoe zij daarmee om kunnen gaan.
E
Medicatie
Je krijgt medicijnen die je helpen je beter te voelen. Hiervoor ga je naar een arts of
psychiater.
Pagina 3 van 3
Download