bestand - De Friese Wouden

advertisement
Hoorzorg
Het oor brengt geluiden naar de hersenen. De hersenen kunnen
bepalen waar het geluid vandaan komt en wat de klanken en
toonhoogtes zijn.
Beschadigde gehoorhaartjes kunnen “foute” signalen naar de
hersenen geven. Gevolg: Diegene verstaat niet goed wat de ander
zegt.
Tijdens een gehoortest/gehooronderzoek wordt er gekeken naar:
 Wat hoor ik (toonaudiogram)
 Wat versta ik (spraakaudiogram)
Aan de hand van de uitslag weet je waar het probleem ligt. In het oor, de gehoorzenuw of de hersenen.
Toonaudiogram (in een grafiek weergegeven) is het resultaat van het gehooronderzoek.
De KNO arts is een medisch specialist. Hij/zij houdt zich bezig met de behandeling van aandoeningen
aan keel, neus, oren en ziekten van het hoofd en halsgebied.
Wij, als zorgprofessionals hebben een signalerende rol. Wij kunnen de zorgvragers informeren welke
“weg” de zorgvrager kan bewandelen.
Ten eerste kunnen we ze verwijzen naar een huisarts/KNO arts.
 In het audiologisch centrum wordt de diagnose gesteld (hoortest)
 Daarna beoordeelt de audicien
 De hoorinfotheek adviseert welke hulpmiddelen er zijn en kun je ze uitproberen
 De audicien regelt het systeem, de installatie en de vergoedingen
Wist je dat…













Een gehoortest gratis is?
Bij een gehoorverlies van 35db of meer wordt een gehoorapparaat grotendeels vergoed
Stel bij verminderende gehoor de test niet uit, de hersenen moeten aan de geluiden van een
gehoorapparaat wennen, als je er “te laat” mee begint dan kunnen de hersenen de geluiden niet
meer herkennen
Je kunt goed aangeven wanneer en waar je gehoorapparaten voor nodig hebt, alleen op
zondagmiddag voor het ontvangen van bezoek of als je meer ondernemend bent en bv. naar de
kerk gaat en veel onder de mensen bent. Hoe meer je de gehoorapparaten nodig hebt hoe luxer
de uitvoering van het gehoorapparaat
De ringleiding is een systeem zonder achtergrond geluiden
Sommige geluiden/stemmen in het hoofd kunnen komen door de ringleiding die niet afgesteld
staat
Om de ringleiding erop te zetten moet het gehoorapparaat op de T- of M/T stand staan.
Er gebaren- en spreektolken zijn?
Een schrijftolk kan je meenemen naar bv. een begrafenis of een trouwerij…
Iedereen met een gehoorverlies van 35 db of meer kan 30 leefuren per jaar aanvragen
1 keer in de 5 jaar kun je een vergoeding krijgen voor gehoorapparaten
3 keer per jaar de slangetjes vervangen
De audispray houdt de oren schoon






Gehoorapparaten schoonmaken met speciale doekjes en anders met wat schoon water op een
doekje. Geen brillendoekjes hiervoor gebruiken vanwege de sterkere
alcohol. Dit leidt tot oorontsteking
Oorsmeer in het gehoorapparaat met een naald doorprikken
Op tijd de batterijen verwisselen
De droogbox haalt het vocht uit de gehoorapparaten en doodt de
schimmels en bacteriën die oorontstekingen kunnen veroorzaken.
Als je met iemand wilt communiceren die slecht hoort dan kan
spraakafzien een goede hulp zijn
Spraakafzien is liplezen en gebaren met de handen en gezicht
Geef communiceren niet op, ga door totdat je begrepen bent.
Groetjes Simone, Wiebrina en Hilda
Download